A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(nl) Gevangene in strijd in Spanje, bericht van G.

From abc_gent@yahoo.com (Anarchist Black Cross Gent)
Date Thu, 28 Dec 2000 22:46:48 -0500 (EST)


Sampedro
Sender: worker-a-infos@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-d

 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Bericht van Gabriel Bea Sampedro, gevangene in strijd
in Spanje

	Een groet aan allen,

	Vanuit de FIES-eenheid van de gevangenis van Badajoz,
als een gevangene die overleeft in een
isolatiekwartier, bewaakt door individuen wiens doel
het is degenen uit te schakelen die zich verzetten
tegen de vijandigheden die plaatsvinden in deze gang,
laten wij jullie weten dat in de isolatiekwartieren
van de Spaanse gevangenissen een onbeperkte staking is
begonnen... Een hongerstaking met als doel ons te
verweren tegen de repressie en de fascistische
methodes die de huurlingen van de staat voordurend
aanwenden tegen de gevangenen die in afzondering
zitten.
	De drie eisen waarover, zo kan men wel zeggen, niet
valt te onderhandelen, zijn: 
    1) De vrijlating van alle zieke gevangenen
    2) De afschaffing van de isolatie en de FIES
    3) Een einde aan de verspreiding 	 
	
	Het is nu meer dan een jaar geleden dat in de
isolatiekwartieren verschillende protestacties
begonnen zijn, zoals wandelstakingen, hongerstakingen,
uitkleden, enz., om aldus gehoord te worden en onze
eisen bekend te maken. Maar het antwoord van de
autoriteiten bestond slechts uit nog meer repressie,
en begon met de overplaatsing naar verschillende
gevangenissen, het onderscheppen van de
correspondentie, het afranselen en pesten van
gevangenen, en dit constant en zonder enige
aanleiding, zodat we wel degelijk van psychologische
foltering kunnen spreken...
Maar dit heeft niet in het minst de strijdlust van de
kameraden aangetast, integendeel, aangezien wij er
rekening mee hielden dat men ons zou trachten angst
aan te jagen en het zwijgen op te leggen door
repressie; omdat men tegen de rede niet opkan, omdat
de rede aan onze kant staat, omdat wij allen weten dat
de gevangenis niet tot doel heeft te re=EFntegreren, 
maar diegenen te straffen en te vernietigen die de
valse democratie die men ons wil verkopen niet
erkennen, en zich verzetten tegen de gevestigde
sociale orde, en ertegen vechten. 
 
	Wie weet hoeveel mannen en vrouwen er worden beroofd
van al hun rechten als menselijke wezens; met het
verstrijken van de tijd zullen we ons organiseren en
een kracht vormen waarmee men rekening zal moeten
houden... 

	In de Spaanse staat verzwijgen de communicatie-media
tot op dit moment de situatie van de gevangenen, als
ze er al iets over zeggen is het om de FIES-gevangenen
te criminaliseren. Aan de andere kant werkt de politie
een plan uit om de arrestatie te justifi=EBren van
kameraden die de strijd ondersteunen, een strijd die
niets anders dan de vrijheid beoogt. Ze gaan zelfs
zover te zeggen dat wij contacten houden met de ETA...
	Ik zend dit manifest met de bedoeling dat het zo wijd
mogelijk verspreid wordt en dat de situatie in de
gevangenissen van de Spaanse staat gekend zou zijn,
gevangenissen waarin personen in isolatie worden
gehouden gedurende jaren, waar gevangenen sterven die
lijden aan AIDS, we overgeplaats worden naar
gevangenissen ver verwijderd van onze woonplaats, en
waar afranselingen van gevangenen aan de orde van de
dag zijn... Wij hebben niets te maken met een
gewapende organisatie, wij eisen enkel het recht op
vrijheid en op leven. Alles wat gezegd wordt met het
doel onze geweldloze strijd te criminaliseren zijn
dwaasheden enkel de bekrompen geesten die ons
onderdrukken waardig. Dat ze naar de hel lopen!!
	Verspreid dit zo vlug als mogelijk

VRIJHEID VOOR ALLEN

21/12/2000  
Gabriel Bea Sampedro
Centro Penitenciario Badajoz
Ctra. Olivenza, Km. 5
06008 Badajoz
Spanje 
 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Photos - Share your holiday photos online!
http://photos.yahoo.com/

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News