A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) DET RÖR PÅ SIG I UPPSALA!

From worker-a-infos@lists.tao.ca
Date Mon, 21 Feb 2000 10:10:29 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Att spridas:

Bor du i eller i närheten av UPPSALA?
Då behövs din hjälp!

Sedan i söndag 6 februari, är Myrbergska Tomten ockuperad av ungdomar - med
ett varm och hjärtligt stöd av tomtens grannar.
Mybergska Tomten är ett grönlummigt skogsområde, som hotas av
avverkning. Kommunen har beslutat att jämna delar av tomten med marken
och istället uppföra ett ålderdomshem på platsen.

Det finns dock flera problem med detta beslut:
* Kommunen har ett flertal gånger sagt sig värna om de grönområden som
trots allt finns kvar, något de inte alls följer i och med att de tagit
detta beslut.
* Myrbergska Tomten är ett väldigt känsligt område, där finns "ett
ädellösskogsområde med minst tre rödlistade arter". (Citat: Tomas
Nilsson, Grön Ungdom Uppsala)
* De personer som bor i området vill väldigt gärna ha kvar de gröna
plättar som finns, något de gång på gång framfört till kommunen.
* Föräldrarna och barnen som går på den näraliggande skolan vill även de
ha kvar den skog som finns i området.

Nu, måndag, sitter ett tjugotal ungdomar uppklättrade i träden - och
nedanför finns fler ungdomar och nära boende. Det kommer hela tiden folk
och hejar och peppar, men det behövs hjälp.

Bor du i eller i närheten av Uppsala, sök dig gärna till Myrbergska
Tomten, som ligger vid Eriksskolan i stadsdelen Luthagen (slutet/början
av Geijersgatan). Buss nummer 12 och 5 passerar i närheten.
Kom dit, säg några värmande ord, erbjud dig att häjlpa till - byta av
oss kanske? - eller kanske dela med dig av mat och varma kläder - något
som verkligen behövs i det regnoväder som uppstått.

Hittills har det byggföretag som ska avverka skogen varit där en mängd
gånger, men inte satt sina planer i verket. Kanske lyckas vi hålla stånd
mot dem ett bra tag till. Det senaste som hördes därifrån var att de
skulle spärra av hela skogen med byggstaket, enligt dem för att
förhindra barnen från skolan att springa runt i skogen och hälsa på
ungdomarna.

För mer info, se Upsala Nya Tidnings artikel på
http://www.unt.se/sektion/1,,1,.html?ArticleVersionID=41412&ArticleDisplayPath=/
article/gen1

Övrig mediabevakning: Sveriges Radio P4, Radio Uppland, TV4, ABC-nytt
(TV2).

Bakom denna aktion står Fältbiologerna Uppsala och Grön Ungdom Uppsala
med hjälp av SUF:are från SUF-Uppsala och SEA-aktivister.

/Marcin, trädockupant.


Hej!
Nyss hemkommen från att ha tillbringat hela dagen i skogen kan jag
meddela att vi i alla fall idag lyckats förhindra avverkningarna på
Myrbergska tomten i Rickomberga i Uppsala. Denna skog har visat sig
innehålla minst 3 rödlistade växtarter. Antagligen finns där fler,
eftersom dessa 3 fanns i vintras...
Där vill kommunen bygga ett ålderdomshem, som pensionärerna inte vill bo
på eftersom de trivs bra på sitt nuvarande som kommer att stängas.

Vi anlände strax efter 6 i morse, och sedan dess har vi bevittnat en
karusell. Precis bredvid skogen ligger en lågstadieskola, och barnen på
denna har effektivt förhindrat att kommunen skulle sätta upp staket.
Barnen vände nämligen på dessa när de var uppsatta, så att vägen
blockerades istället! På alla sina raster har de stått där och ropat
"Rädda skogen!", kroppsligen hindrat en lastbil osv.

Detta har lett till att kommunen nu gett upp sina försök att göra
förarbetet åt det företag de anlitat. Därför kommer antagligen denna
firma dyka upp i morgon, då vi åter står redo.

"Vi" är förresten allt från folk i Grön Ungdom, Fältbiologerna,
SUF-Uppsala och SEA till skogens grannar och frivilliga.
Vi använder oss av ickevåld, och flera av oss har tillbringat större
delen av dagen uppe i träden.

Media har varit på plats och gjort reportage. Upsala Nya Tidning,
Svenska Dagbladet, Upplands Radio, ABC (regionala nyheterna på SVT) och
lokalkanalen för TV4 var dem vi uppfattade.

Som sagt är alla tips, råd och all hjälp välkommen! Speciellt eftersom
många av oss inte har någon erfarenhet av trädockupationer.

All makt åt skogen!
/Cindy, för tillfället genom Marcin


PS: Här nedan följer SUF - Uppsalas uttalande ang det som sker.


Uppsala 00-02-07

Uttalande från Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) - Uppsala med
anledning av händelserna kring Myrbergska tomten.

Enligt vad Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) - Uppsala erfar har
kommunen beslutat att det existerande ålderdomshemmet Tunåsens sjukhem
skall läggas ned, och ett nytt skall byggas och öppnas på Myrbergska
tomten i Rickomberga.

Detta framstår ur många aspekter som ett mindre välgrundat beslut. De
boende på ålderdomshemmet har uttryckt sitt missnöje med nedläggningen,
och även PRO har ställt sig avvisande till denna omflyttning.

De boende i området uttrycker till stor del missnöje med avverkningen av

skogen. Det är ett viktigt andhål såväl för de boende i området som för
eleverna på Eriksskolan, vars elevråd också har tagit ställning mot
avverkningen.
Biologiskt intresserade och kunniga uppsalabor har noterat minst tre
rödlistade arter i skogspartiet.

Med denna bakgrund är de handgripliga protester som nu äger rum inget
förvånansvärt. Med ledning av de i området boendes reaktioner är det en
uppskattad protestaktion.

Vi hoppas att skogen får stå kvar, och kommunen förtjänar verkligen ett
sådant mothugg mot den fatala brist på respekt för den folkliga
opinionen som uppvisats.


(Not: mer info om det som sker kan fås på UNT:s hemsida [
http://www.unt.se ] alt
http://www.unt.se/sektion/1,,1,.html?ArticleVersionID=41412&ArticleDisplayPath=/
article/gen1
)
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News