A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) LL vetoaa puun ostajiin - MH hakkaa KHO-valituksen alaisia alueita

From Anniina Käppi <anka@luontoliitto.fi>
Date Thu, 24 Feb 2000 10:30:44 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________Luonto-Liitto tiedottaa 10.2.00 - julkaisuvapaa heti


LUONTO-LIITTO VETOAA PUUN OSTAJIIN
- METSÄHALLITUS HAKKAA KHO-VALITUKSEN ALAISIA ALUEITA

Luonto-Liitto vetoaa suomalaisiin metsäjätteihin UPM-Kymmeneen ja Stora
Ensoon Kainuun hakkuukiistan ratkaisemiseksi. Luonto-Liitto pyytää yhtiöitä
lopettamaan puunhankintansa Metsähallitukselta niiltä alueilta, joiden
valituskäsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken. Stora Enso on
suurin yksittäinen valtion liikelaitos Metsähallituksen asiakas.

Luonto-Liitto on valittanut valtioneuvoston Natura 2000 -päätöksestä
valtionmaiden osalta, koska alueiden rajaukset Natura-verkostossa ovat
ekologisesti virheellisiä.


LUONTO-LIITTO JATKAA PROTESTIA KUHMON LAAMASENVAARALLA

Luonto-Liiton metsäaktivistien etujoukko saapui eilen tarkkailemaan
Laamasenvaaran aarniometsän hakkuita Kuhmossa. Tänä aamuna paikalle saapui
aamulla lisää luontoliittolaisia, jotka varautuvat pitkään päivystykseen
alueella. Tavoitteena on saada Metsähallitus lopettamaan hakkuut alueella.

Metsähallituksen monitoimikone avohakkaa vanhaa metsää Laamasenvaaralla
Ulvinsalon luonnonpuiston ja Vilhonpetäikön suojelualueen välissä. Hakkuut
katkaisevat ekologisen yhteyden suojelualueiden väliltä.


KHO:LTA VAADITTU TOIMENPIDEKIELTOA - METSÄHALLITUSTA EI KIINNOSTA

Luonto-Liitto on pyytänyt korkeinta hallinto-oikeutta asettamaan
valituksessaan mainittuja valtionmaiden alueita toimenpidekieltoon
toistaiseksi, jotta Metsähallituksen hakkuut eivät tekisi muutoksenhakua
Natura-alueiden laajentamisesta turhaksi.

Luonto-Liitto vetoaa oikeuskansleri Nikulan ja ympäristöoikeuden professori
Majamaan lausuntoihin Vuosaaren satamahankkeen valituksiin liittyen.
Asiantuntijoiden mukaan valituksenalaisilla alueilla ei saisi tehdä
luonnonarvoja peruuttamattomasti muuttavia toimia ennen kuin valitukset on
KHO:ssa käsitelty.

Metsähallituksen mukaan aihetta hakkuiden lopettamiseksi valitusten
alaisilla alueilla ei ole.

Laamasenvaara on yksi 105 kohteesta, joista Luonto-Liitto on valittanut
KHO:lle. Metsähallituksen alue-ekologinen suunnitelma suojelee alueen
vanhoista metsistä alle 10%, senkin pieninä riekaleina. Laamasenvaaran
alue-ekologista suunnitelmaa ovat kritisoineet myös Kainuun
luonnonsuojelupiiri, Kuhmon luonnonsuojeluyhdistys Lentua-seura sekä Kainuun
ympäristökeskus.

Ulvinsalon luonnonpuiston vieressä sijaitseva Laamasenvaaran alue on Kuhmon
suurimpia suojelemattomia vanhan metsän alueita. Laamasenvaaran maisemissa
on kuvattu mm. vuoden luontokuva 1998 "Ahman maa".


Lisätiedot paikan päältä Kuhmosta
Matti Ikonen, 0400-25 77 55
Matti Liimatainen, 050-346 2210, liimatainen@sll.fi

Kuvat, kartta ja taustatiedot Laamasenvaarasta ja muista ajankohtaisista
metsäasioista Luonto-Liiton metsäsivuilla http://www.luontoliitto.fi/metsa
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News