A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Holländskt miljö-Säpo

From "Thomas Wallgren" <thomas.wallgren@helsinki.fi>
Date Fri, 25 Feb 2000 09:32:34 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Miljöorganisationer protesterar mot holländskt miljö-Säpo

Jordens Vänner i Nijmegen och på riksplanet, Greenpeace och Stichting
Natuur en Milieu i Nederländerna protesterar mot uppbygget av en
särskild underrättelsetjänst riktad mot miljörörelsen och byalag. Den
lokala miljögruppen Jordens Vänner i Nijmegen har i februari avslöjat
att särskild polis övervakar deras flygbladsutdelning och möten. Nu
kräver riksorganisationer inom miljörörelsen en försäkran från
inrikesministern om att deras organisationer i fortsättningen inte
utsätts för övervakning.
Redan i november sände Jordens Vänner i Nederländerna ett brev till
inrikesministern efter tidningsuppgifter om att säkerhetspolisen i
samverkan med regional polis planerade att starta en central
koordinationsbyrå för stora infrastrukturella projekt, CICI. Man fick
som svar beskedet av ministern i december att varken
riksorganisationen eller lokalgrupper var föremål för övervakning av
säkerhetspolisen. Både holländske inrikesministern och borgmästaren i
Nijmegen har upprepade gånger hävdat att miljörörelsen i allmänhet
inte bevakas av polisen. Det sker mot bakgrund av att en Säpo-agent
avslöjades i Milieudefensie 1998.
Advokatgruppen Jansen och en fristående undersökningsgrupp har nu
publicerat den hemliga arbetsplanen för CICI. Officiellt startade
verksamhet i januari i år men kritiker hävdar att verksamheten pågått
i två år. I arbetsplanen nämns uttryckligen flera aktiviteter som
Jordens Vänner bedriver. Målet för underrättelseverksamheten är att
bevaka de som försöker "förhindra" byggandet av motorvägar eller andra
större projekt. Syftet är att polisen ska på ett så tidigt stadium som
möjligt hålla aktiviteter och utvecklingen runt stora
infrastrukturella projekt under uppsikt som "har inverkan eller kan ha
inverkan på den allmänna ordningen". De holländska
miljöorganisationerna vänder sig mot arbetsplanens vida definitioner
vilka innefattar den verksamhet som de själva bedriver för att
förhindra olika miljöförstörande tunnelbyggen, motorvägar och
utvidgning av internationella flygplatsen Schiphol.
Holländska miljö-Säpo har också fler målgrupper än miljörörelsen.
Oroad är man inte bara för verksamhet som kan bedrivas av
miljöaktivister "utan också av den lokala befolkningen." Ett byalags
aktiviteter ingår också på listan över vad som är föremål för
övervakning vilket miljöorganisationerna vänder sig emot.

Ökat internationellt polissamarbete inom EU

Uppbygget av en omfattande underrättelsetjänst för att kontrollera
miljöprotester mot vägbyggen har kopplingar till samverkan inom EU med
Storbrittanien som pådrivare. Den hemliga holländska arbetsplanen
motiverar ökade insatser genom att påstå att "internationella nätverk
av miljöorganisationer och informationsutbyte" stärker sin verksamhet.
Genom att få det att framstå som en omfattande organiserad
internationell påverkan har man lyckats få tilldelning av medel till
det nya miljö-Säpo. Holländska kritiker påpekar att
motorvägsmotståndet i Nederländerna på långa vägar är så omfattande
att det kan jämföras med protesterna i England. Men genom anpassning
av polisinsatsen efter den medlemstat i EU där problemen anses som
störst kan attraktiva tjänster erbjudas till ett framväxande komplex
av specialtjänstemän med uppgifter där poliserfarenheter växer samman
med underrättelseverksamhet. I sin hemliga arbetsplan pekar man på
särskilt radikala förberedelser för aktionsformer som
miljöorganisationen Groenefront! genomför. Den engelska
antimotorvägsrörelsen har flitigt använt sig av tunnelgrävande för att
under jorden genomföra ockupationer så att motorvägsbyggen inte kan
sättas igång på markytan. CICI säger sig nu se samma tendens i Holland
och att "det finns signaler om att man påbörjat grävandet" kring ett
omstritt motorvägsprojekt. Signalerna är dock inte hemligare än att
tunnelbyggandet redan omtalats i lokalpressen.

Specialpolis också i Sverige mot miljö- och djurrättsrörelsen

Polisen i Västra Götaland presenterade i förra veckan en ny
specialenhet som enligt Dagens Nyheter ska inriktas mot militanta
miljöaktivister, djurrättsaktivister, antifascister och nazister.
Polisen motiverar uppbygget av denna specialpolis särskilt med faran
för protester mot kommande motorvägsprojekt i Göteborg. Uppbygget av
denna specialpolis är ett resultat av justitieminster Freivalds
beställda handlingsplan mot olaglig miljö- och djurrättsaktivism.
Runtom i Europa växer nu underrättelseverksamhet och polis samman och
nazism eller annan grov brottslighet med våld mot person sammanblandas
med miljöaktivism. Pådrivande har varit EU som 1997 i Amsterdam
beslutade att utvidga polissamarbetet till att också gälla
demonstrationer och vägblockader. EU har också beslutat om att
medlemstaterna ska ändra sin lagstiftning eller praxis så att
deltagande i brottslig organisation blir förbjudet.
Med detta oklara begrepp som också innefattar vad Säpo kallar
ideologiskt motiverade brott som miljöaktivister eller nazister begår
om straffet kan vara fyra år eller mer i fängelse söker nu polisen och
regeringarna i EU att finna nya vägar att få allt större grupper av
människor att vara straffbara eller i alla fall bli föremål för
övervakning.

Tord Björk, styrelseledamot i Miljöförbundet Jordens Vänner

(översättningen från holländska är inte officiell utan är gjord av
författaren. Den fullständiga hemliga arbetsplanen och ett flertal
andra dokument finns tillgängligt på
http://www.xs4all.nl/~respub/cici)

Ovanstående artikel är ännu ej publicerad. Texten får tryckas enbart
efter medgivande från författarenTord Björk/Louise Pettersson
Fredrik Bööks väg 5, 7 vån
291 45 Kristianstad
Sverige/Sweden
+46 (0)44-12 32 94
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News