A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Uluslararası Af Örgütü'nün Cezaevlerine ilişkin

From "Hakan Ataman" <hakanataman@ixir.com>
Date Thu, 21 Dec 2000 05:17:28 -0500 (EST)


açıklamasıdır
Sender: worker-a-infos@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-d

 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE
Arkadaşlar aşağıda, Basın Sorumlumuz Özlem Dalkıran'ın göndermiş
olduğu basın açıklamasını bulabilirsiniz.
Hakan ATAMAN
Uluslararası Af Örgütü
Türkiye Kampanya Koordinatörü
İŞKENCEYE KARŞI BİR ADIM ATIN!
www.stoptorture.org adresini ziyaret edin
Uluslararası Af Örgütünün Kampanyalarına destek verin


19 Aralık 2000
UAÖ Indeks EUR 44/072/2000 -Basın Ofisi No. 239

Basın açıklaması
Türkiye: Jandarmanın cezaevleri baskını sonucu ölüm ve yaralanmalar


Uluslararası Af Örgütü, Türk güvenlik mensuplarının 20 cezaevini
basarak en az 15 (rakam güncellenmiştir) tutuklu ve mahkumla 2
jandarmanın ölümü ve düzinelerce kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan
olaylarla ilgili derin kaygı duymaktadır. Operasyon 200 üzerinde
tutuklu ve mahkumun F tipi cezaevlerine nakledilme planını protesto
için 61 gündür sürdürdükleri ölüm oruçlarını sona erdirmeyi
amaçlamaktaydı. UAÖ, bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yazdığı
mektupta, aşağıdaki taleplerini dile getirdi:

güvenlik güçlerinin tutuklu ve mahkumlara aşırı güç, işkence veya kötü
muamele yapmasının öncelikli olarak engellenmesi

operasyon sırasındaki ölüm ve yaralanma olaylarının tamamı hakkında
tarafsız ve bağımsız tam kapsamlı soruşturma başlatılarak,
sonuçlarının kamuoyuna duyurulması;

Sorumlu olduğundan şüphelenilen kişilerin, soruşturma sonuçlanıncaya
kadar görevden alınması;

kurbanların avukatlarına otopsiye girme ve cezaevi veya hastanedeki
müvekkillerini ziyaret etmelerine izin verilmesi; yaralıların bağımsız
gözlem ve inceleme altında tıbbi bakım görmesi.

UAÖ ayrıca protestocuları destekleyenlerin de toplu gözaltına
alınmalarından kaygı duymaktadır. Örgüt, Türk hükümetine,
destekçilerin işkence ve kötü muamele görmemesi ve tüm haklarının
sağlanması için çağrıda bulunmaktadır. İnsan hakları savunucuları,
politikacılar, sendikacı ve barışçıl örgüt temsilcilerinin de
tutuklandığı anlaşılmıştır. Tanınmış insan hakları savunucusu ve
avukat Eren Keskin de bir saat boyunca gözaltında tutulmuştur. UAÖ,
Türk hükümetini, fikirlerini barışçıl yollarla ifade etmiş olan
herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve güvenlik
güçlerinin daha fazla keyfi gözaltı uygulamasından kaçınmasını
sağlamaya davet etmektedir.

UAÖ ayrıca Türk hükümetine, İnsan Hakları Derneği'nin bürolarının
basıldığı, Van şubesinin kapatıldığı ve İstanbul şubesindeki
dökümanlara el konulduğu yönündeki bilgiler karşısında alarma
geçtiğini de bildirmiştir. UAÖ, Türk hükümetine insan hakları
savunucularının meşru görevleri olan ihlalleri izleme ve raporlama
işlerini yapabilme hakkına saygı göstermesi için çağrıda
bulunmaktadır.            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News