A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) İHV-Ölüm Oruçları 57.Gününde

From "worker" <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 15 Dec 2000 11:58:15 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


<www.savaskarsitlari.org>'tan alınmıştır
İHV-Ölüm Oruçları 57.Gününde
15/12/2000
ÖLÜM ORUCU 57. GÜNÜNDE

Hücre tipi cezaevlerine karşı başlatılan açlık grevi ve ölüm orucu 57.
gününe girdi. Sağlık durumu ağırlaşan eylemcilerin sayısı artarken,
Bayrampaşa Cezaevi'ne kabul edilen son heyet de görüşmelerde bir sonuç
alınamaması üzerine cezaevinden ayrıldı.

İzmir Tabip Odası'na bağlı doktorların Buca Kapalı Cezaevi'nde muayene
ettikleri eylemcilerden Mesut Avcı'nın sağlık durumunun ciddi derecede
bozulduğu açıklandı. Akciğerlerinden rahatsız olan Abdullah Bozdağ'ın
sağlık durumunun biraz düzeldiği, Serhat Karadumanlı'nın ise bulantı
nedeniyle sıvı alımında azalma meydana geldiği bildirildi. Buca
Cezaevi'ne eylemcilerin talebi üzerine gönderilen iki tekerlekli
sandalye ve sünger yataklar da henüz mahkumlara verilmedi. Buca
Cezaevi'nde Ulaş Göktaş, Gökhan Özocak, Gürsel Akmaz, Turan Taşçı,
Yalçın Hafçı, Kenan Korkankorkmaz, Mesut Taştemur ve Tamer Cadırcı
bugünden itibaren ölüm orucuna başladıklarını açıkladılar. Buca
Cezaevi'nde 8 kişinin katılmasıyla ölüm orucu sürdüren eylemcilerin
sayısı 14'e çıktı.

Girişimler...

Bayrampaşa Cezaevi'ne, 13 Aralık günü saat 10.00 sıralarında gelen
TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu üyesi Mehmet Bekaroğlu, Türk
Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Metin Bakkalcı, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Kaya Güvenç'e 14 Aralık günü
saat 00.45'te katılan İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman ve
gazeteci-yazar Oral Çalışlar, eylemcilerin "verilen sözlerin güvence
altına alınması" talebinde somut bir çözüm üretilememesi üzerine gece
saat 02.00 sıralarında cezaevinden ayrıldılar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici de, görüşmelere
katılmadığını, cezaevindeki heyet ile tutuklu ve hükümlüler arasındaki
görüşmeleri sadece organize ettiğini açıkladı. Çitici, "Ölüm orucunun
bitmesini umut ediyorum. Heyet ile tutuklular arasında görüşmeler
devam edecek. Tutuklularla görüşmeleri heyet yapıyor. Ben de heyetten
görüşmelerle ilgili bilgi alıyorum" dedi. Cezaevine saat 13.30
sıralarında, içerisinde tıbbi malzeme bulunan koliler ve tartı aleti
getirildi. Tıbbi malzemeler ve tartı aleti cezaevi revirine
götürülürken, aynı dakikalarda cezaevine iki ambulans da boş olarak
girdi.

Yazarlar ve gazetecilerden oluşan heyet de görüşmelerden
çekildiklerini açıkladılar. Heyet tarafından yapılan yazılı
açıklamada, 9 Aralık günü Adalet Bakanlığı'nın isteği üzerine
girişimlere başladıklarını belirterek, taleplerin telefonla Bakanlığa
aktarıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Aynı gün Adalet
Bakanı bir basın toplantısı düzenleyerek F tipi cezaevi projesinin,
toplumsal bir mutabakat sağlanıncaya kadar ertelendiğini duyurdu.
Bunun üzerine bu mutabakatın somut koşullarının oluşması yönünde bir
model önerip görüşmelerden çekildik. O günden beri gelişmeleri biz de
kamuoyu gibi dışardan izliyoruz. Bu aşamada sorumluluk taşıyanları
sağduyuya davet ediyor ve can kaybı olmadan bu işin bitmesini
diliyoruz."
Ölüm orucunun sona ermesine girişimlerin tıkanması ve sağlığı bozulan
eylemcilerin sayısının artması, ölüm oruçlarına tıbbi müdahale
tartışmalarını da tekrar gündeme getirdi. İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Faruk Erzengin ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal, yaptıkları ortak açıklamada, ölüm
orucunun hayati tehlike boyutuna ulaştığını belirterek, bu kadar uzun
süreli açlıkların beyin ve diğer hayati organların işlevlerini durma
noktasına getirdiğini ifade ettiler. Ölüm orucunun tutuklu ve
hükümlülerin sağlıklı düşünme, isteme veya reddetme yetilerinin
kaybolmasına neden olduğunu kaydeden Erzengin ve Özbal, "Ölüm orucu
eylemini sürdürenlere, düşünme, karar verme iradelerinin durduğu ve
metabolizmalarının tümden bozulduğu dikkate alınarak tıbbi müdahale
yapılması zorunlu hale geldi" dediler. Erzengin ve Özbal, İstanbul
Üniversitesi tıp fakültelerinin, her türlü donanım ve ekip ile tutuklu
ve hükümlülerin tedavisine hazır olduğunu vurgulayarak şöyle devam
ettiler: "Ölüm orucu eyleminde bulunanların veya yakınlarının olumsuz
tavırlarına bakılmaksızın tedaviye alınmaları gerektiğinin ilgili
makamlara bildirilmesini ve bu konuda sergilenen olumsuz davranışların
kamu vicdanında suçluluktan kurtulamayacağını kamuoyuna hekimler
olarak önemle duyururuz."

Başbakan Bülent Ecevit ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 14 Aralık
günü yaptıkları açıklamalarda, "hükümet olarak ellerinden geleni
yaptıklarını" savunarak, "ölümlerden sorumlu olmayacaklarını"
söylediler. Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer
ile haftalık olağan görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada şunları
söyledi:

"Bu konuda milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, yazar ve
sanatçılar da büyük çabalar göstermişlerdir. F tipi cezaevleriyle
ilgili her türlü kaygı giderilmiştir. Buna rağmen ölüm orucunu
düzenleyenler ve sürdürenler hiçbir devletin kabul edemeyeceği
koşullar dayatmaya devam etmektedirler. Bu durumda bazı ölümler olursa
sorumlusu onları ölüme sürükleyenler olacaktır."

Bülent Ecevit daha sonra Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ve İçişleri Bakanı Saadetin
Tantan ile bir toplantı yaptı. Ecevit toplantıdan sonra bir
gazetecinin ölüm oruçlarına müdahalenin söz konusu olup olmadığına
ilişkin bir soruya "Şu aşamada bir şey söyleyebilecek durumda değilim.
Yarını bekleyin" dedi.

Ancak, Tüm cezaevlerindeki PKK'li tutuklu ve hükümlüler adına bir
açıklama yapan Sabri Ok, 12. gününe giren süresiz açlık grevi
eylemlerinin devam ettiğini söyledi. Bayrampaşa ve Aydın Cezaevi'ndeki
toplam 64 PKK'li tutuklu ve hükümlü ise ölüm orucu eylemlerine destek
amacıyla başlattıkları açlık grevini sona erdirdiler. PKK'li tutuklu
ve hükümlüler tarafından yapılan açıklamada, 'F' tipi cezaevleri
konusunda olumlu bir noktaya gelindiği gerekçesiyle bir iyi niyet
adımı olarak eyleme son verildiği ifade edildi.

Ölüm orucuna ilişkin yayınlara yasak...

İstanbul DGM, ölüm oruçları ve 'F' tipi cezaevleriyle ilgili "yasadışı
örgütlerin açıklama ve propagandası" niteliğindeki haber ve
görüntülere yayın yasağı koydu. İstanbul DGM Başsavcılığı'nın istemi
üzerine İstanbul DGM tarafından alınan kararda, "ölüm oruçları" ve 'F'
tipi cezaevlerini protesto eylemlerine ilişkin haberlerde, "Amacı ve
hedefi kamu otoritesini yok etmeye, cezaevlerindeki yönetimin kamu
görevlilerinde değil, kendi militanlarında olduğunu göstermeye yönelik
olan ve yasadışı terör örgütlerince planlanıp uygulamaya konulan
eylemlerin gereğinden fazla yer aldığı" belirtildi. İstanbul DGM
Savcılığı'nın talebinin "yasal ve yerinde görüldüğü" ileri sürülen
kararda, bu yayınların Terörle Mücadele Yasası'nın 6. ve 7.
maddelerine aykırı olduğu belirtildi. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk
yayın yasağına ilişkin sorulara "Yayınların içeriğine bakılacak.
Yayınların, devleti zaafa uğratıp uğratmadığı dikkate alınacak" yanıtı
verdi. Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi ise karar tepki göstererek,
"İletişim özgürlüğünün böyle kararlarla hiçe sayıldığı ve halkın bilgi
edinme hakkının elinden alındığı ülkelere hukuk devleti demek mümkünse
bizimkine de hukuk devleti diyelim" dedi.

Protesto Eylemleri...

Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyeleri,
Adalet Bakanlığı yetkilileri hakkında ölüm oruçlarına duyarsız
kaldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Aileler İstanbul
Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusundan sonra olaysız
dağıldılar. İstanbul'da polis eylemlerini ve F tipi cezaevlerini
protesto eden öğrenciler İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsünde bir
basın açıklaması yaptılar. Polislerin eylemlerde silahlarını havaya
kaldırmasını protesto eden öğrenciler, kalem ve kitaplarını havaya
kaldırdılar. İzmir'de de Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi öğrencileri F
tipi cezaevlerini ve tutuklu yakınlarına yönelik saldırıları protesto
gösterileri düzenledi. İzmir'de İHD ve tutuklu yakınları Konak
Meydanında oturma eylemi yaptı. İstanbul'da "Hücre Tipi Cezaevlerine
Karşı Birlik Platformu" her gün saat 19.00'da Taksim Meydanında
toplanarak Mis sokağa kadar yürüme kararı aldı.

Aralarında Ahmet Telli, Ahmet Yıldız, Atıf Yılmaz, Aytaç Arman, Cevat
Çapan, Barış Pirhasan, Cüneyt Türel, Deniz Türkali, Tanıl Bora,
Murathan Mungan, Menderes Samancılar, Zeynep Oral gibi isimlerin
bulunduğu bir grup aydın açlık grevlerinin kimsenin hayatına mal
olamadan çözülmesi çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Hikmet Sami
Türk'ün F tipi cezaevlerinin mevcut halleriyle kullanıma açılmayacağı
yönündeki sözünün sorunu çözme açısından önemli bir adım olduğu
vurgulanan çağrıda, "Hapishane içinde tecride olanak verecek hiçbir
mekânın bulunmaması mutlaka garanti altına alınmalıdır" denildi.
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News