A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Motkraft Nyhetsbrev #80

From Motkraft Nyhetsbrev <nyhetsbrev@motkraft.net>
Date Sun, 27 Feb 2000 22:30:34 +0100


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

=================================================================
  M O T K R A F T  N Y H E T S B R E V  nummer 80 - vecka 8
  m o t k r a f t  n y h e t s b r e v  utkom 27 februari 2000
=================================================================

[Antal prenumeranter: 2883]

--------------------------------------
  Innehåll i Motkraft Nyhetsbrev #80
--------------------------------------

  NYHETER

  1. Haiders första offer

  INSÄNT

  2. En tunnelbana för alla!
  3. Syndikalistisk kamp mot nazimusik i Spanien

  SMÅTT OCH GOTT

  4. Socialekologiska aktiviteter i Stockholm
  5. Frihetlig Press nummer 5: Murray Bookchin-special

  PRESSMEDDELANDEN

  6. Mera information om Mayday 2000


-----------------------------------------------------------------
  N Y H E T E R
-----------------------------------------------------------------

------------------------
1. Haiders första offer
------------------------

Samtidigt som de massiva protesterna växer mot
högerextremisternas intåg i österikes regering, så har
Haiders politik redan skördat sitt första offer. I
provinshuvudstaden Linz sparkades Gerhard Marschall från
sitt jobb som inrikespolitiska redaktör på tidningen
Oberösterreichische Nachrichtens. Hans chefer menade att "i
beaktning av den nya politiska situationen kan han inte
längre tolereras som en medarbetare på tidningen".
Bakgrunden är att Gerhard Marschall har uttalat sig kritiskt
mot Haider och publicerade en kontroversiell intervju med
FPÖ-ledaren. I denna intervju kastade Haider ur sig ett gäng
beskyllningar mot andra politiker som han sedan hävdade att
han aldrig sagt. Journalisten kunde dock bestyrka alla
citaten med bandupptagningar från intervjun. Men det fick
Marschalls chefer att få kalla fötter, som snabbt anpassade
sig till den nya maktkonstillationen och ändrade kurs på
tidningen.

Källa: A-Infos


-----------------------------------------------------------------
  I N S Ä N T
-----------------------------------------------------------------

---------------------------
2. En tunnelbana för alla!
---------------------------

Den som har bil kan välja att köra själv när tunnelbanan
krånglar, vilket den gröna linjen gör varje dag. De som inte
har det alternativet, straffas istället av de borgerliga
landstingspolitikerna genom en höjning av månadskortet. För
de 450 kroner vi måste betala idag erbjuds vi en tunnelbana
som för det mesta är försenad, trots otaliga avstängningar
för ombyggnad. Detta är en stor besvikelse för alla som
trodde på löftena om att trafiken skulle flyta bättre sedan
signalsystemet bytts ut. Få tecken på förbättringar har
visat sig sedan dess.

Enligt Stockholms stads stadsbyggnadskontor har priset för
ett månadskort höjts med 100 % sedan 1980, medan realpriset
på bensin inte stigit alls. Den största katastrofen är
emellertid privatiseringen av pendeltågstrafiken.
Pendeltågen var tidigare ett säkert alternativ för den som
ville slippa förseningar i tunnelbanan. Sedan Citypendeln
tog över driften i januari har resenärerna dock drabbats av
inställda turer och kraftiga förseningar. Nu har de också
mage att diskutera en nedläggning av linjen mellan
Västerhaninge och Nynäshamn samt linjen Södertälje - Gnesta.
Det är oacceptabelt att vi som är beroende av tunnelbanan
och pendeltågen ska behöva finna oss i att landstinget inte
tar sitt ansvar för att garantera Stockholms innevånare en
fungerande kollektivtrafik.

Den spårbundna trafiken ska inte läggas ned, den ska byggas
ut!
 Tunnelbana och pendeltåg skall ägas av alla som reser med
dem och de ska vara tillgängliga att använda för alla som
vill. De ska inte drivas av privata företag med
vinstintressen, som för att öka sin förtjänst, bland annat
ökar pressen på de anställda att köra längre pass.
 Förutom de oacceptabla konsekvenser privatiseringarna får
för de människor som är beroende av en fungerande
kollektivtrafik blir även miljön lidande när allt fler, som
en följd av detta väljer att åka bil.

En fungerande, gratis kollektivtrafik för alla!

  /Syndikalistiska Ungdomsförbundet - Stockholm
  suf_sthlm@hushmail.com


-----------------------------------------------
3. Syndikalistisk kamp mot nazimusik i Spanien
-----------------------------------------------

Här i Madrid består den fascistiska musikscenen av Fernando
Perdices = D.S.O. (en butik) - Resistencia Sonora
/Musikaliskt motstånd/ (en musiktidskrift) och RA TA TA.
(ett skivmärke). Från underjordiska konserter har de nu
börjat spela i kommersiella lokaler. I Yastá uppträdde
skumma grupper med nazistisk estetik, varav en inte bara
hade en estetisk sympati för denna ideologi utan mycket mer
än så. och sedan kom händelserna i Ritmo y Compás, en lokal
vars ansvariga mycket väl kände till att de grupper som
skulle spela hörde till extremhögern men de beslutade att
till en början försvara lokalens "musikaliska frihet", och
menade att de som var våldsamma när allt kom omkring var de
som försökte genomföra en bojkott av föreställningen.
Därefter, när allmänhet och pressen i gemen började fördöma
föreställningen, ursäktade man sig med att man inte visste
att det var "antisociala" grupper. Med risk för att bli
tjatiga vill vi upprepa att man inte kan vara medbrottslig
med dessa mördare, och inte heller att titta åt annat håll,
för som Brecht sade, i morgon kan det vara dig det gäller.

Men liksom det finns lokaler som låter nazistgrupper
uppträda finns det andra lokaler som går från att vara
halvnazistiska eller högerorienterade till att ställa in
konserter efter att ha haft inbokningar och att arrangörerna
har tagit till sig propagandan, argumentet denna gång: "det
är extremvänstergrupper"!. Detta inträffade nyligen i "La
Sala" i Carabanchel. De "farliga" hardcoregrupperna var
Agnostic Front (en inte särskilt politisk grupp, den är mer
intresserad av musik), US Bombs (likadana) och No Inocents
grupo, en kristen hardcoregrupp (inte av de kassa).
Konserten arrangerades av Potencial Hardcore och Jimmy Jazz
de Vallekas.

Några får spela och andra släpper de inte in!

Vi vill från CNT:s kultursektion i Madrid att ni skall veta
att vi är öppna för alla grupper som anser att kulturellt
skapande, musik och konst är i ständig kamp mot fascismen,
det statliga kulturella förtrycket och trångsynta och
hjärndöda personer.

Ge oss stöd i era tidskrifter, radioprogram, musikgrupper,
distributionsbolag etc. För att skapa en värld, om inte ny
så åtminstone bättre.

Hälsningar och frihet! Älska musiken, hata fascismen!

  /Kultursektionen CNT
  Epost: cnt_graficas@hotmail.com


-----------------------------------------------------------------
  S M Å T T  O C H  G O T T
-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------
4. Socialekologiska aktiviteter i Stockholm
--------------------------------------------

Socialekologiska aktiviteter i Stockholm just nu:

*Miljöcaféer på Bio Tellus!
Socialekologisk aktion och biografen Tellus anordnar under
våren föredragscaféer om miljöfrågor!
- 29 februari - Socialekologi i teori och praktik idag.
  Föredrag av Linus Brohult.
- 21 mars - Världshandel, tredje världen och miljön. Föredrag
  av bland annat Kristina Bjurling från Fair Trade Center.
- 18 april - Stadsmiljö och demokrati. Kommersiali-
  seringen av Stockholm. Massbilismens expansion. "Gated
  comunitys" med privata avspärrade områden i staden.
- 23 maj - Civil olydnad och direkta aktioner.

*Studiecirkel om vänstern, miljökampen och socialekologin!
Socialekologisk aktion anordnar tillsammans med några olika
studentföreningar på Stockholms universitet en studiecirkel
på temat "Vänstern, miljön och socialekologin". Det blir
cirkrl-träffar ett antal gånger under våren. Första träffen
blir söndagen den 12 mars. Skicka ett e-postmeddelande till
sea@motkraft.net om du vill delta i cirkeln.


-----------------------------------------------------
5. Frihetlig Press nummer 5: Murray Bookchin-special
-----------------------------------------------------

Murray Bookchin är kanske den samtida frihetliga vänsterns
mest framstående teoretiker. Från tiden som ung radikal
agitator på Lower East Side i New York under krisens 30-tal,
över hans engagemang som facklig militant och pionjär inom
miljörörelsen vid mitten av seklet, till hans avgörande
bidrag till vår tids politiska tänkande, har Murray Bookchin
intagit en kompromisslöst revolutionär hållning.

Hans författarskap, som spänner över ett halvt sekel, utgör
en storslagen syntes av anarkism, marxism och radikalt
ekologiskt tänkande. Som grundare av den filosofiska och
politiska disciplin som går under namnet socialekologi var
Bookchin bland de första att uppmärksamma att miljöproblemen
i första hand är sociala problem och att de måste åtgärdas,
inte genom reformer som bara putsar på ytan, utan genom en
revolutionär omvälvning av det kapitalistiska samhället.

Bookchins egna åsikter är ofta mindre kända än de strider
som rasat kring hans person, men de förtjänar desto större
uppmärksamhet. Som en introduktion till Murray Bookchins
tänkande, men också i hopp om att ytterligare engagera och
provocera, presenterar Frihetlig Press ett temanummer med
tre helt nyöversatta essäer om politisk teori och
revolutionär tradition.

Ute nu!

Provnummer: 25 kr
Prenumeration: 100 kr/4 nr
Postgiro 101 85 35-3 (Betalningsmottagare Frihetlig Press)
www.motkraft.net/frihetligpress
frihetlig.press@telia.com


-----------------------------------------------------------------
  P R E S S M E D D E L A N D E N
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------
6. Mera information om Mayday 2000
-----------------------------------

Den 1:a maj i år kommer det att hållas ännu en "Global
Karneval mot Kapitalism". Redan nu förbereder sig många
grupper runtom i världen för den här händelsen i reaktion
mot att det kapitalistiska systemet baserat på exploatering
av människor, samhället och miljön är den främsta orsaken
till våra sociala och ekologiska problem. Den 1:a maj kommer
att bli ett både symboliskt och verkligt tillfälle att samla
våra krafter emot kapitalism. Aktivister i New York planerar
att ta över Wall Street och i London kommer det att hållas
en fyra dagar lång karneval mot kapitalism. Andra städer som
är involverade är till exempel Sydney (Australien), Toronto
(Canada), Manchester (England), Chicago, Dallas, Los
Angeles, New Orleans and Washington (USA). Listorna över
internationella kontakter, som blir längre för varje dag,
inkluderar grupper och föreningar i fler än 20 städer över
hela världen. Dessutom har PGA (Peoples Global Action)
utsett 1 maj som en "Global Karneval mot Kapitalism" på en
internationell konferens i Indien i augusti.

Den 1:a majdagens globala agerande är uppföljaren till de
tidigare globala aktionerna mot kapitalism som hölls den
18:e juni och den 30:e november förra året och har
utvecklats från dem i samma anda. Under dessa två tillfällen
lärde vi oss mycket. Vårt nätverk växte och många nya
människor engagerade sig. Den 1:a maj kommer att bidra till
den fortsatta processen av att bygga en stark, djärv och
kreativ rörelse bland gräsrötterna, för att skapa ett
samhälle där människor varken utnyttjar eller förtrycker
varandra. Istället vill vi skapa en värld som bygger på
solidaritet, samarbete, ekologisk självförsörjning och
demokrati på gräsrotsnivå.

Den här dagen, liksom tidigare, kommer folk från olika
rörelser och länder att slå sig samman till en gemensam
styrka för att bekämpa sociala, politiska och ekonomiska
institutioner tillhörande det kapitalistiska systemet.
Arbetare, arbetslösa, studenter, fackföreningsmedlemmar,
bönder, jordlösa, fiskare, kvinnoföreningar, etniska
minoriteter, urbefolkning, fredsaktivister, miljöaktivister,
ekologer och så vidare. kommer att arbeta i solidaritet,
sida vid sida, med förståelsen att deras olika strider inte
behöver vara isolerade från varandra. Den samtidiga
ockupationen och transformationen av den kapitalistiska
sociala ordningen runt vår jord - på våra gator och torg, på
myndigheternas kontor, i våra kvarter, fabriker,
kommersiella center och finansdistrikt - kommer att stärka
ömsesidiga band lokalt, nationellt och internationellt.

Liksom tidigare kommer den här dagen inte att vara
hierarkiskt organiserad. Den ordnas i stället med ett
decentraliserat och informellt gräsrotsnätverk som använder
ej auktoriserade demokratiska organisationer, oberoende av
de sociala, politiska och ekonomiska institutioner som
tillhör det kapitalistiska systemet. Vi söker vägar där man
direkt med egna handlingar kan skapa förändring. Varje
aktion eller karneval kommer att organiseras av enskilda
självstyrande grupper, medan koalitioner av varierande
rörelser och grupper kommer att blomstra. En strategi som
kan bli användbar på lokal nivå är att olika grupper
samarbetar för att skapa en kringliggande atmosfär av
karneval och festligheter som en positiv miljö för dem att
frodas i.

Exempel på tänkbara ageranden: + strejker +
demonstrationståg + cykel-demonstrationer (Critical mass) +
karnevaler + gatufester + återta gator, privata marker och
byggnader för att använda dem icke-kommersiellt + marscher +
musik + dans + tal, föredrag + publicitet, dela ut
information + fanor + gatu- teater + utdelning av icke-
kommersiella lokala tidningar + gratis mat +
solidaritetsaktioner + blockader + ockupation av kontor +
beslagta och kassera lyxiga konsumentvaror + sabotera,
förstöra eller störa den kapitalistiska infrastrukturen +
beslagta kapitalistiska rikedomar och ge tillbaka det till
folket + förklara sig själv oberoende av kapitalism och
auktoritära regeringar + starta gräsrotsföreningar + starta
ekonomiska alternativ till kapitalistiska företag, såsom
arbetarkooperativ + främja ekonomiska alternativ + gynna
gräsrotsbaserad samhällsorganisation + mycket mycket mer.

Om du eller din grupp planerar att delta den 1:a maj, låt då
andra få veta det så snart som möjligt för att underlätta
kommunikationen. Det finns åtskilliga internationella E-post
adress listor öppna för diskussioner och samordning (se
nedan). En offentlig internationell kontaktlista mejlas
regelbundet för att underlätta decentraliserad och icke
hierarkisk nätverkskommunikation. För att få din egen
information med på listan kan du kontakta
tcjohans@hotmail.com och ange (a) vilket land och plats där
du planerar att agera. Plus annan information du finner
nödvändig/passande till exempel (b) namnet på dig eller den
eventuella grupp/förening du tillhör, (c) vad ni planerar
att göra, (d) din adress, (e) E-post adress, (f)
telefonnummer, (g) faxnummer eller (h) hemsida adress.

Det är mycket vi behöver göra för att 1:a maj ska bli som
bäst både lokalt, nationellt och globalt. Vi måste sprida
information angående detta till så många passande grupper
och rörelser som möjligt. Vi måste sprida och dela med oss
av material såsom broschyrer och affischer. Vi måste också
allmänt dela med oss av våra erfarenheter, tankar och idéer
med varandra och hjälpa varandra. Lokalt måste information
om dagen spridas och diskuteras i grupper och mellan
individer. Vi behöver organisera möten, planera aktioner,
samla in pengar, trycka broschyrer och dela ut dem och, sist
men inte minst, dela glädje och konversation.

Våra rörelser och föreningar kan och kommer att fortsätta
att utvecklas i framtida dagar av globalt agerande mot
kapitalism. Efter 1:a maj är ett passande tillfälle för
nästa händelse redan på förslag. Det kan bli den 27 - 28
september 2000 på grund av det årliga mötet mellan den
Internationella valutafonden och Världsbanken i Prag,
Tjeckien som hålls där.

Frågor eller tankar angående majdagen "Global Karneval mot
Kapitalism" bör skickas vidare till andra aktivister i din
grupp, stad, land eller till de varierande e-post adresser
som finns på listorna, så att vi ömsesidigt kan hjälpa
varandra med idéer och råd. Det är ingen som bestämmer den
här dagen. Det kommer att vara en radikal, decentraliserad
och icke hierarkisk aktion helt enligt våra egna skapelser i
solidaritet och samarbete med varandra.

Kontaktlista (diskussioner och samarbete)

Engelska (internationell diskussion)
mayday2k@onelist.com Delta på
www.onelist.com/subscribe/mayday2k eller skicka ett
tomt meddelande till mayday2k-subscribe@onelist.com

Portugisiska (internationell diskussion)
n30-pt@listserv.fct.unl.pt Delta genom att skicka ett
meddelande med texten "subscribe n30-pt" till
majordomo@listserv.fct.unl.pt

Nordamerika
pga-org@lists.tao.ca
Delta genom att skicka ett meddelande till lists@tao.ca
inkludera
dessa två rader:
subscribe pga-org
end

Storbrittanien
mayday2000@egroups.com Delta genom att skicka ett tomt
meddelande till mayday2000-subscribe@egroups.com

Irland
Delta genom att skicka ett tomt meddelande till no_wto-
subscribe@onelist.com

Sydvästra USA
ArizonaDirectAction@onelist.com Delta genom att skicka ett
tomt meddelande till
ArizonaDirectAction-subscribe@onelist.com eller gå till:
www.onelist.com/subscribe/ArizonaDirectAction

Gör gärna en egen grupplista på ditt eget språk om du finner
det nödvändigt.

Nyhetsgrupper:
Mayday 2000 News Group (internationell nyhetsgrupp)
Information rörande Mayday 2000 / Global Karneval mot
Kapitalism
Delta genom att skicka ett tomt meddelande till
globalaction-news-subscribe@onelist.com

Websidor med Mayday-information:
International Lobster Party www.lobster1.dircon.co.uk/
Protest.Net http://m1.protest.net
Mid-Atlantic Infoshop
http://www.infoshop.org/mayday2000.html
WTO Caravan (Canada) http://wtocaravan.org/mayday2k/
Mayday Seattle http://members.xoom.com/maydayseattle
Mayday 2000 in London http://www.freespeech.org/mayday2k/
Manchester Mayday 2000 http://www.mayday2000.fsnet.co.uk
AMR Helsinki http://www.dlc.fi/~ravelre/m1/index.html

Referenser:
J18 www.infoshop.org/june18.html eller www.j18.org
N30 http://go.to./n30 eller www.seattlewto.org/n30
Peoples" Global Action (PGA) www.go.to/agp
eller www.agp.org/agp/index.html eller kontakta pga@agp.org

Prag, Tjeckien, September 27-28, 2000
www.bankwatch.org eller www.mmf2000.webjump.com

Sprid gärna den här informationen vidare till sympatiska
grupper, föreningar, kooperativ och individer!

  /Rasmus


=================================================================
http://www.motkraft.net/        <nyhetsbrev@motkraft.net>
=================================================================


            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News