A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) nazimusik i spanien

From "kurt svensson" <ksvensson@motkraft.net>
Date Thu, 10 Feb 2000 11:13:47 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

"När världen blir fri kommer politiken att vara en sång".
León Felipe.

Vi vill rikta ett tack för allt samarbete till tidskrifter,
radioprogram och musikpress som har uppmärksammat meddelandet om Ritmo
y Compás, och att man har varit medveten om att fascismen är ett
allvarligt hot mot det som vi inom den kulturella sektorn försvarar,
friheten. Problemet med den nazistiska musiken börjar bli något mycket
oroande: fascisterna har upptäckt att den, förutom en affär också är
ett effektivt propagandainstrument för att fånga in de hjärndöda
(faktum är att denna industri i USA och framför allt i Tyskland är en
av de starkaste stöttepelarna till stöd för nazisterna).

Här i Madrid består den fascistiska musikscenen av Fernando Perdices =
D.S.O. (en butik) - Resistencia Sonora /Musikaliskt motstånd/ (en
musiktidskrift) och RA. TA. TA. (ett skivmärke). Från underjordiska
konserter har de nu börjat spela i kommersiella lokaler. I Yastá
uppträdde skumma grupper med nazistisk estetik, varav en inte bara
hade en estetisk sympati för denna ideologi utan mycket mer än så. och
sedan kom händelserna i Ritmo y Compás, en lokal vars ansvariga mycket
väl kände till att de grupper som skulle spela hörde till extremhögern
men de beslutade att till en början försvara lokalens "musikaliska
frihet", och menade att de som var våldsamma när allt kom omkring var
de som försökte genomföra en bojkott av föreställningen. Därefter,
när allmänhet och pressen i gemen började fördöma föreställningen,
ursäktade man sig med att man inte visste att det var "antisociala"
grupper. Med risk för att bli tjatiga vill vi upprepa att man inte kan
vara medbrottslig med dessa mördare, och inte heller att titta åt
annat håll, för som Brecht sade, i morgon kan det vara dig det gäller.

Men liksom det finns lokaler som låter nazistgrupper uppträda finns
det andra lokaler som går från att vara halvnazistiska eller
högerorienterade till att ställa in konserter efter att ha haft
inbokningar och att arrangörerna har tagit till sig propagandan,
argumentet denna gång: "det är extremvänstergrupper"!!. Detta
inträffade nyligen i "La Sala" i Carabanchel. De "farliga"
hardcoregrupperna var Agnostic Front (en inte särskilt politisk grupp,
den är mer intresserad av musik mm), US Bombs (likadana) och No
Inocents grupo, en kristen hardcoregrupp (inte av de kassa). Konserten
arrangerades av Potencial Hardcore och Jimmy Jazz de Vallekas.

NÅGRA FÅR SPELA OCH ANDRA SLÄPPER DE INTE IN!

Vi vill från CNT:s kultursektion i Madrid att ni skall veta att vi är
öppna för alla grupper som anser att kulturellt skapande, musik och
konst är i ständig kamp mot fascismen, det statliga kulturella
förtrycket och trångsynta och hjärndöda personer.

Ge oss stöd i era tidskrifter, radioprogram, musikgrupper,
distributionsbolag etc. För att skapa en värld, om inte ny så
åtminstone bättre.
HÄLSNINGAR OCH FRIHET ÄLSKA MUSIKEN, HATA FASCISMEN!

Kultursektionen- ----- Original Message ----- 
Date: Thu, 27 Jan 2000 04:38:24 -0500
From: "Sindicato Graficas" <cnt_graficas@hotmail.com>
(ca) Grupos musicales fascistas

"Cuando el mundo sea libre, la política será una canción".
León Felipe.

Queremos agradecer su cooperación a todas las revistas, programas de
radio y medios de comunicación musicales que se han hecho eco del
comunicado sobre Ritmo y Compás y han sido conscientes de que el
fascismo es algo muy serio que atenta contra lo que más defendemos la
gente del mundo del espectáculo y la cultura, la libertad. El problema
de la música nazi empieza a ser algo muy preocupante: los fascistas
han descubierto que aparte de un negocio es una forma efectiva de
propaganda para captar descerebrados (de hecho en USA y sobretodo
Alemania es uno de los pilares más fuertes donde se apoyan los 
nazis).

Aquí en Madrid la cruzada musical fascista está representada por
Fernando Perdices = D.S.O (tienda)= Resistencia Sonora(revista
musical) = RA .TA .TA(sello discográfico). De los conciertos
clandestinos han pasado a las salas comerciales. En el Yastá tocaron
grupos siniestros de estética nazi, uno de los cuales no sólo tenía
simpatías estéticas por dicha ideología sino bastante más ...y luego
vino lo de Ritmo y Compás, sala cuyos responsables sabían
perfectamente el cariz ultraderechista de los grupos que iban a tocar
pero decidieron argumentar, al principio (fax remitido a Radio
Vallekas) la defensa de la" libertad musical" de su sala y que a fin de cuentas, los violentos eran los que habían intentado boicotear el acto. Luego ante la repulsa
general de público y medios, se disculparon diciendo que no sabían que eran grupos "antisociales". Aún a riesgo de ser pesados volvemos a repetir que no se puede ser
cómplice de esos asesinos, ni mirar a otro lado porque como decía Bretch mañana te puede tocar a tí.

Pero igual que hay salas que acogen grupos nazis existen otras salas
que van de "casinazis" o de "derechadura" y anulan conciertos después
de estar apalabrados y de que los organizadores se hayan currado la
propaganda, el argumento esta vez: ¡¡"ser grupos de extrema izquierda"
!!. Este hecho se ha dado recientemente con "La Sala" de Carabanchel.
Los "peligrosos" grupos de hardcore eran Agnostic Front (grupo poco
político, les interesa más la música y punto), US Bombs (otros
iguales) y No Inocents grupo de hardcore cristiano (no de los
chungos). El concierto lo organizaba Potencial Hardcore y el Jimmy
Jazz de Vallekas .

¡UNOS SE PASAN Y OTROS NO LLEGAN!

Desde la sección de Espectáculos de la CNT de Madrid queremos que
sepáis que estamos abiertos a toda la peña que crea que la cultura, la
música y la creación artística están en lucha permanente contra el
fascismo y la represión cultural del estado o de mentes estrechas y
descerebradas, ...Ayudadnos con vuestras revistas, programas de radio,
grupos de música , distribuidoras, etc. ...a crear un mundo, si no
nuevo por lo menos mejor .

SALUD Y LIBERTAD
¡ AMA LAS MUSICA,ODIA EL FASCISMO!

Sección de Espectáculos.
--
kurt svensson 
c/o brand 
box 150 15 
104 65 stockholm 
sweden 
ksvensson@motkraft.net 
[pgp keys available upon request]

-för revolution i vår livstid-
--            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News