A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) IMF:n pääjohtajan viimeinen puhe

From Juha Rekola <juha.rekola@kepa.fi>
Date Thu, 24 Feb 2000 10:31:44 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

Max von Bonsdorff: Kepa/Bangkok:

Michel Camdessus piti viimeisen julkisen puheensa IMF:n pääjohtajana UNCTAD
X -kokouksessa Bangkokissa

Camdessun toimikausi päättyy tänään

Michel Camdessun viimeinen julkinen puhetilaisuus IMF:n pääjohtajana alkoi
dramaattisesti sunnuntaina Bangkokin UNCTAD X kokouksessa Thaimaassa:
Yhdysvaltalainen kansalaisjärjestöaktivisti heitti häntä kermakakulla
naamaan protestina IMF:n politiikalle kehityssmaissa. Itse puheessaan tänään
kolmetoista vuotta kestäneen pääjohtajakautensa päättävä Camdessus
keskittyi köyhyyden vähentämiseen ja vahvaan kansainväliseen yhteistyöhön
pohjautuvan ns. uuden kehitysparadigman kuvailemiseen. Monet
kansalaisjarjestöedustajat pitivat Camdessun uusia painotuksia
tervetulleina, mutta totesivat että IMF:n uusi linja olisi uskottavampi jos
Camdessus olisi puheessaan itsekriittisemmin tarkastellut IMF:n politiikkaa
toimikautensa aikana.


Michel Camdessun viimeisen puheen lähtokohdat olivat mielenkiintoiset.
Thaimaahan on juuri se maa, josta Aasian maita ja hetken aikaa koko
maailmantalouttakin horjuttanut talouskriisi alkoi vuonna 1997. IMF:n
toiminta Aasian kriisissä, joka esimerkiksi Thaimaassa on sosiaalisesti ja
yhteiskunnallisesti ollut hyvin raskas, on viime vuosina ollut voimakkaan
arvostelun kohteena. Monet toivoivatkin, etta Camdessus olisi puheessaan
avoimesti ja itsekriittisesti tarkastellut IMF:n talouspolitiikan tuloksia
ja seurauksia.

Camdessus ei puheessaan kuitenkaan lainkaan keskustellut IMF:n
talouspolitiikan tuloksista viime vuosikymmeninä vaan keskittyi kuvailemaan
kansainvalisen yhteisön tulevia haasteita köyhyyden vähentamisen suhteen.
Camdessun mukaan nyt kun Aasian maat ovat toipumassa taloudellisesta
kriisistaan on kansainvälisellä yhteisöllä mahdollisuus rakentaa ns. uusi
kehityksen paradigma . Camdessun uusi paradigma , joka kuitenkin vahvasti
pohjautuu UNDP:n esittämiin inhimillisen kehityksen näkemyksiin, korostaa
mm. köyhyyden vähentämistä, ihmiskeskeisyyttä kehityksessä, osallistavaa
demokratiaa, valtion roolia seka talouden vakautta: Nyt me tiedämme että
kakun kasvattaminen ei riitä: Se miten se jaetaan on aivan keskeistä
kehityksen dynamiikalle. Jos köyhät jätetaan toivottomiksi niin köyhyys
murentaa koko yhteiskunnan perustan aiheuttaen konfrontaatiota, väkivaltaa
ja yhteiskunnallista levottomuutta .

Camdessus korosti, etta kansainvälisellä yhteisöllä on erityinen vastuu
koyhimpien maiden kehityksen tukemisesta. Hän korosti mm. että köyhimpien
maiden vientituotteille on taattava rajoittamaton pääsy teollisuusmaiden
markkinoille. Muita toimenpide-ehdotuksia Camdessun listalla olivat
velkahelpotukset, kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattaminen ja yksityisten
pääomavirtojen kasvun tukeminen.

Camdessun uusia linjauksia pidettiin kansalaisjärjestöjen keskuudessa
tervetulleina, merkitseehän uuden kehitysparadigman korostaminen että vanha,
paljon arvostelua herättäneen ns. Washingtonin konsensuksen politiikka on
epäonnistunut. Monet kansalaisjärjestöedustajat, kuten Thirld World
Networkin Martin Kohr olivat kuitenkin samalla pettyneitä Camdessun
puheeseen. Heidän mielestään Camdessun linjaukset olisivat olleet
uskottavampia, jos hän avoimemmin ja itsekriittisemmin olisi tarkastellut
IMF:n talouspolitiikkaa, esimerkiksi Aasian kriisin hoidossa, ja
keskustellut järjeston uudistamistarpeista. Camdessus ei
puheessaan viitannut siihen, että IMF:n kehitysmaille suosittelemalla
politiikalla saattaisi olla jotain yhteyttä köyhyyden lisääntymiseen
esimerkiksi Aasiassa tai velkaantuneissa Afrikan maissa. Kohr totesikin, etta
IMF:n omien virheiden kieltäminen jatkui myös sunnuntaina
Bangkokissa.

Michel Camdessun puhe kuului UNCTAD X kokouksessa pidettäviin ns.
interaktiivisten keskustelutilaisuuksien sarjaan, jotka mm. keskiviikkona
jatkuvat Maailman kauppajärjestön pääsihteerin Mike Mooren ja Maailmanpankin
presidentin James Wolfensohnin puheilla.

Max von Bonsdorff
Kepa
Bangkok
040-512 7954
max_bonsdorff@hotmail.com
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News