A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Vastarinnalle voitto Joensuussa (fwd)

From worker-a-infos@ainfos.ca (Lists Flow)
Date Thu, 21 Dec 2000 16:25:04 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Kirjoitan tämän pikaisen analyysini sekä paikallisten aktivistien että
muidenkin käyttöön. Ajatukset ovat mietittyjä - teksti ei. Jälkimmäisestä
olen pahoillani. Teksti on aika pitkä joten kannattaa varata siihen aikaan
ja energiaa. Toivottavasti kyseessä ei ole joensuulaisille liian
yksityiskohtainen ja muille liian suurpiirteinen juttu.


KANSALAISET OTTAMASSA JOENSUUTA HALTUUN?

Joensuun poliittisessa elämässä on kaksi yhtäaikaista mielenkiintoista
ilmiötä, jotka pinnalta tarkasteltuna voivat joillekin näyttää olevan
ristiriidassa keskenään. Nimittäin 1. systeemin legitimiteettikriisi sekä
toisaalta 2. kansalaisliikkeiden toiminnan vilkastuminen ja jopa suoran
kansalaisvallan kasvu. Ilmiö on yhteydessä demokratian erilaisiin
tulkintoihin ja käyttötapoihin.

1. JÄRJESTELMÄ LEGITIMITEETTIKRIISISSÄ

Poliittisen järjestelmän ja sen osien: puolueiden, kaupunginjohdon sekä
paikallisen eliitin vallan oikeutus on hatarammalla pohjalla kuin koskaan.
Jupina kaduilla yltyy yhä kovaäänisemmäksi. Tilastollisena todisteena
systeemin legitimiteettikriisistä on maan alhaisin äänestysprosentti
kunnallisvaaleissa, mikä niukin naukin ylitti 40 %.

Sen lisäksi paikallinen maakuntalehti on maan vähiten tilattu, mikä
johtunee paitsi maakunnan köyhyydestä myös kansalaisten kyllästymisestä
tähän lehteen joka pyrkii näyttäytymään kaupungin ylimpänä päättävänä
elimenä: Karjalainen on nimittäin julistanut esimerkiksi omistajiensa
tavoitteleman toriparkin päätetyksi jo useaan otteeseen. Lisäksi lehti on
kirjoittanut muunmuassa ilmaisten lastenvaunumatkojen lopettamisesta ikään
kuin asia olisi jo päätetty. Sama pätee mm. Joensuun vanhimman kivitalon
purkamiseen sekä kävelykadun viimeisten ei-kerrostalojen vaihtamiseen
monikerroksisiin ostoskeskuskolosseihin. 

Kaikista näistä on Karjalaisessa kerrottu jo päätetyn jo silloin kun asiaa
vasta valmistellaan jossain herrakerhossa tai on korkeintaan keskusteltu
vaikkapa teknisessä virastossa. Kyseessä on tietenkin aina ideologinen
mielipide - epäilemättä yhä useammin omistajien mielipide. Ei liene
välttämätöntä kertoa, että kyseessä on Joensuun rikkain ja mahtavin suku
eli Laakkosten rahamiessuku. Maakuntalehti ei siis ole juuri välittänyt
päätöksenteon muodollisista kuvioista.

*KAUPUNGIN ELIITIN SUORANAINEN PROPAGANDAKAMPANJA edustuksellisen
demokratian puolesta ja kansalaisliikkeitä vastaan ansaitsisi oman pitkän
analyysinsa, joka ei nyt tähän yhteyteen mahdu. Mutta sanottakoon, että
mm. Keskustan paikallinen puheenjohtaja Sivonen, kaupunginjohtaja
Meriläinen, kaupunginsihteeri Soininen, päätoimittajat Kakkinen
(kaupunginlehti Karjalan Heili) ja Sitari (Karjalainen) monet heistä
usealla kirjoituksella (sekä muutamat muut omilla ja keksityillä nimillä)
ovat vaalien molemmin puolin kampanjoineet nimeltä mainitsematta
erityisesti Joensuu-liikettä, Kävelykeskustan puolesta-työryhmää sekä
kansanäänestyksiä vastaan. Kirjoituksissa on puolustettu edustuksellista
demokratiaa hyvin samanlaisin sanankääntein ja ne ovat usein alkaneet
väitteellä, että edustuksellinen järjestelmä ei ole
legitimiteettikriisissä. On oltu huolestuneita kansalaisliikkeiden vallan
kasvusta ja siitä kuinka kansalaisliikkeet eivät koskaan muka puolusta
vähäosaisista toisin kuin nykyinen valtaeliitti (vrt. ilmaisten
vaunumatkojen puolustajat tai mielenosoitukset sosiaalitoimiston
mielivaltaa vastaan). Demokratia-käsitettä on näissä kirjoituksissa
käytetty varsin runsaasti, kuitenkin lähinnä oikeuttamaan vallitsevaa
järjestystä. Synonyymina järjestelmälle.

Tällainen tilanne paikallisessa joukkotiedotuksessa erityisesti
sanomalehtien osalta (jotka ovat Laakkosten rahamiessuvun omistuksessa) on
ollut omiaan lannistamaan kansalaisten uskoa
vaikuttamismahdollisuuksiinsa. "Karjalaisen takana ovat poliittiset
voimathan ovat saaneet joka tapauksessa tahtonsa läpi jo niin kauan kuin
kukaan muistaa", saatetaan vaikkapa torikahvilakeskustelussa huomauttaa.
Näin kyynistä ja lannistunutta on paikallisten kansalaisten jupina ollut..
 

2. KANSALAISET NOSTAVAT PÄÄTÄÄN -
DEMOKRATIAN TOINEN TULKINTA

Kuitenkin nyt näyttäisi kaupungin "kerman" juonille käyvän toisin kuin
aiemmin: toriparkin mahdollistava kaava ei mennyt valtuustossa läpi,
vaikka paikalliset herrat uhkailivat valtuutettuja investointien
keskeyttämisellä ja jopa poismuutolla. Kansalaisten ääni (n. 80 %
vastustaa toriparkkia) voitti herrojen mahtavan tiedotuskoneiston! Myös
lastenvaunujen ja niiden työntäjien ilmaiset bussimatkat säilyivät.
Molemmissa tapauksissa ansio kuuluu pontevien kansalaisliikkeiden ja
monien yksittäisten kansalaisten päättäväiselle vastarinnalle. Adresseja
on kerätty, mielipiteitä kirjoitettu, kannanottoja julkistettu, lennäkeitä
jaettu ja mieltä osoitettu. Kansalaisliikkeiden henki tuntuu olevan YA
BASTA (jo riittää!)- meitä on kyykytetty jo liian kauan!

Myös kaksi muuta esimerkkiäni eli Joensuun vanhin kivitalo sekä
elokuvateatteri Tapion perinteikäs talo sekä sen vieressä olevat puutalot
ovat saaneet paljon puolustajia ja suorastaan liikkeen. Poliittista
päätöstä niiden kohtalosta ei ole vielä tehty. Näyttää siltä, että
paikallinen kyynisyys vallanpitäjiä kohtaan sekä kaduilla, kouluissa,
kahviloissa ja työpaikoilla kuuluva hiljainen jupina on vaihtumassa
äänekkääseen vastarintaan! Esimerkkinä kerron maanantaisesta
kaupunginvaltuuston kokouksesta ja sitä ennen olleesta mielenosoituksesta,
jota itsekin olin omalta pieneltä osaltani järjestämässä.

Muutamia banderollitekstejä:
"Jalat - evoluutin suurin munaus"
"Kansanäänestys"
"Vaalit ohi - kansa hiljaa?"
"EI!"

Kyseessä oli Kävelykeskustan puolesta -työryhmän mielenosoitus toriparkkia
vastaan kunnollisen kävelykeskustan puolesta. Mielenosoitus oli työryhmän
pitkäjänteisen kampanjan ja tiedotuksellisen vastarinnan huipentuma.

*Eikä kyseinen työryhmä ollut ainoa toriparkkia vastaan kampanjoinut
kansanliike, myös menestyksellisesti kaupunkilaisten suositun
ulkoilualueen Hasanniemen puolesta taistellut Joensuuliike kävi
epätoivoiseksi tuomittua tiedotustaisteluaan hanketta vastaan.

Mielenosoituksessa oli hankalaan aikaan nähden (tuntia ennen valtuuston
kokousta eli klo: 12:00) mukavasti porukkaa eli melkein 200. Jopa piirun
verran enemmän kuin edellisessä työryhmän järjestämässä
mielenosoituksessa. Olennaisinta oli kuitenkin toivoa ja elämäniloa täynnä
oleva meininki: banderollit, musiikki, capoeira-tanssi ja kuuma mehu
viestittivät uuden poliittisen voiman syntymisestä. Poliittisen voiman,
joka on pystynyt haastamaan puolueet ja herrakerhot. 

Reaktiotkin olivat sitä luokkaa: erityisesti kokoomuslaisvaltuutettujen,
joidenkin keskustalaisten ja kaikkein eniten meitä vastustaneiden
sosiaalidemokraattien puheenvuoroista oli aistittavissa katkeruus
kansalaisliikkeitä kohtaan. Kun n. 50 mielenosoittajaa sekä moni muu
toriparkin vastustaja tuli sisälle valtuustosaliin mielenosoittajat
banderolleineen päivineen, eivät kaikki herrat suinkaan olleet
tyytyväisiä. Jo alkuvaiheessa lehtereitä reunustaneita banderolleja
vaadittiin poistettavaksi. Puheenjohtaja ei kuitenkaan nähnyt sitä
aiheelliseksi. Vasta noin tunnin päästä, banderollit PYYDETTIIN
poistettavaksi, koska "kaikki halukkaat ovat varmasti jo lukeneet ne".
Puheenjohtajan linja epäilemättä oli viisas - eihän mielenosoittajien
tarvinnut turvautua edes väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen.

Eräs valtuutettu: "Nuoruus on vika, joka paranee"

Kun päätös oli tehty, oli se monien yllätykseksi kielteinen Laakkosille -
myönteinen KANSALAISILLE! (äänin 26-25) Voitimme siis taistelun tällä
erää. Tämän jälkeen vittuilu mielenosoittajia kohtaan vasta toden teolla
alkoi. Muutamat valtuutetuista suorastaan kiehuivat raivosta ja heidän
vittuilunsa voidaan epäilemättä voidaan pistää kontrollin menettämisen
piikkiin.

Rauhallisesti käyttäytyneet hiljaiset mielenosoittajat (itse olin tässä
vaiheessa jo poistunut koska kärsivällisyys ei kestänyt kuunnella
vittuilua hiljaa) saivat kuitenkin runsaasti puolustajia valtuustossa ja
vittuilijoiden moraalittomuus sai yleisen tuomion. Myös valtuustossa
todella erottuivat jyvät akanoista ja puolueet repeytyivät kahtia
vasemmistoliittoa, vihreitä ja kokoomusta lukuunottamatta.

Tunnelma nyt on toiveikas. Kansalaisliikkeet epäilemättä ovat saaneet
uutta uskoa ja aktivistien ja osallistujien määrä tullee
lisääntymään. Kenelläkään tuskin on aikomuksena jäädä tyytyväisenä
lepäämään, päinvastoin nyt vasta demokratiasta taistelu alkaa! Onko
demokratia kansalaisten asia vaiko vain muutamien harvojen?

Tässäpä tämä tällä kertaa. 

tyytyväisin mielin harvainvaltaa vastaan


 
 
p.s. "Se voi olla ensimmäinen ilon ja onnen päivä - se voi olla
ensimmäinen vapauden ja suoran demokratian päivä"
 
 

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News