A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Ministeriöt ja MH neuvottelevat Malahvian ja Jämäsvaaran alueista

From Annina Käppi <anka@luontoliitto.fi>
Date 02 Feb 00 11:53:32 +0200


MAA22310
X-Status: 
Sender: worker-a-infos@lists.tao.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-d@lists.tao.ca

 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


LUONTO-LIITTO TIEDOTTAA 2.2.2000 – JULKAISUVAPAA HETI

MINISTERIÖT JA METSÄHALLITUS NEUVOTTELEVAT MALAHVIAN JA JÄMÄSVAARAN ALUEISTA
- LUONTOLIITTOLAISET SYTYTTÄVÄT JÄRJENVALOT METSÄHALLITUKSEN TOIMITALON PIHALLE

HELSINKI 2.2. Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja
Metsähallitus keskustelevat tänään Kainuun vanhojen metsien kohtalosta.
Esityslistalla on Kainuun suurimpien aarniometsäalueiden, Kuhmon Jämäsvaaran
ja Suomussalmen Malahvian alueiden jatkokäsittely.

Malahvia ja Jämäsvaara kuuluvat suomalaisten luonnonsuojelujärjestöjen
arvokkaina pitämiin vanhojen metsien alueisiin eli ns.
järjestökarttakohteisiin. Tuhansien hehtaarien laajuiset alueet ovat
järjestökarttojen suurimpia kohteita.

Poikkeuksellisen laajoina, yhtenäisinä ja luonnontilaisina vanhojen metsien,
soiden ja pienvesistöjen kokonaisuuksina nämä alueet edustavat uhanalaisinta
suomalaista metsäluontoa. Molemmilla alueilla valtion liikelaitos
Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat uhkaavat luonnontilaa.

Jämäsvaaran ja Malahvian puolesta ovat vedonneet valtakunnalliset ja
paikalliset luonnonsuojelujärjestöt useaan otteeseen. Suomen
luonnonsuojeluliitto, WWF, Luonto-Liitto, Maan ystävät ja Birdlife Suomi
vetosivat ympäristöministeri Satu Hassiin joulukuussa 1999 aluiden
säästämiseksi. Luonto-Liitto on valittanut KHO:lle alueiden puuttumisesta
Natura-verkostosta. Kuhmon luonnonsuojeluyhdistys Lentua-seura ilmoitti
viimeisimmässä Jämäsvaaraa koskevassa kannanotossaan tiistaina 1.2.2000 että
"Lentua-Seura vaatii koko alueen säilyttämistä luonnontilassa ja kannattaa
alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamista kuhmolaisten käyttöön ja
nousevan luontomatkailuelinkeinon tueksi.".


JÄRJEN VALOT SYTYTETÄÄN METSÄHALLITUKSEN TOIMITALON PIHAAN

Luonto-Liiton metsäryhmäläiset sytyttävät tänään kello 12.00 kynttilöitä
symboloimaan järjen valoa Metsähallituksen toimitalon pihalle Vantaan
Tikkurilassa. Luonto-Liitto haluaa muistuttaa Jämäsvaaran ja Malahvian
alueen kohtalosta neuvottelevia virkamiehiä siitä, ettei järjen ja
sydämenkään käyttö ole kielletty uhanalaisen suomalaisen metsäluonnon
kohtalosta päätettäessä. Jämäsvaarasta ja Malahviasta ei tarvitse tehdä
ihmisen ahneuden ja lyhytnäköisyyden monumentteja - hakkuualueiden ja
ajourien pirstomia maisemia.


Lisätiedot:	http://www.luontoliitto.fi/metsa
		Tikkurilassa: Sini Harkki 050-582 1107

Luonto-Liiton metsävastaava: Matti Liimatainen 050-346 2210 liimatainen@sll.fi


            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News