A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) ARBETARE, ARBETSLÖS, STUDENT

From "cnt.ait" <cnt.ait@wanadoo.fr>
Date Thu, 24 Feb 2000 10:33:05 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Confédération  Nationale  du  Travail
Association Internationale des Travailleurs

Internationella Arbetarförsamlingen


ARBETARE, ARBETSLÖS, STUDENT

Du har bestämt dig för att kämpa för att kunna förbättra dina livsvillkor.
Du vill organisera dig utan att låta dig återföras till partilinjen.
Du är solidarisk med dem som, precis som du :

Vägrar att sänka armarna framför arbetsköparen.

Vägrar att foga sig inför ett ett grymt och absurt ekonomiskt system.

Vägrar att låta sig luras av politiker, fackföreningar och föreningar.

Du har hopp om att kunna bygga en rättvisare värld, där rikedomarna fördelas
efter behov, i en värld utan vare sig krig eller nationsgränser.


LÅT OSS ENAS FÖR ATT VINNA !


C.N.T. - A.I.T. samlar kvinnorna och männen som kämpar för grundvalen mot
exploatering, misär och politikernas lögner.
C.N.T. - A.I.T. förenar på nationellt plan människor i grupper enligt
anarko-syndikalistiska principer för att kämpa inom företagen, i
stadsdelarna och på skolorna.
C.N.T. - A.I.T. ställer inte upp i några val (varken politiska eller
fackliga), begär inga statsanslag. Är helt oberoende av myndigheterna.
C.N.T. - A.I.T. är en kämpande organisation inom det ekonomiska och sociala
området.


TILLRÄCKLIGT STARKA FÖR ATT VARA SJÄLVSTÄNDIGA!
TILLRÄCKLIGT SJÄLVSTÄNDIGA FÖR ATT VARA FÖRENADE!


Alla individer, alla grupper som har som mål att kämpa mot kapitalismen och
dess medbrottsling Staten måste känna till att kraften bor inom dem själva.
Inför arbetsköpares och politikers makt, är självständigheten ingenting utan
förening och solidaritet.
Det är därför var och en har en röst.
Olikheten, självständigheten, solidariteten, viljan, interkorporationen
utgör grundvärderingarna inom anarko-syndikalismen med vilka vi kämpar för
en annan framtid.


VÅRT ARV, DET ÄR VÄRLDEN!


C.N.T är en anarko-syndikalistisk organisation. Den samlar alltså på
nationellt plan lokala syndikalistgrupper inom regionala fackföreningar.
Men exploateringen överträder de nationella gränserna. Det är därför C.N.T
självt är anslutet till A.I.T. (Internationella Arbetarförsamlingen) med
anarko-syndikalistiska organisationer i så vitt skilda länder som Spanien,
Ryssland, Nigeria, Japan, U.S.A, Australien och Brasilien alla drivande
samma kamp.

Lokalt samlas alla aktiva i C.N.T. - A.I.T. som arbetar inom samma område i
en syndikalistisk sektion. Det finns sektioner inom alla skilda områden
(statliga som privata). C.N.T. uppmuntrar interkorporation eftersom alla
löntagare, direkt eller indirekt stöter på samma angrepp.
Det gäller likväl den statliga som den privata sektorn, tillfälligt som fast
anställda, löntagare och arbetslösa, alla måste vi kämpa.


(Syndicat Interco CNT - AIT de Toulouse 1993)
Traduit par M.L. Sundkvist

-----------------------------------------
CNT AIT
International Sekretariat
7 rue St Remesy
31000 TOULOUSE
FRANCE

tel / fax : +33 - 561 52 86 48

cnt.ait@wanadoo.fr

http://www.cnt-ait.org            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News