A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Metsahallituksen otteet kovenevat - Vaaratilanteista

From Annina.Käppi" <anka@luontoliitto.fi>"@lists.tao.ca
Date Thu, 10 Feb 2000 13:39:45 +0200


huolimatta hakkuut jatkuvat
Sender: worker-a-infos@lists.tao.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-d@lists.tao.ca

 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


LUONTO-LIITTO TIEDOTTAA 10.2.2000 - JULKAISUVAPAA HETI


METSÄHALLITUKSEN OTTEET KOVENEVAT
- VAARATILANTEISTA HUOLIMATTA HAKKUUT JATKUVAT LAAMASENVAARALLA

Metsähallituksen monitoimikone kaatoi tänä aamuna noin klo 10 puun
aarniometsän hakkuita seuranneen nuoren luontoliittolaisen päälle Kuhmon
Laamasenvaarassa. Puun alle jäänyt nainen käveli omin jaloin pois paikalta
ja on nyt tutkittavana Kuhmon terveyskeskuksessa.

Puoli tuntia myöhemmin kolme Metsähallituksen koneurakoitsijaa pahoinpiteli
kolmea luontoliittolaista, joista kaksi on alle 20-vuotiaita naisia.
Toiselta lyötiin huuli halki.

Kuhmon poliisi on paikalla selvittämässä asiaa.

Tapahtuneesta huolimatta Metsähallitus jatkaa Laamasenvaaran aarniometsän
avohakkuita kahden monitoimikoneen ja usean metsurin voimin. "Laitoksen
tarkoituksena on selvästi hakata kiistanalaiset arvometsät mahdollisimman
nopeasti ja kustannuksista välittämättä pois alta ennenkuin KHO:n ja
oikeusoppineiden kanta asiaan lopullisesti selviää", sanoo Luonto-Liiton
metsävastaava Matti Liimatainen.


KHO:LTA VAADITTU TOIMENPIDEKIELTOA - METSÄHALLITUSTA EI KIINNOSTA

Luonto-Liitto on valittanut valtioneuvoston Natura 2000 -päätöksestä
valtionmaiden osalta, koska alueiden rajaukset Natura-verkostossa ovat
ekologisesti virheellisiä. Luonto-Liitto vetoaa oikeuskansleri Nikulan ja
ympäristöoikeuden professori Majamaan lausuntoihin Vuosaaren satamahankkeen
valituksiin liittyen. Asiantuntijoiden mukaan valituksenalaisilla alueilla
ei saisi tehdä luonnonarvoja peruuttamattomasti muuttavia toimia ennen kuin
valitukset on KHO:ssa käsitelty.

Luonto-Liitto on pyytänyt korkeinta hallinto-oikeutta asettamaan
valituksessaan mainittuja valtionmaiden alueita toimenpidekieltoon
toistaiseksi, jotta Metsähallituksen hakkuut eivät tekisi muutoksenhakua
Natura-alueiden laajentamisesta turhaksi.

Metsähallituksen mukaan aihetta hakkuiden lopettamiseksi valitusten
alaisilla alueilla ei ole.


LUONTO-LIITTO VETOSI STORA ENSOON JA UPM-KYMMENEEN

Luonto-Liitto on vedonnut suomalaisiin metsäjätteihin UPM-Kymmeneen ja Stora
Ensoon Kainuun hakkuukiistan ratkaisemiseksi. Luonto-Liitto pyytää yhtiöitä
lopettamaan puunhankintansa Metsähallitukselta niiltä alueilta, joiden
valituskäsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken.

Stora Enso on suurin yksittäinen valtion liikelaitos Metsähallituksen
asiakas.


Lisätiedot paikan päältä Kuhmosta
Matti Ikonen, 0400-25 77 55
Matti Liimatainen, 050-346 2210, liimatainen@sll.fi

Kuvat, kartat ja taustatiedot Laamasenvaarasta ja muista ajankohtaisista
metsäasioista Luonto-Liiton metsäsivuilla http://www.luontoliitto.fi/metsa
Antti Rautiainen - antti.rautiainen@kolumbus.fi

Share my bookmarks!
http://www.kolumbus.fi/antra/bookmark.htm            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News