A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Toimintapäivä taatun toimeentulon puolesta 25.3.

From "Reko Ravela" <ravelre@dlc.fi>
Date Mon, 6 Mar 2000 10:32:15 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________Toimintapäivä taatun toimeentulon puolesta 25.3.

50 markan minimituntipalkka!
Ei pakkotyöllistämiselle!
Taattu toimeentulo kaikille!

Mielenosoitusmarssi Helsingissä 
Kokoontuminen Hakaniemen torilla klo 12.

Nousukauden edetessä työttömyys on Suomessa hiljalleen alentunut. Silti
toimeentulon epävarmuus ja laihuus on todellisuutta monille ihmisille,
niillekin joilla jonkinlainen työpaikka on. Yhä useammin näyttää siltä että
järjestelmän tarjoama vaihtoehto työttömyydelle on vain raataminen
alipalkatuissa, raskaissa ja sisällöltään tyhjissä työtehtävissä ilman edes
varmuutta huomisen toimeentulosta.
Monet ihmiset eivät aamulla edes tiedä kuinka paljon palkkaa tulevat
kyseisenä päivänä tienaamaan. Kuukausiansioiden ajattelu on jo kaukaista
tulevaisuutta. Joskus töitä saadaan kymmeneksi tunniksi viikossa, joskus
saadaan paahtaa pari viikkoa kutakuinkin kaikki valveillaoloaika. Duunia on
pakko tehdä silloin kun sitä on, riippumatta siitä miten tämä sopii omaan
elämään. Tämä yleensä surkealla palkalla. 

"Epätyypillisistä työsuhteista" on tulossa tyypillisiä työsuhteita. Vuoden
1996 EU-työvoimatutkimuksen mukaan lähes joka neljännen suomalaisen
palkkatyöläisen työsuhde oli määräaikainen ja/tai osa-aikainen.
Naispalkansaajista 31% oli määräaikaisessa ja/tai osa-aikaisessa
työsuhteessa. 15-24 -vuotiaista palkansaajista peräti 77% oli
määräaikaisessa ja/tai osa-aikaisessa työsuhteessa. 25-34 -vuotiaistakin
lähes kolmasosa. 

Alipalkatuille ovat tyypillisiä monet muutkin asiat. Nuoret, naiset ja
maahanmuuttajat ovat heidän joukossaan selvästi yliedustettuina
väestönosuuteensa nähden. He ovat ihmisiä jotka ovat syrjäytettyjä
yhteiskunnallisesta vallasta, joiden osaamista, työtä ja ihmisarvoa
aliarvostetaan usein muillakin elämän alueilla. 

Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki

Useimmat alipalkatuista, "epätyypillisissä" työsuhteissa olevista ovat
järjestäytymättömiä, koska emme yleensä ole kiinnittyneitä yhteen
työpaikkaan tai ammattiin. Sen enempää perinteiset ammattiliitot kuin
puolueet tai juuri mitkään muutkaan tahot eivät piittaa tästä joukosta.

Ainoa keinomme on toimia itse oikeuksiemme puolesta. Todellisuutta onkin
että ihmiset ovat itsekseen luoneet monia erilaisia keinoja vastustaakseen
työnantajien mielivaltaa ja parantaakseen asemaansa. Silti olemme vahvoja
vasta kun pystymme toimimaan toisiamme tukien. On luotava liike joka voi
nostaa vaatimuksemme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pakottamaan niin
työnantajat kuin valtion tunnustamaan arvomme ja oikeutemme. Tässä
toiminnassa emme ole yksin, 23.-25.3. järjestävät Euromarch-verkostoon
liittyneet ryhmät ja kansanliikkeet kaikkialla EU:n alueella toimintaa
taatun toimeentulon ja minimipalkkojen korottamisen puolesta. 

Tällä hetkellä näemme tärkeäksi nostaa esiin vaatimuksen 50 markan
minimituntipalkasta, jotta palkkojen polkeminen saataisiin lopetettua. Tämä
vaatimus koskettaa työntekijöiden heikoimmin palkattua kymmenystä ja on
mielestämme täysin kohtuullinen. Samalla vastustamme myös byrokraattista
pakkotyöllistämistä sen kaikissa muodoissaan. Taattu toimeentulo riittävän
sosiaaliturvan tai kunnollisen palkan kautta on oltava kaikkien oikeus. 

Alipalkattu ja ylityöllistetty? Vai työtön ja köyhä? On aika muuttaa tilanne!

---------------------------------------------------------------------------
Solidaarisuus on järjestö joka toimii niin työntekijöiden kuin työttömien
oikeuksien puolesta. Perinteisestä ay-liikkeestä poiketen meille on tärkeää
ihmisten oma suora toiminta, suora demokratia kaikissa yhteisissä
päätöksissä ja käytäntöön viety solidaarisuus yli kaikkien rajojen.
Toivottamme tervetulleeksi uudet jäsenet, mutta ennen kaikkea haluamme
edistää itsejärjestäytynyttä toimintaa tasa-arvon ja vapauden lisäämiseksi
niin työpaikoilla kuin asuinalueilla. 

Solidaarisuus
PL 302
00801 Helsinki
solidaarisuus@artic.net
puh. 050-3515075 
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News