A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Svart Block deltagare intervjuad av Active Transformation

From Dave Custard <davecustard@underjord.net>
Date Thu, 3 Feb 2000 19:01:25 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

This is a translation to swedish of the "(en) Black Block Participant
Interview by Active Transformation"-mail posted by "Steve Swart"
<swartste@pilot.msu.edu>, 26 Jan 2000
----------
Svart Block deltagare intervjuad av Active Transformation

Följande är en intervju med en anarkistisk deltagare i Seattle Shutdown the
WTO. Demonstrationerna kommer att vara framträdande i en fortkommande
upplaga av Active Transformation. Vi tror att denna intervju visar på några
viktiga observationer om protesterna och många av deras deltagare, såväl
som den framtida revolutionära anarkistkampen. Av säkerhetsskäl så gav
intervjuobjektet inte ut sitt namn.

AT: Första frågan, vad gjorde att du beslutade dig för att åka till Seattle?

SB: Jag hade en känsla av att det vore viktigt. Jag kom ihåg att jag läste
om WTO i en anarkist-tidning från Minneapolis kallad The Blast, för
troligen fyra år sedan... det verkade som en organisation med alltför stor
makt. Jag hade inte hört mycket om det sedan, tills ett år före Seattle
demonstrationerna. Olika People's Global Action händelser, speciellt J18
demon mot G8, hade varit mycket inspirerande. Jag hade känt att protesterna
i USA alltid hade varit nedslående -- men förberedelserna för N30 verkade
intressanta. Där var en känsla ända från början att det skulle bli en
massiv händelse, antagligen inte extremt militant. Men chansen på att det
skulle bli en massiv protest mot den globala kapitalismen, fick mig och
några andra att ta beslutet att åka dit.

Jag hade ingen orsak till att tro att det skulle bli så framgångsrikt i att
störa WTOs möjlighet till att fungera eller ens existera, vid denna tidpunkt.

AT: Varför tror du protesterna var så framgångsrika?

SB: Jag tror att detta troligen var den viktigaste händelsen för den
Amerikanska vänstern på tjugo år. Det har varit stora händelser, som
protester mot Gulfkriget m.m., men aldrig så mångfasseterat och inriktat på
att störa verksamheten förut, och dessutom framgångsrikt.

Det fanns tre huvudorsaker till att protesterna var så framgångsrika. Den
första orsaken är att det var hundratals av olika organisationer: fack,
miljö, anarkister, studenter, kvinnor, anti-sweatshop - hela spektrat. Dock
genomfördes det inte endast av detta. Vad som gjorde protesterna så
kraftfulla var att det var klart att det inte skulle bli passivt, som att
stå på gatan och hålla tal, vädja till överheten, som en vanlig demo. Det
var allmänt känt av alla att det skulle handla om att störa konferensen --
och det är ett stort steg för den Amerikanska rörelsen.

Den andra orsaken till framgången var den strategi som utvecklades genom
Direct Action Network möten, hela veckan var anarkism i praktiken.
Utvecklingsplanen var baserad på vängrupper, vilket är små klungor av folk
som känner varandra och som har liknande politiska mål eller önskningar
m.m. Vad vi gjorde var att dela upp centrumområdet i tårtbitar, med
konferenscentrat som epicentrum. Sedan skulle de olika vängrupperna ta
ansvar för olika bitar, och agera efter vad de ansåg vara det bästa sättet
att förhindra konferensen. Detta gjorde polisens sönderslitnings försök
totalt omöjlig. Polisen kunde förutsäga väldigt lite, eftersom strategin
var så decentraliserad bland tätt sammansatta grupper.

Den tredje, och den mest kontroversiella orsaken, var att de svarta blocken
förde protesterna till en annan extremare nivå. Jag säger inte att de
svarta blocken var radikalare eller mer politiskt avancerade, men att
nyckeln till framgång med protesterna var mångfalden av olika taktiker,
inderekt relaterade på ett antal olika sätt så att en sönderslitning att
var inte möjlig.

AT: Kan du berätta lite om det anarkistiska svarta blocket?

SB: Innan jag gör det vill jag nämna att anarkister inte var isolerade i de
svarta blocken. Det fanns anarkister involverade på varje möjligt sätt. Det
fanns anarkistiska arbetaraktivister, maskotbärare, icke-vålds blockader,
marschmusiker, sjukskötare, kommunikationsfolk, mediafolk, vad som helst --
såväl som en grupp på omkring tvåhundra i svartmaskering som hade förberett
sig, också i vängrupper, på att göra så mycket symbolisk fysisk skada på
den multi-nationella kapitalismen som möjligt.

Jag har sett hur svarta block använts i protester i USA många gånger, men
aldrig så framgångsrikt. Det är viktig till notera att det svarta blocket
inte var resultatet av någon konspiration. Den uppstod ganska spontant, av
folk som kom från hela landet -- med liknande önskemål.

Dagen startade med att svart block-folk i små grupper tillverkande
oförutsedda blockader med vad som helst som fanns tillhands på gatorna -
sopcontainers, tidninglådor, avspärrningsband, blomkrukor, bland många
saker. Till detta så försökte svartklädda anarkister att göra en mänsklig
mur framför Sheraton hotell, där många delegater [bodde], och över gatan
vid församlingscentrumet. Där pacifisternas linjer var svaga, fyllde svarta
blocket på och skapade en andra rad, längre bort från polisen. De
omringade även delegater på gatan och tvingade dem, utan våld, till att
ändra kurs bort från hotellen och församlingscentrumet. Vid ett tillfälle
drog en delegat handeldvapen mot de protesterande, varpå de protesterande
backade, och delegaten blev eskorterad genom polisen linjer, fortfarande
med vapen i hand.

Ett falskt påstående som florerat friskt i mainstream media, såväl som
bland flera alternativa media var att de våldsamma polisattackerna på något
sätt var orsakade av förstörelsen av egendom. Jag vill poängtera att
polisens våld hade börjat redan vid 09:00 på morgonen, i gensvar till de
mycket framgångsrika gatu- och entréblockaderna, långt före inslagningen av
skyltfönster, som började 
en stund efter "Reclaim	the Streets" vid klockan 11:00. De [polisen]
började med att fyra av tårgas, 
gummikulor etc. Det första fönster som krossades var faktiskt när en
tårgasgranat sköts genom ett skyltfönster.

Det hade förekommit mindre "förvandling" av egendom under morgon, och även
dagen före. Det var mest klotter -- på bussar, polisbilar, Sheraton etc.
Dagen före N30 var det en protest vid ett McDonalds, sponsrat av Franska
Bönder, som orsakade mindre förstörelse av till exempel fönster. Det borde
ha varit en signal om vad som skulle komma.

När fönsterkrossning av stor skala började var det ganska respektingivande.
Helt plötsligt var vi promenerande med alla möjliga sorter av verktyg
framme: spikdragare, hammare, kofötter. De fortsatte då med att mycket
snabbt slå in fönster på varje bank, överklass eller multi-nationella
klädesbutik. Jag såg till och med en kvinna som krossade en ATM maskin med
en slägga. Jag var hela tiden rädd för att polisens kravallstyrka skulle
bryta sig genom folkmassan och gå till våldsamt angrepp på Svarta Blocket.

AT: På 60 Minutes lade de skulden på anarkister från Eugene, Oregon. Tror
du att de är ansvarig för vad som hände?

SB: Medan jag vet att de var där, svarta blocket hade några hundra
deltagare i den. Jag vet att där var folk från hela landet. Eugene-folket
har bara varit mycket öppna om sin våldsamma demonstrationstaktik. 60
Minutes avsnittet gör verkligen den revolutionära anarkismen en
björntjänst, i och med att det porträtterar alla anarkister genom ögonen
och munnarna på primitivister -- som enligt mig utgör en liten minoritet av
anarkistaktivister. Primitivisterna placerar anti-teknologi och miljöfrågor
på frontlinjen av deras politik, och fråntar, enligt min åsikt, den riktiga
sociala och klasskampen som måste komma till stånd. Stundom kan
primitivisternas kritik vara användbar, men den ignorerar frigörande
aspekter av teknologi. Utan datorer hade Seattle [protesterna] inte tagit
den vägen de gjorde. Att sedan dra en koppling mellan Una-bombaren och
anarkismen får allvarliga marginaliseringskonsekvenser.

AT: Kan du berätta lite om polisen gensvar på händelserna i Seattle?

SB: Jag skulle säga att de klantade till det riktigt ordentligt, men till
våran fördel. Första dagen trodde de att de var effektiva i att underminera
vad de trodde var vår tillltänkta strategi, att fylla upp alla häkten. De
planerade att inte göra några anhållanden, och bara använda gott om
icke-dödligt våld. Men icke-dödligt våld bara stärkte människors vija att
avbryta konferensen. Det hjälpte även till att förmå en massa folk att
överge absolut pacifism. Det är lättare att förbli en pacifist om du aldrig
känt av våldet från staten. När deras strategi misslyckades var allt de
kunde försöka med var att bevara polisen linjer, vilket de hade en massa
problem med.

Vid slutet av den första dagen hade undantagstillstånd deklarerats och det
riktades en massa kritik mot de mer destruktiva aktivisterna. Polisen och
staden hade tillfället att vända på steken, men de sumpade den. Polisen
gick fram som galningar i tjugofyra timmar, urskilningslöst attackerande
folk över hela staden. Medan de arresterade en massa aktivister för civil
olydnad, så var huvudparten av våldet riktat mot icke-aktivistiska civila.
Polisen var redan under en mycket omfattande kritik för hanteringen av
situationen dagen före. Med polisens upplopp påföljande dag hade de vänt
vår kamp till en mycket mer folklig kamp, och polisen hade förlorade all
respekt.

AT: Hur ser du på de andra grupper som var där, som exempel miljö- och
arbetargrupperna?

SB: De var alla kritiska till framgången av demonstrationen. Det var
spärrelden från alla sidor som ledde till den genomgående kritik som
spridit sig över landet. Före N30 hade nästan ingen hört talas om WTO. Och
nu har nästan alla hört talas om det och fått en dålig smaka i munnen
efteråt. Koalitionen för att stänga WTO-konferensen var extremt bred och
det var det som gjorde den så kraftfull.

Även inom de kategorier av arbetar- och miljögrupper så finns där en bred
mångfald. Du går från Earth First! till Sierra Club, och från AFL-CIO till
Longshoresmen. Medan de mer liberala grupperna gjorda det hela till en
masshändelse, så såg de mer radikala grupperna till att förvandlade dagen
till ett firande av anti-kapitalistisk sönderslitning. Longshoremen och
Sheetmetalarbetare bröt båda med fackledarnas planer på att leda bort demon
från händelsernas centrum. Sheetmetalarbetarna kom och stod mot polisen
linjer och mötte tårgasen med resten av oss. Andra fack gjorde detsamma
nästa dag.

AT: Vad har Seattle för betydelse för rörelsen i stort?

SB: Jag kan bara börja med att besvara denna i korthet. För det första så
bevisar det åtminstone två verkligen viktiga saker: att det finns en
rörelse och att vi kan segra. Slagord på väggar över hela staden uppgav
klart "Vi Vinner!". På kvällen när undantagstillstånd deklarerades så hade
centrum blivit fullständigt förändrat, det kändes som om en revolution var
på gång -- det var verkligen kraftfullt. Jag vet att folk kom tillbaka till
deras städer totalt fyllda med energi att fortsätta kampen.

Vi behöver dessa uppladdningar. Så ofta känns det som det inte finns något
att hopp om en bättre framtid. Detta har ändrats drastiskt för mig. En
annan sak var att i samtalen med folk, dagarna efteråt, så fick jag
intrycket av att en stor majoritet av människorna som kom dit var nya, unga
aktivister. Det är för mig är verkligen spännande. Jag är säker de har
blivit totalt uppfyllda av upplevelsen och kommer att göra vår rörelse så
mycket mer aktiv.

Jag anser att det är viktig att vi bygger vidare på grunden som skapades i
Seattle. Vi måste ta till vara den här chansen till en dialog mellan olika
grupper. Möjligheten till kommunikation mellan fack, anarkist- och
miljögrupper är öppen för alla att dra lärdom av och att utveckla starkare
band. Vi måste forsätta att arbeta för strategier som utmanar marknadens
makt och staten, inte som vädjar till den.

Vi måste också kämpa för att rota kampen i de samhällen vi lever i och runt
 förtryck och orättvisor i vår vardag och bland folk omkring oss. Det har
förekommit mycket kritik bland färgade att majoriteten av de vita anti-WTO
protesterma mobiliserade sig mot orättvisor över hela världen -- men
misslyckas till att ansluta, prioritera, eller ens försöka förstå vilken
viktig kamp som pågår här. Det är en av de bakläxor vi måste ta till våra
hjärtan.

AT: Så vad kan vi se fram emot härnäst?

SB: Förutom det överflöd av lokala ämnen och projekt vi kan bli involverade
i så finns det några möjligheter till intressanta händelser den närmaste
tiden. I april så har International Money Fund en internationell konferens
i [Washington] D.C. Detta är eventuellt WTO's större, elakare bror.
People's Global Action har utsett nästa dag av stora internationella
aktioner mot global kapitalism, till vara på Första maj detta år. Det finns
redan planer i gång för händelser i Seattle, Detroit, Fenix, London samt
stängning Wallstreet i New Yorks centrum., såväl som ett antal andra städer
över hela världen.

En viktig sak att komma ihåg är det antal människor som kommer att drabbas
av böter efter händelserna i Seattle, i några fall mycket dryga. Det är av
kritisk vikt för tillväxten av en hälsosam och radikal rörelse att vi ger
allt vi kan för att dessa människor skall bli fria, så att vi har dem ute
på gatorna bland oss igen.

Active Transformation
PO Box 6746
East Lansing, MI 48826
Översättning:
Dave Custard,
Beväpna Själen!

Källa: 
The A-Infos News Service, News about and of interest to anarchists,
http://www.ainfos.ca

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News