A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Mustavihreät Päivät, Tampere 11.-13.2.2000

From Antti Rautiainen <antti@polly.phys.msu.su>
Date Thu, 2 Mar 2000 14:57:45 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

Mustavihreät Päivät, Tampere 11.-13.2.2000

Kolmannnen kerran järjestetty Mustavihreät Päivät on ottanut vahvan paikan
uusien omaehtoisten muutosliikkeiden yhteistyön ja näyttäytymisen paikkana.
Tämä merkitsee tilaa niin sisäiselle keskustelulle kuin yhteyksien etsintää
toimijaryhmien ulkopuolelle, sekä mielenosoituksia keinoina näyttää
kollektiivista voimaa ja ujuttaa teemoja osaksi laajempaa yhteiskunnallista
keskustelua. Tapahtuma oli taas osoitus siitä, että eroistaan huolimatta
itsenäiset järjestöt, toimintaryhmät, kampanjat ja yksittäiset toimijat
näkevät yhteisyyttä siinä, että ne vastustavat kapitalistista yhteiskuntaa,
joka tekee ihmisistä, luonnosta ja eläimistä tuotantokoneiston objekteja.
Lisäksi Mustavihreät Päivät ovat osoitus antikapitalistisesta kulttuurisesta
omaehtoisuudesta, sillä päivien luonteeseen kuuluu myös musiikkia ja muuta
viihdykettä. Musiikkitarjonta sisälsi muutakin kuin punkkia tai hardcorea,
sillä I-klubin keikkojen lisäksi oli Telakalla ainakin reggaeta. Tämä
järjestely miellytti varmasti useita. Kuten ei edellisvuonnakaan, vuoden
1998 kaltaiseen fiaskoon ja tapahtumien kääntymiseen poliiseja vastaan
reagoinniksi ei nyt päädytty. 

Osallistujia oli tällä kertaa noin 700, joista noin puolet osallistui
tapahtumien poliittisempaan puoleen, siis ainakin mielenosoituksiin.
Osallistujamäärän voi arvioida olevan kasvussa ja osasyynä tähän lienee se,
että mielenosoituskulttuuri on Suomessa kehittynyt viime aikoina
huomattavasti. Osallistujien joukossa oli väkeä myös Suomen ulkopuolelta.
Venäjältä oli tullut neljästä eri kaupungista anarkisteja, antifasisteja ja
ympäristöaktivisteja. Ruotsista saapui niin syndikalisteja,
eläinaoikeusaktivisteja kuin punkkareitakin, ja ehkä muistakin maista oli
jengiä saapunut. Tapahtuman järjestäjänä olivat Tehdas, Itsehallinnollinen
toiminta, Oikeutta Eläimille, Autonome Offensive 99, Turkisvapaa Tampere
sekä Ruokaa Ei Aseita.


Perjantai

Viikonlopun ensimmäinen tapahtuma oli turkisten vastainen mielenosoitus,
jossa oli osallistujia noin 130. Energisessä demossa oli muitakin kuin jo
tuttuja vaikuttajia, mikä osoittaa teeman vetoavan uusiin ja uusiin
ihmisiin. Mielenosoitukseen liittyi myös juhlintaa toimintansa lopettaneen
Turkismakasiinin edessä.

Tämän jälkeen oli paneelikeskustelu aiheesta "Taistelu geeneistä".
Panelisteina olivat ympäristövaikuttaja ja kirjailija Olli Tammilehto,
Muutoksen Kevään päätoimittaja Ville Lähde, Hannu Hyvönen Ekometsätalouden
Liitosta, opiskelija Ossi Kakko sekä edustaja Maatiainen-järjestöstä (joka
pyrkii säilyttämään perinteiseen maanviljelyyn kuuluvia lajeja). Paneelia
oli seuraamassa noin 60 henkeä, ja sen informoiva tehtävä toimi hyvin.
Keskustelua käytiin lopulta hyvin käytännöllisellä tasolla. Rohkaisevia
olivat myös luodut yhteydet maanviljelijöiden ja kumouksellisten toimijoiden
välillä.

Olli Tammilehto puhui mm. siitä miten teknologiset ratkaisut eivät ole
neutraaleja, ja kuinka ne ovat yhteydessä tietynlaisiin valtarakennelmiin.
Lisäksi Tammilehto käsitteli sitä, kuinka valtajärjestelmää koskevissa
yleisissä keskusteluissa hyväksytään vain vallasta kilpaileva pohdinta, ei
valtajärjestelmää ja eliittejä hajoittavaa pohdintaa. Tammilehto löysi
yhtäläisyyksiä ydinvoimaa ja geeniteknologiaa koskevista keskusteluista.
Maatiaisen edustaja taas puhui konkreettisemmalla tasolla geeniteknologiaa
koskevasta kansainvälisestä keskustelusta ja geeniteknologian kohtaamasta
vastarinnasta. Ville Lähde jatkoi vastarintastrategioiden pohdiskelua
kertoen esimerkin englantilaisten ympäristötoimijoiden valinnasta ottaa
kohteekseen yksi yhtiö kerrallaan. Tämä on kuitenkin hankalaa, sillä yhtiöt
kykenevät piiloutumaan peiteyhtiöiden ja -merkkien taakse. Suomessa
geeniteknologisen yhtiöverkoston kunnollinen kartoittaminen onkin vasta
alkamassa. Hannu Hyvönen kertoi luomutuotannon tuotantoketjusta, ja omasta
toiminnastaan projektissa, joka pyrkii säilyttämään ja keräämään
suomalaisten omenapuiden geneettistä perimää. Hyvönen kannatti toiminnan
jatkumoa, joka ulottuu journalistisista keinoista avoimeen
kansalaistottelemattomuuteen ja sabotaasiin.


Lauantai

Lauantaiaamuna aloitettiin Vuolteen toimintakeskuksessa kolmella
työryhmällä, jotka käsittelivät globalisaatiota, omavaraista ruokaa sekä
tee-se-itse -kulttuuria. Globalisaatiotyöryhmässä keskusteltiin mm.
taloudelliselle globalisaatiolle vaihtoehtoisista talousjärjestelmistä,
yhtiövallan vastaisen taistelun kokemuksista sekä informaationkulusta niin
liikkeessä kuin sen ulkopuolella. Omavaraista ruokaa käsitelleessä ryhmässä
etsittiin konkreettisia vaihtoehtoja nykyiselle tuhlaavalle
ruuantuotannolle, jossa ihmisten tarpeet määritellään ylhäältä käsin, ja
jossa ihmiset ovat menettäneet suoran yhteyden tuotantoprosesseihin.
Tee-se-itse -kulttuurityöryhmässä pohdittiin mm. kyseisen kulttuurin
piirteitä kuten yhteisöllisyyttä, antiautoritaarisuutta ja omaehtoisuutta,
sekä keskityttiin myös konkreettisiin esimerkkeihin sen suhteen, mitä
ongelmia omien kulttuurituotteiden valmistuksessa ja jakelussa esiintyy.
Näiden kolmen työryhmän jälkeen aloittivat vielä kansalaistottelemattomuus-,
liikennekampanja- sekä Muutoksen Kevät-työryhmät.

Seuraavaksi oli vuorossa mielenosoitus ekologisen ruoan puolesta
biokapitalismia vastaan. Mielenosoituksen julkilausuman mukaan elävästä
luonnosta tuleva ruoka on jokaisen ihmisen perustarve, ja korostettiin
hajautetun, luontoa ja eläimiä kunnioittavan tuotannon tärkeyttä.
Pienviljelyä tuhoavan, ja sen pääoman kontrolliin alistavan biokapitalismin
tavoite on perustarpeiden ja eliöiden perimän muuttaminen suuryhtiöiden
hallitsemiksi kaupallisiksi tuotteiksi. Mielenosoitusta johti valkoisiin
asuihin ja henkityssuojiin pukeutuneiden rintama, joka kantoi banderollia
"Ei geenikapitalismille". Heitä seurasi noin 350 mielenosoittajan joukko,
joka muodosti "banderollikujan" eli kantoi banderolleja kulkueen sivuilla.
Toisin kuin joissain viimeaikaisissa demoissa, ei tällä kertaa ollut
etummaisena pakettiautoa, jonka soittopeleistä olisi virrannut musiikkia.
Mutta tämä puute ei kuitenkaan asettanut esteitä mielenosoituksen
energisyydelle, ja osallistujista lähti kyllä ääntä ilman musiikkiakin.
Sitäpaitsi mielenosoitusmuotojen ei tule antaa kaavoittua. Iskulauseina
olivat esimerkiksi: "Haluamme syödä luomua - ei vieraita geenejä!", "Ruokaa
kaikille - ei yhtiövallalle!", "Luomuruokaa kuvun alle - se maistuu paljon
paremmalle!" sekä "Puhtaan ruuan puolesta - yhtiövaltaa vastaan!". Kyseessä
oli ensimmäinen Suomessa järjestetty suurempi geeniteknologian vastainen
mielenosoitus, ja lähtölaukauksena se oli rohkaiseva. Mielenosoituksen teema
oli kyllä hieman abstrakti, mutta toisaalta on syytä luottaa ihmisten kykyyn
ymmärtää abstraktimpiakin teemoja ja valtarakenteiden monimutkaisuutta, eikä
luulla aliarvioivasti, että ihmiset kykenevät tajuamaan vain yksinkertaisia
vastakkainasetteluita. Mielenosoituksen päätteeksi ensin poltettiin
suuryhtiön pomoa esittänyt nukke, mikä herätti suurta riemua, ja sitten
Ruokaa Ei Aseita jakoi vielä ilmaisia aterioita.

Ennen päivän päätteeksi juhlimista käytiin virallisen ohjelman
ulkopuolisesti itsehallinnollisten ryhmien tapaaminen, jossa mukana oli
toimijoita erilaisista anarkisti-, autonomi-, ja anarkafeministiryhmistä
kuten myös Ruokaa Ei Aseita-ryhmistä. Paikalla oli myös yksittäisiä ihmisiä
eri kaupungeista, sekä Ruotsista (Luulaja) ja Venäjältä (Pietari ja
Moskova). Tapaaminen aloitettiin eri alueiden tilannekatsauksilla, ja
päätettiin lähitulevaisuuden toiminnan konkreettisella suunnittelulla.
Mitään eri ryhmiä yhdistävää organisaatiota ei ole olemassa, ja tämä seikka
sai tapaamisessa osakseen paljon pohdintaa. Yhteisymmärrys vallitsi siitä,
että yhdistävän nimikkeen puuttuminen on pikemminkin spontaanin kehityksen
tulosta, kuin mikään eri menetelmistä tietoisesti valittu linja.
Todennäköiseltä vaikutti tämänkin tapaamisen perusteella, että mitään
katto-organisaatiota ainakaan lähivuosien kehitys tuskin tulee tarjoamaan.
Lisäksi nykyinen kehitys vaikuttaa olevan suuntautunut pois tiukoista
nimikkeistä kohti ideologiatonta ja avointa toimintaa, joka määrittyy
lähinnä toteutumismuotonsa perusteella.

On luultavaa, että tulee jatkumaan se suuntaus, että organisoituminen
tapahtuu pikemminkin toimintaryhmien ja kampanjoiden kuin pysyvien
järjestöjen perusteella. Tässä on sekä hyviä että huonoja puolia. Toisaalta
kampanjoihin järjestäytymisellä on helpompaa kanavoida spontaania
motivaatiota, ja järjestön ylläpitämiseen tarvittava energia minimoituu,
eikä ole ketään joka yrittäisi puhua kontrolloivasti kaikkein muiden
nimissä. Kuitenkin myös pidempiaikainen perspektiivi on tarpeen jatkuvuuden
kannalta (tähän pyrkiikin ainakin Solidaarisuus), ja uusille ihmisille voi
olla kätevämpää tulla mukaan vakiintuneempiin ja laajoihin ryhmiin kuin
kaveripiireiltä vaikuttaviin pieniin kollektiiveihin. On myös epäselvää
missä määrin eri ryhmiin hajaantuminen on vain temppu saada tilanne
näyttämään kehittyvältä. Yhdistävää järjestöä ei kuitenkaan ilmaannu
ainakaan ennenkuin on ihmisiä, jotka haluavat tehdä työtä sellaisen
luomiseksi ja ylläpitämiseksi.


Sunnuntai

Sunnuntaiaamuna jatkettiin Vuolteen toimintakeskuksessa vielä työryhmien
osalta. Eläinoikeustyöryhmän perusteella vaikutti siltä, että huolimatta
suurimman nosteen jäämisestä menneisyyteen, toiminta on yhä hyvin elävää.
Uusia ryhmiä syntyykin koko ajan. Työryhmässä keskusteltiin mm. Oikeutta
Eläimille-järjestön organisatorisesta luonteesta verkostona, joka takaa sekä
riittävästi autonomiaa paikallisille ryhmille kuin myös riittävästi tilaa
yhteisille neuvotteluryhmille, jotka ovat sekä tarpeellisia että
hyödyllisiä. Samanaikaisesti eläinoikeustyöryhmän kanssa oli myös
ekotopia-työryhmä, joka suunnitteli kesällä 2000 järjestettävää
kansainvälistä ympäristöleiriä. Näiden keskustelujen jälkeen aloitti vielä
kaksi työryhmää: kokoontumis- ja kotirauhalakien vaikutusta suhteessa
toimijoiden mahdollisuuksiin tarkastellut ryhmä, sekä erilaisiin vankien
tukiryhmiin keskittynyt keskustelu. Jälkimmäinen oli lähinnä raportointia
eri ryhmien aktiviteeteista kuin yhteistyön kehittämistä.

Viikonlopun päätteeksi "Vuoltsulla" pidettiin vielä myyjäiset, jossa
esittäytyivät niin monet järjestöt ja ryhmät kuin myös levy- ja
käsityömyyjät. Vuolteella toimi lauantaina ja sunnuntaina koko ajan myös
vegaaniruokaa myynyt keittiö, joka oli suuressa suosiossa. Kaiken kaikkiaan
Mustavihreät Päivät on tapahtumana kehittynyt vuosi vuodelta. Ikävä kyllä
työtaakoilla on yhä taipumusta kasaantua, eikä aina voi todella puhua
itseorganisaation hengessä tapahtuvasta, kaikkien osallistujien itsensä
luomasta tapahtumasta, vaan liikaa on joidenkin ydinryhmien harteilla.
Kuitenkin viikonloppu tarjosi varmasti useille yhteistyön polkuja, uusia
visioita ja ehkä uutta energiaakin, vaikka kaiken jälkeen kovasti väsyttikin.

Pari nettisivua tapahtumasta:
http://www.saunalahti.fi/~grunge/mvor
http://www.dlc.fi/~ravelre/

Markus Termonen
(Osittain Antti Rautiaisen muistiinpanoihin perustuen.)
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News