A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) BT-toimintaryhmä vaatii hallitusta ja eduskuntaa vastuuseen

From "hannes pekkala" <pekkalahannes@hotmail.com>
Date Thu, 14 Dec 2000 15:44:52 -0500 (EST)


teoistaan
Sender: worker-a-infos@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-d

 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________
BT-TOIMINTARYHMÄN JULISTUS SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.2000


NIZZAN KOKOUS POLKEMASSA KANSALAISTEN OIKEUKSIA YRITYSTEN ALLE - EDUSTAJAT 
JUHLIVAT LINNASSA

Samaan aikaan Suomen itsenäisyyspäivän juhlinnan kanssa Ranskan Nizzassa 
kokoontuva Euroopan Unionin hallitusten välinen konferenssi (HVK) on 
siirtämässä kauppapolitiikan piiriin palvelut, henkisen omaisuuden ja 
investoinnit. Elämän patentoimisesta, geenituotteiden hyväksymisestä 
markkinoille tai vaikkapa uuden MAI-sopimuksen neuvottelusta päätettäisiin 
kauppapoliittisista lähtökohdista määräenemmistöpäätöksellä.

Muutos merkitsee sitä, että eduskunta menettää oikeuden puuttua 
päätöksentekoon kaikissa edellä mainituissa tilanteissa.

Suomessa on koetettu pitää kansalaiset kaukana mahdollisuuksista osallistua 
päätöksentekoon. Vallan siirtyminen demokratian valinnan ulkopuolella 
olevalle kauppavirkakoneistolle vähentää merkittävästi kansalaisten 
mahdollisuutta suorasti tai edustajiensa välityksellä vaikuttaa päätöksiin. 
Valmisteluiden ja päätöksenteon siirtäminen kansalaisten ulottumattomiin 
artiklaan 133 (Amsterdamin sopimus)sisältyvissä asioissa on rahan ylivallan 
kasvattamista ja osallistuvan kansalaisyhteiskunnan tappamista.

Kauppapoliittiset päätökset ovat poliittisia päätöksiä mitä suurimmassa 
määrin ja vaikutuksiltaan merkittäviä maailman laajuisesti. Nämä päätökset 
on tehtävä kansanedustuslaitoksissa.

LIPPOSEN SOOLOILU ESTETTÄVÄ

Eduskunnan Suuri valiokunta on artiklaa 133 koskevassa linjavedossaan 
vaatinut mm. peruspalveluiden jättämistä kauppapoliittisen päätöksenteon 
ulkopuolelle.
Valtioneuvoston EU-neuvottelukunta on kuitenkin laatinut 17.11.2000 Euroopan 
uusliberalistisimman näkemyksen Suomen esitykseksi artiklaa koskien. Miten 
ihmeessä tämä voi olla demokratiassa mahdollista, kun vielä on käynyt ilmi, 
että esityksen viimeisin versio ei ole käynyt Ulkomaankauppaministeri Sasin 
tai Ulkoministeri Tuomiojan kautta?? Näin ei voida toimia!

Pelkäämme pääministeri Lipposen ajavan aktiivisesti artiklan muuttamista. 
Suuren valiokunnan lausunnon pohjalta artiklaa ei voida muuttaa 
peruspalvelujen, henkisen omaisuuden ja investointien osalta.

Suomi on Valtioneuvoston esityksellä ajamassa Euroopan Unionissa uudistusta, 
josta Eduskunta on antanut vahvasti linjaltaan erilaisen lausunnon.

Asiasta on yritetty herättää julkista keskustelua mielenosoituksilla sekä 
yhteydenotoilla kansanedustajiin ja eduskunnan virkamiehiin. Kaikkien muiden 
keinojen osoittauduttua riittämättömiksi joutuu BT-ryhmä altistamaan itsensä 
väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen peruspalveluiden ja 
perusoikeuksien puolustamiseksi.

Uhmaamalla näennäistä harmoniaa vaadimme, että pääministeri Lipponen 
noudattaa Suuren valiokunnan linjausta, vaatien ettei palveluita, 
investointeja tai henkistä omaisuutta siirretä kauppapolitiikan piiriin eikä 
näin ollen artiklaan 133 tule tehdä muutoksia.

Edellytämme eduskunnan jäseniä esittämään julkisen anteeksipyynnön 
välinpitämättömyydestään hallituksen toimia kohtaan, sekä hallituksen 
jäseniä pyytämään anteeksi omavaltaista toimimistaan koskien artiklaa 133. 
Kansanedustajien tulee välittömästi estää artiklan muuttaminen!


BT-ryhmä:

Ville Holmberg	050-3719144
Hannes Pekkala	040-7089037
Malin Sundgren	0400-426454
Tiina Särkinen	040-5703679
Taina Tokkari	  -

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News