A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Raportti öljyn todellisesta hinnasta

From Ilona Niinikangas <ilona.niinikangas@kepa.fi>
Date Tue, 19 Dec 2000 17:50:35 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Tänään 8.12. julkistetaan Alkuperäiskansat ja öljy -raportti, jonka
mukaan valitukset öljystä ja bensiinistä maksettavasta korkeasta
hinnasta ovat kovin harhaisia. Todellisuudessa maksamme näistä
polttoaineista mitättömän vähän verrattuna niihin menetyksiin, joita
öljyntuotantoalueilla asuvat alkuperäiskansat joutuvat kokemaan.
Suomalaisten autoilijoiden ja öljylämmittäjien puolesta kärsivät
erityisesti sukukansamme, Länsi-Siperian hantit ja nenetsit. Varsinkin
itähantien ja metsänenetsien elinkeinot, kulttuuri ja pyhät paikat ovat
tuhoutumassa öljyvuotojen, ilmansaasteiden, metsäautoteiden,
putkilinjojen ja siirtotyöläisten tulvan alle. USA:n ja Länsi-Euroopan
autoyhteiskuntien kustannuksia taas maksavat mm. Nigerian, Ecuadorin ja
Kolumbian alkuperäiskansat.

 Raportti perustuu Suomessa viime vuoden helmikuussa järjestettyyn
seminaariin ja muihin tapahtumiin. Niihin osallistui öljyn uhkaamien
alkuperäiskansojen edustajia Siperiasta, Nigeriasta, Ecuadorista ja
Kolumbiasta. Paitsi näiden ihmisten autenttisia puheenvuoroja, raportti
sisältää myös Siperiassa työskennelleiden tutkijoiden artikkeleita ja
muuta aiheeseen liittyvää aineistoa. Raportti on ensimmäinen tästä
aiheesta suomeksi ilmestynyt julkaisu.

Julkaisu on A4 kokoinen ja 34-sivuinen, mutta se sisältää kirjan verran
tekstiä. Raportti ilmestyy nyt suomeksi ja englanniksi. Ensi vuoden
alussa se julkaistaan myös venäjäksi ja espanjaksi.

Alkuperäiskansat ja öljy -raportin julkaisee turkulainen Uhanalaisten
kansojen ja kulttuurien puolesta ry. Seminaarin järjestäjien
ominaisuudessa raportin syntyyn ovat vaikuttaneet myös seuraavat
suomalaiset ja virolaiset kansalaisjärjestöt: Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan sukukansavaliokunta, Kansainvälinen vapaaehtoistyö,
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus, Varsinais-Suomen luontopiiri, M. A.
Castrénin seura, Maan ystävät, PAND - Taiteilijat rauhan puolesta,
Sadankomitea, Shell-boikottikampanja, Suomalais-ugrilaisten kansojen
tiedotuskeskus - SURI (Viro), Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen
Rauhanpuolustajat, Suomen Tinku, Suomi-Venäjä-seura, Turun
Kansainvälinen kohtauspaikka ja Visio.

Julkaisua saa mm. Maan ystävien kirjamyynnistä 30 mk:n hintaan (PL 530,
33101 Tampere, Puh. 03-212 0097, fax: -212 7257, s-posti:
my-kirjamyynti@gaia.pp.sci.fi).

Se on luettavissa myös osoitteessa http://www.maanystavat.fi/oil.html.

Lisätietoja ja arvostelukappaleita:

Ulla Lehtinen ja Olli Tammilehto
Baklurantie 6 D
10470 Fiskars
puh. 019-237 035
sähköposti: olli.tammilehto@nic.fi

Uhanalaisten kansojen ja kulttuurien puolesta ry
s-posti: first.people@sci.fi
............................................................
Tiedon välitti: Ilona Niinikangas, Kepa            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News