A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Pressmeddelande frEn SAC

From "kurt svensson" <ksvensson@motkraft.net>
Date Wed, 1 Mar 2000 10:11:58 -0500
CC <motislistan@onelist.com>


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


DETTA ÄR ETT PRESSMEDDELANDE FRÅN SAC-SYNDIKALISTERNA

Pressinformation 00 03 01

Med anledning av dagens åtal mot de misstänkta för mordet på Björn
Söderberg.

Idag väcktes åtal mot de tre nazister som misstänks för mordet på
syndikalisten Björn Söderberg. I samband med detta har media hört av sig
med flera frågor om SAC som organisation och vårt fortsatta arbete.

SACs arbete fortgår

SAC -Syndikalisternas huvudsakliga arbete, det lokalt förankrade fackliga
arbetet fortgår oförändrat. Det engagemang som väcktes i samband med mordet
har rent av stärkt organisationen i detta hänseende. 
SACs engagemang mot nazister, som går som en röd tråd genom organisationens
historia sedan 20-talet, har självklart också stärkts. SAC förbereder för
närvarande utbildningsmaterial och kurser som syftar till att öka våra
medlemmars kunskaper om olika högerextrema organisationer och för att få en
diskussion om hur vi kan bemöta dessa ideologier på våra arbetsplatser.

En fond till Björn Söderbergs minne har instiftats och har till dags dato
insamlat nästan 100 000kr. Fondens avkastning kommer utgöra grunden i ett
pris för visat civilkurage på arbetsplatser. 

Grundlösa rykten

I Expressen publiceras idag uppgifter som antyder att Björn Söderberg hade
ett hemligt uppdrag från syndikalisterna att kartlägga den nazistiska
rörelsen. Uppgifterna är fullständigt grundlösa och måste bygga på
missförstånd. Expressens journalister har inte heller sökt några kommentarer
från vår organisation.  

Björn Söderberg hade inga hemliga uppdrag. SAC är en öppen och demokratisk
facklig organisation. Vi arbetar överhuvudtaget inte med några hemliga
uppdrag eller utredningar. Efter mordet har vi dock vänt oss till såväl
polis, Antifascistisk Aktion (AFA) och andra grupper som kartlägger
nazister, för att bättre informera oss om hotbilder mot vår organisation.

Björn Söderberg var en engagerad medlem som reagerade modigt då en nazist
försökte infiltrera fackföreningsrörelsen. Han gjorde vad var och en bör
göra: reagera mot de mörka krafterna i samhället. Han gjorde det utan något
särskilt uppdrag, annat än sitt ovanligt starka rättspatos och civilkurage!

Vi vill med detta pressmeddelande understryka att vi under de närmaste
dagarna står till fortsatt förfogande med upplysningar och svar på frågor.

SACs Pressgrupp
tel: 08-673 52 72

Jens Bergsten
Jone Källsäter
Lennart Markebo


--
kurt svensson 
c/o brand 
box 150 15 
104 65 stockholm 
sweden 
ksvensson@motkraft.net 
[pgp keys available upon request]

-för revolution i vår livstid-
--
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News