A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Global aktionsdag mot kapitalismen den 1:a maj

From Thomas Johansson <tcjohans@yahoo.com>
Date Mon, 7 Feb 2000 22:50:05 -0800 (PST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


MAYDAY 2000

Global Karneval och Aktion mot Kapitalism, 1:a maj
2000(information daterad 24 januari 2000)

Den 1:a maj i år kommer det att hållas ännu en ’Global
Karneval mot Kapitalism’. Redan nu förbereder sig
många grupper runtom i världen för den här händelsen i
reaktion mot att det kapitalistiska systemet baserat
på exploatering av människor, samhället och miljön är
den främsta orsaken till våra sociala och ekologiska
problem. Den 1:a maj kommer att bli ett både
symboliskt och verkligt tillfälle att samla våra
krafter emot kapitalism. Aktivister i New York 
planerar att ta över Wall Street och i London kommer
det att hållas en fyra dagar lång karneval mot
kapitalism. Andra städer som är involverade är t.ex.
Sydney (Australien), Toronto (Canada), Manchester
(England), Chicago, Dallas, Los Angeles, New Orleans
and Washington (USA). Listorna över internationella
kontakter, som blir längre för varje dag, inkluderar
grupper och föreningar i fler än 20 städer över hela
världen. Dessutom har PGA (Peoples’ Global Action)
godkänt den 1:a maj som en ’Global Karneval mot
Kapitalism’ på en internationell konferens i Indien i
augusti. 
	
	Den 1:a majdagens globala agerande är uppföljaren
till de tidigare globala aktionerna mot kapitalism som
hölls den 18:e juni och den 30:e november förra året
och har utvecklats från dem i samma anda. Under dessa
två tillfällen lärde vi oss mycket. Vårt nätverk växte
och många nya människor engagerade sig. Den 1:a maj
kommer att bidra till den fortsatta processen av att
bygga en stark, djärv och kreativ rörelse bland
gräsrötterna, för att skapa ett samhälle där människor
varken utnyttjar eller förtrycker varandra. Istället
vill vi skapa en värld som bygger på solidaritet,
samarbete, ekologisk självförsörjning och demokrati på
gräsrotsnivå.

	Den här dagen, liksom tidigare, kommer folk från
olika rörelser och länder att slå sig samman till en
gemensam styrka för att bekämpa sociala, politiska och
ekonomiska institutioner tillhörande det
kapitalistiska systemet. Arbetare, arbetslösa,
studenter, fackföreningsmedlemmar, bönder, jordlösa,
fiskare, kvinnoföreningar, etniska minoriteter,
urbefolkning, fredsaktivister, miljöaktivister,
ekologer osv. kommer att arbeta i solidaritet, sida
vid sida, med förståelsen att deras olika strider inte
behöver vara isolerade från varandra. Den samtidiga
ockupationen och transformationen av den
kapitalistiska sociala ordningen runt vår jord – på
våra gator och torg, på myndigheternas kontor, i våra
kvarter, fabriker, kommersiella center, finansiella
distrikt osv. – kommer att stärka ömsesidiga band
lokalt, nationellt och internationellt.

	Liksom tidigare kommer den här dagen inte att vara
hierarkiskt organiserad. Den ordnas i stället med ett
decentraliserat och informellt gräsrotsnätverk som
använder ej auktoriserade demokratiska organisationer,
oberoende av de sociala, politiska och ekonomiska 
institutioner som tillhör det kapitalistiska systemet.
Vi söker vägar där man direkt med egna handlingar kan
skapa förändring. Varje aktion eller karneval kommer
att organiseras av enskilda självstyrande grupper,
medan koalitioner av varierande rörelser och grupper
kommer att blomstra. En strategi som kan bli användbar
på lokal nivå är att olika grupper samarbetar för att
skapa en kringliggande atmosfär av karneval och
festligheter som en positiv miljö för dem att frodas
i.

Exempel på tänkbara ageranden:
+ strejker + demonstrationståg + cykel-demonstrationer
(Critical mass) + karnevaler + gatufester + återta
gator, privata marker och byggnader för att använda
dem icke-kommersiellt + marscher + musik + dans + tal,
föredrag + publicitet, dela ut information + fanor +
gatu- teater + utdelning av icke-kommersiella lokala
tidningar + gratis mat + solidaritetsaktioner +
blockader + ockupation av kontor + beslagta och
kassera lyxiga konsumentvaror + sabotera, förstöra
eller störa den kapitalistiska infrastrukturen +
beslagta kapitalistiska rikedomar och ge tillbaka det
till folket + förklara sig själv oberoende av
kapitalism och auktoritära regeringar + starta
gräsrotsföreningar + starta ekonomiska alternativ till
kapitalistiska företag, såsom arbetarkooperativ +
främja ekonomiska alternativ + gynna gräsrotsbaserad
samhällsorganisation + mycket mycket mer.

Om du eller din grupp planerar att delta den 1:a maj,
låt då andra få veta det så snart som möjligt för att
underlätta kommunikationen. Det finns åtskilliga
internationella E-post adress listor öppna för
diskussioner och samordning (se nedan). En offentlig
internationell kontaktlista mejlas regelbundet för att
underlätta decentraliserad och icke hierarkisk
nätverkskommunikation. För att få din egen information
med på listan kan du kontakta tcjohans@hotmail.com och
ange (a) vilket land och plats där du planerar att
agera. Plus annan information du finner
nödvändig/passande t.ex. (b) namnet på dig eller den
eventuella grupp/förening du tillhör, (c) vad ni
planerar att göra, (d) din adress, (e) E-post adress, 
(f) telefonnummer, (g) faxnummer eller (h) hemsida
adress.

	Det är mycket vi behöver göra för att 1:a maj ska bli
som bäst både lokalt, nationellt och globalt. Vi måste
sprida information angående detta till så många
passande grupper och rörelser som möjligt. Vi måste
sprida och dela med oss av material såsom broschyrer
och affischer. Vi måste också allmänt dela med oss av
våra erfarenheter, tankar och idéer med varandra och
hjälpa varandra. Lokalt måste information om dagen
spridas och diskuteras i grupper och mellan individer.
Vi behöver organisera möten, planera aktioner, samla
in pengar, trycka broschyrer och dela ut dem och, sist
men inte minst, dela glädje och konversation.

	Våra rörelser och föreningar kan och kommer att
fortsätta att utvecklas i framtida dagar av globalt
agerande mot kapitalism. Efter 1:a maj är ett passande
tillfälle för nästa händelse redan på förslag. Det kan
bli den 27 – 28 september 2000 på grund av det årliga
mötet mellan den Internationella valutafonden och
Världsbanken i Prag,Tjeckien som hålls där.

	Frågor eller tankar angående majdagen ’Global
Karneval mot Kapitalism’ bör skickas vidare till andra
aktivister i din grupp, stad, land eller till de
varierande E-post adresser som finns på listorna, så
att vi ömsesidigt kan hjälpa varandra med idéer och
råd. Det är ingen som bestämmer den här dagen. Det
kommer att vara en radikal, decentraliserad och icke
hierarkisk aktion helt enligt våra egna skapelser i 
solidaritet och samarbete med varandra.
  
SÖKES: Översättare!!!
För att göra information tillgänglig på alla språk
behövs nu:
Tyska, ryska, arabiska, holländska, kinesiska, polska,
grekiska, indonesiska, thailändska, hindi, urdu,
norska, danska och finska. 

KONTAKTLISTA (diskussioner och samarbete)
ENGELSKA (internationell diskussion)
mayday2k@onelist.com Delta på
www.onelist.com/subscribe/mayday2k eller skicka ett
tomt meddelande till mayday2k-subscribe@onelist.com 

PORTUGISISKA (internationell diskussion)
n30-pt@listserv.fct.unl.pt Delta genom att skicka ett
meddelande med texten ”subscribe n30-pt” till
majordomo@listserv.fct.unl.pt 

NORDAMERIKA
pga-org@lists.tao.ca Delta genom att skicka ett
meddelande till lists@tao.ca inkludera dessa två
rader:
subscribe pga-org
end

STORBRITANNIEN
mayday2000@egroups.com Delta genom att skicka ett tomt
meddelande till mayday2000-subscribe@egroups.com 

IRLAND
Delta genom att skicka ett tomt meddelande till
no_wto-subscribe@onelist.com 

SYDVÄSTRA USA
ArizonaDirectAction@onelist.com Delta genom att skicka
ett tomt meddelande till
ArizonaDirectAction-subscribe@onelist.com eller gå
till:
www.onelist.com/subscribe/ArizonaDirectAction 

Gör gärna en egen grupplista på ditt eget språk om du
finner det nödvändigt.

NYHETSGRUPPER
MAYDAY 2000 NEWS GROUP (internationell nyhetsgrupp)
Information rörande MAYDAY 2000 / Global Karneval mot
Kapitalism 
Delta genom att skicka ett tomt meddelande till
globalaction-news-subscribe@onelist.com 

WEBSIDOR MED MAYDAY INFORMATION
International Lobster Party www.lobster1.dircon.co.uk/

Protest.Net http://m1.protest.net 
Mid-Atlantic Infoshop
http://www.infoshop.org/mayday2000.html 
WTO Caravan (Canada) http://wtocaravan.org/mayday2k/ 
Mayday Seattle http://members.xoom.com/maydayseattle> 
Mayday 2000 in London
http://www.freespeech.org/mayday2k/ 
Manchester Mayday 2000
http://www.mayday2000.fsnet.co.uk 
AMR Helsinki http://www.dlc.fi/~ravelre/m1/index.html 


REFERENSER 
J18 www.infoshop.org/june18.html eller www.j18.org 
N30 http://go.to./n30 eller www.seattlewto.org/n30 
Peoples’ Global Action (PGA)
www.go.to/agp eller www.agp.org/agp/index.html eller
kontakta pga@agp.org 

 Prag, Tjeckien, September 27-28, 2000
www.bankwatch.org eller www.mmf2000.webjump.com 

Sprid gärna den här informationen vidare till
sympatiska grupper, föreningar, kooperativ och
individer!!!		

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Talk to your friends online with Yahoo! Messenger.
http://im.yahoo.com            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News