A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) F TİPİNE, HAPİSHANELERE VE HAPİSHANE İÇİNDEKİ

From "Kara Karaoğlu" <anarsi@mail.com>
Date Thu, 14 Dec 2000 16:41:56 -0500 (EST)


HAPİSHANELERE HAYIR!
Sender: worker-a-infos@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-d

 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


F TİPİNE, HAPİSHANELERE VE HAPİSHANE İÇİNDEKİ HAPİSHANELERE HAYIR!


F tipi hapishaneler ve ölüm oruçları üzerinden yaşanan yoğun gündemin
ve bu gündem dolayımıyla insanlık, insan hakları ve özgürlüğün,
iktidarı hedefleyen gruplar tarafından büyük oranda politik bir
manevra olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Muhtelif politik aygıtların
sempatizan çevre ilişkileri büyük oranda samimi olduklarını; ancak bu
politik aygıtların kadrolarının aynı samimiyette olmadıklarını
deneyimlerimizden biliyoruz. Doğrudan hapishanedeki kendi ilişkilerine
yönelik saldırlarda, bugünküne benzer şekilde ortalığı ayağa
kaldırmayı bilenler tıpkı devletin onlara yaptığı saldırının benzerini
hapishanelerde anarşistlere uyguladıklarını biliyoruz ve duyuruyoruz
(ranza cezası, ölüm tehditleri, şiddet içeren uygulamalar).

Anarşistlere, "hapishane içinde hapishane"yi reva görenleri teşhir
ediyoruz. Biz anarşistler için F tipi hapishanelere karşı çıkmak
politik bir tavır değil, ahlaki ve vicdani bir tavırdır. Böyle bir
dönemde solcuların bize yaptıklarını gündem edip kolay politika yapmış
olma durumuna düşmemek için erdemli davranıyoruz. Ancak F tipine ve
ölüm oruçlarına tepkimizi gösterirken onların yaptıklarını gözden
kaçırmıyoruz. Ama gerek topraklarımızdaki, gerekse başka ülkelerdeki
anarşistleri uyarıyoruz. Destek ve dayanışma içinde bulunduğun,
bulunmayı düşündüğün sol politik aygıtların büyük çoğunluğu (istisna
var) anarşistlere hapishane içinde hapishane zulmünü yapanlardır.
Topraklarımızda mücadele eden anarşistlere karşı bu zulmü
hapishanelerde ve dışarıda uygulayan bu kesimlere, hesap sorma
biçiminde de bir tavır takınılırsa anarşistler için daha doğru
olacağını düşünüyoruz.

İNSANLIK VE ÖZGÜRLÜK POLİTİKA ARACI OLAMAZ!

ANARŞİST PLATFORM
(ANARŞİST GENÇLİK FEDERASYONU, SOSYAL EKOLOJİST DÖNÜŞÜM, EFENDİSİZLER)            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News