A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) LL tiedote 1202000: LL tutkii MHn hakkuiden laillisuutta

From Anniina Käppi <anka@luontoliitto.fi>
Date Thu, 24 Feb 2000 10:31:38 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


LUONTO-LIITTO TIEDOTTAA 12.2.2000 - JULKAISUVAPAA HETI


LUONTO-LIITTO TUTKII METSÄHALLITUKSEN HAKKUIDEN LAILLISUUTTA

Metsähallitus on jatkanut edelleen hakkuita Kuhmon Laamasenvaarassa
odottamatta pyytämäänsä oikeuskanslerin lausuntoa hakkuiden laillisuudesta.
Oikeuskanslerin aiemman kannan mukaan luontokohteita, joiden Natura
2000 -rajauksista on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei saa tuhota
ennen valituksen käsittelyä. Luonto-Liitto tutkii asiantuntijoiden
avustamana Metsähallituksen toimien laillisuutta ja niistä mahdollisesti
lankeavia korvausvelvoitteita.


METSÄHALLITUKSEN JOHTO KÄYTTÄÄ PAIKALLISIA PELINAPPULOINA

Luonto-Liiton mielestä on valitettavaa, että Metsähallituksen johto
vierittää vastuun Laamasenvaaran Kuohulammen tapahtumista laitoksen
paikallistasolle ja urakoitsijoille. Todellinen vastuu tapahtumista on
Metsähallituksen johdolla. Tilanteet on synnytetty aloittamalla
kiistanalaisissa metsäkohteissa pikahakkuut varmistamatta niiden
laillisuutta ja tietäen, että luontoliittolaiset ovat varautuneet olemaan
paikan päällä hakkuita seuraamassa.

Koska urakoitsijoille tietoisesti osoitetaan työmaiksi kiistanalaisia
kohteita, on Metsähallituksen myös varauduttava korvaamaan urakoitsijalle
kiistoista mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Luonto-Liitto ei ole yrityksistä huolimatta saanut keskusteluyhteyttä kuin
Metsähallituksen paikallistason väkeen. Jopa metsäkoneyrittäjien kanssa
eilen käyty luonnonsuojelukeskustelu oli rakentavampaa kuin Metsähallituksen
alue- ja keskusjohdon vastuun pakoilu.


HARHAANJOHTAVAA TIEDOTUSTA

Metsähallituksen tiedottaminen ei perustu tosiasioihin, sen on jokainen
TV-uutisten katsoja voinut itse havaita. Metsähallitus ei ole oikaissut
väitettään ettei aktivistin päälle olisi kaadettu puuta. Lisäksi
Metsähallitus väittää Luonto-Liiton syyllistävän hakkuuväkeä, vaikka
kritiikin kohteena on laitoksen keski- ja johtoporras, joka ei ole suostunut
keskusteluihin.

Laamasenvaaran työmaalla ei ole tiedotettu turvaetäisyyksistä ennen eilistä
eli vasta onnettomien tapahtumien jälkeen. Metsähallituksen eilen kertaamaa
turvaohjetta laajennetusta turvaetäisyydestä ja konetyön keskeyttämisestä
mielenosoitustilanteessa ei ole myöskään toistaiseksi noudatettu.Lisätiedot:

Matti Ikonen 0400-25 77 55, ikonen@sll.fi
Matti Liimatainen 050-346 2210, liimatainen@sll.fi

Kaikki tausta-aineisto, kuvat ja kartat http://www.luontoliitto.fi/metsa

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News