A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Luonto-Liitto taas Kuhmossa. KHO:lta vaaditaan toimenpidekieltoa Natura-valituskohteille. LL:n tiedote 9.2.

From Matti Liimatainen <liimatainen@sll.fi>
Date Tue, 22 Feb 2000 10:17:48 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


LUONTO-LIITTO TIEDOTTAA 9.2.2000 JULKAISUVAPAA HETI

Luonto-Liitto protestoi Kuhmossa
-Metsähallitus hakkaa KHO-valituksen alaisia alueita

Luonto-Liiton metsäaktivistit saapuivat tänään puoliltapäivin tarkkailemaan
Laamasenvaaran aarniometsän hakkuita Kuhmossa. Valtion liikelaitos
Metsähallituksen monitoimikone avohakkaa vanhaa metsää Laamasenvaaran
Kuolulammella Ulvinsalon luonnonpuiston ja Vilhonpetäikön vanhojen metsien
suojelualueen välissä. Hakkuut katkaisevat ekologisen yhteyden suojelualueiden
väliltä.

Metsähallitus tuhoaa kohteita kesken Natura-valitusprosessin. KHO:lta vaadittu
toimenpidekieltoa

Luonto-Liitto on valittanut valtioneuvoston Natura 2000 - päätäksestä
valtionmaiden osalta, koska alueiden rajaukset Natura-verkostossa ovat
ekologisesti virheellisiä. Laamasenvaara on yksi näistä 105 kohteista.
Luonto-Liitto on viime viikolla pyytänyt korkeinta hallinto-oikeutta asettamaan
valituksessaan mainittuja valtionmaiden alueita toimenpidekieltoon
toistaiseksi, jotta Metsähallituksen hakkuut eivät tekisi muutoksenhakua
Natura-alueiden laajentamisesta turhaksi.

Luonto-Liitto vetoaa oikeuskansleri Paavo Nikulan ja ympäristäoikeuden
professori Vesa Majamaan antamiin lausuntoihin Vuosaaren satamahankkeen
uhkaamasta Porvarinlahden Natura-alueesta ja siihen liittyvistä valituksista.
Lausunnoissaan asiantuntijat toteavat, ettei valituksenalaisilla alueilla saisi
tehdä luonnonarvoja peruuttamattomasti muuttavia toimia ennen kuin valitukset
on KHO:ssa käsitelty. Oikeuskanslerin lausunto on luettavissa osoitteessa
http://www.vn.fi/okv/suomi/tiedote/t991123f.htm

Metsähallituksen alue-ekologinen suunnitelma suojelee Laamasenvaaran alueen
vanhoista metsistä alle 10%, senkin pieninä epätarkoituksenmukaisina
riekaleina. Alue-
ekologista suunnitelmaa Laamasenvaaran alueella ovat kritisoineet myäs Kainuun
luonnonsuojelupiiri, Kuhmon luonnonsuojeluyhdistys
Lentua-seura sekä Kainuun ympäristäkeskus.

"... Laamasenvaaran kokonaisuuden pirstominen on vailla ekologisia perusteita.
Suunnitelmassahan nimenomaan korostetaan (...) suunnitelma-alueen olevan  yksi
keskeisiä luonnonsuojelun painopistealueita Metsähallituksen alue-ekologisessa
suunnittelussa. Arvokkaiden kokonaisuuksien pirstominen on ristiriidassa
suunnittelun tavoitteiden kanssa (...)." ote Kainuun ympäristäkeskuksen
lausunnosta ko. alue-ekologisesta suunnitelmasta 26.11.1998.

Ulvinsalon luonnonpuiston vieressä sijaitseva Laamasenvaaran alue on Kuhmon
suurimpia suojelemattomia vanhan metsän alueita. Laamasenvaaran maisemissa
 on kuvattu mm. vuoden luontokuva 1998 "Ahman maa". Lisätiedot Laamasenvaarasta
suoraan http://www.luontoliitto.fi/metsa/jarjestokartat/kuhmo/ulvinsalo.html

Lisätiedot paikan päältä Kuhmosta Matti Ikonen, 0400-25 77 55
Luonto-Liitosta Matti Liimatainen, 09-68 444 214, liimatainen@sll.fi

Kuvat ja taustatiedot Laamasenvaarasta ja muista ajankohtaisista
 metsäasioista
Luonto-Liiton metsäsivuilla http://www.luontoliitto.fi/metsa


            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News