A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) WTO-kampanjan kokous

From Maan ystävät ry <toimisto@maanystavat.fi>
Date Mon, 28 Feb 2000 09:36:19 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Kansalaisjärjestöjen WTO-kampanja

Kirkkotie 6-10
					 Turku
20540 Turku
puh. 02-231 0321


Hyvät ystävät,

Maailman kauppajärjestön WTO:n yritys käynnistää uusi neuvottelukierros
lisäliberalisoinnista epäonnistui, mutta kamppailu ei suinkaan ole vielä
ohi. Vaikka kehitysmaat, WTO-jäsenten enemmistö, vastustavat uusien
laajojen neuvottelujen aloittamista ennen kuin entiset sopimukset on pantu
täytäntöön ja WTO:n päätöksentekoa muutettu demokraattisemmaksi, pyrkivät
USA ja EU silti laajan neuvottelukierroksen aloittamiseen.

Niin sanotun built-in agendan neuvottelut mm. maataloudesta sekä
tekijänoikeus- ja palvelusopimusten tietyistä osista on tarkoitus
käynnistää piakkoin. Palvelusopimuk-seen kuuluuvat myös julkisiin
palveluihin liittyvät hankinnat.
EU:n Seattlen jälkeiset suunnitelmat eivät juurikaan eroa ennen
ministerikokousta esitetyistä suunnitelmista. Neuvottelujen aloittamista
pyritään eduistämään niin WTO:n kuin suurten teollisuusmaiden tahoilta.
UNCTAD X -kokous pohjusti kehitysmaiden parempaa huomioimista, mikäli
neuvottelut sittenkin käynnistetään.
Lisäksi OECD on uudistamassa ylikansallisten yhtiöiden eettisiä
säännöstöjään, tosin niistä ei oele tarkoitus tulla sitovia.

Kansalaisjärjestöjen WTO-kampanja kokoontuu seuraavan kerran 14.3. 2000
klo 14.30 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton tstossa, Siltasaarenkatu 4.
Tarkoituksena on erityisesti suunnitella jatkoa toiminnallemme.

WTO-kampanjointi kasvaa jatkuvasti. Helsingin Yliopiston opiskelijat ovat
käynnistämässä toimintaa, kauppapolitiikka ja ihmisoikeudet -aiheinen
työryhmä on aloittamassa, ja useiden yhdistysten opintopiirien aiheena on
nyt WTO. Toivomme ja uskomme siis oman kampanjamme jatkuvan tänä vuonna
uudella innolla ja voimalla!Kansalaisjärjestöjen WTO kampanjan puolesta,           Anastasia Laitila.

--
Maan ystävät ry          puh. 02-231 0321
Kirkkotie 6-10           fax. 02-237 1670
20540 Turku

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News