A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Pelasta Suomen metsäluonto - vähennä paperinkulutusta

From Annina Käppi <anka@luontoliitto.fi>
Date 02 Feb 00 11:03:10 +0200


MAA22216
X-Status: 
Sender: worker-a-infos@lists.tao.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-d@lists.tao.ca

 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________Maan ystävät ja Luonto-Liitto tiedottavat 2.2.2000

PELASTA SUOMEN METSÄLUONTO – VÄHENNÄ PAPERINKULUTUSTA

Luonto-Liiton ja Maan ystävien metsäryhmät avaavat tänään internetissä
kotisivut, joissa annetaan seikkaperäiset ohjeet ja perustelut
paperinkulutuksen vähentämiseen. Sivut löytyvät osoitteesta:
http://www.maanystavat.fi/paperi.

"Mikäli kaikkien maapallon asukkaiden paperinkulutus kohoaisi suomalaisten
tasolle, se tietäisi maapallon paperinkulutuksen nelinkertaistumista",
toteaa Jan Kunnas Maan ystävistä. "Tämä aiheuttaisi ennennäkemättömän
paineen maailman metsiin. Länsimaiden metsistä suurin osa on jo
talouskäytössä, joten paperinkulutuksen kasvu merkitsee voimistuvaa painetta
ennenkaikkea Venäjän taigalle ja sademetsille."

Suomessa paperinkulutuksen kasvu on johtanut selluteollisuuden ylivaltaan
metsien muihin käyttömuotoihin nähden. Puu sinänsä on arvokas raaka-aine ja
uusiutuva luonnonvara, mutta ongelmaksi on muodostunut sen nykyinen
kulutustaso. Paperin ja pakkausmateriaalien kulutuksen vähentäminen antaisi
tilaa myös puun ekologisimmille ja työllistävimmille käyttömuodoille, kuten
puurakentamiselle.

Vuosituhannen vaihtumisen jälkeen ovat vanhojen metsien hakkuut jatkuneet
Suomessa edelleen. "Metsäteollisuuden kauniista puheista huolimatta
Metsähallitus on viime viikkoina hakannut mm. Tervasuon aarniometsää
Kuhmossa. Pitkällä tähtäimellä näyttää paperinkulutuksen vähentäminen olevan
ainoa tapa hidastaa metsäluontomme köyhdyttämistä", arvioi Elina Mikola
Luonto-Liitosta.

Lisätietoja:
Maan ystävät: Jan Kunnas jan.kunnas@helsinki.fi
Luonto-Liitto: Elina Mikola 050 574 8188 elina.mikola@uta.fi

WWW-sivujen tiedot on koottu myös kirjaseksi, jota voi tilata
omakustannushintaan järjestöjen toimistoilta.
Maan ystävät, p. 03 - 212 0097, e-mail my-kirjamyynti@gaia.pp.sci.fi
Luonto-Liitto, p. 09 - 68 444 20, e-mail info@luontoliitto.fi

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News