A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Gbg2001 nyhetsbrev 3

From Louise Pettersson <motmakt@delta.telenordia.se>
Date Wed, 13 Dec 2000 18:17:28 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
GBG 2001-3 GBG 2001-3 GBG 2001-3 GBG 2001-3 GBG 2001-3 GBG 2001-3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nyhetsbrev utgivet av Göteborgsaktionen 2001. Nr 3 November 2000

OBSERVERA ÄNDRINGAR I TIDIGARE UTSKICKADE TIDER, PROGRAM SAMT LOKAL SÖNDAG
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Innehåll: 

1. Föredrag och seminarier 2 dec i Göteborg, Nordisk folkriksdag
2. Nordiskt arbetsmöte med Göteborgsaktionen 2001 3 dec; Dagordning
  (OBS ändrad plats och sluttid:16.00!)
3. Nicenyheter och demonstration
a) Europamarschen nekas lokaler i Nice
b) Inbjudan till demonstration 7.12 från Globalisering underifrån
c) Nice2000.dk - intressant webplats om Nice under toppmötet
4. Upprop från TEAM om europeiskt folkromröstningskrav inför Nice (english)
a) Följebrev 
b) Själva uppropet
5. TEAM ska ha möte i Göteborg, Hans Lindqvist
6. Uttalande från Nordisk Folkriksdag om vikten av att satsa på nordiskt
  samarbete efter EMU-omröstningen i Danmark. (från 8 okt.)
7. Inbjudan till arbetslösas stormöte 9-10/12 från VAK
  (Vi Arbetlösas Kontaktnät)
8. Ekonomi
a) Ur svenska riksdagsdebatten: Anna Linds svar på fråga från Sven-Erik
  Sjöstrand (v) om stöd till EU-kritiska organisationer
b) En kommentar från Tord Björk
c) Ekonomiskt underlag från Tord Björk
9) Kontaktinformation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Föredrag och seminarier 2 dec i Göteborg
  Frivillighetscentralen Oscar,Victoriahuset Linnégatan 13,
  Spårvagn 1 till Prinsgatan

  14.00 -16.00 Seminarium om ickeväld. Elisabeth Ahlin och Karna Rusek från
  Ickevåldsnätverket

  16.00 - 19.00 Nordisk folkriksdags möte
  Kan utsträckas över kvällstid. Fika kommer att finnas tillgängligt

  16.00 -19.00 Övriga. Tid för grupparbeten,diskussioner och middag
  Förslag: Förberedande av Nice-uttalande, Mer om ickevåld?, etc

  19.00-20.30 Föredrag om Nice. Fördraget,toppmötet,protesterna
  Richard Warlenius, Journalist på Arbetaren

  20.30 Samkväm med lättöl och smörgåsar

Seminarium om Icke-våld

Välkommen på ett seminarium om ickevåld nu på lördag! Elisabet Ahlin och
Karna Rusek, två erfarna ickevåldsaktivister, håller en teoretisk och
praktisk kortkurs i ickevåld, med sikte på demonstrationerna under
EU-toppmötet i juni nästa år. Alla är välkomna!

Tid: Nu på lördag den 2:e december kl 14:00 - ca 16:00
Plats: Frivilligcentralen Oscar, Viktoriahuset (samma hus som Hagabion)
Arr: Nätverket Göteborgsaktionen 2001 i samarbete med Göteborgs
ickevåldsnätverk

Med vänliga hälsningar,
Göteborgs ickevåldsnätverk
inför EU-toppmötet juni 2001

----OBS FÖRÄNDRADE TIDER!-----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Arbetsmöte med Göteborgsaktionen 2001 kl 10-16

Vägbeskrivning:
Mötet kommer att hållas i Forum Unga Marxisters lokal på Stampgatan 8. Denna
lokal är belägen alldeles nere vid Centralstationen/Drottningtorget. Vid
Drottningtorgets östra sida ligger en stor byggnad - Posthuset. Bakom
Posthuset finns en parkering och en äldre gul byggnad med friidrottslöpare
målade på den östra fasaden. (Dvs. den fasad du inte ser.) Du skall in i
denna byggnad. In går man från gården/parkeringen. I porten tar man första
trappan till höger. Möteslokalen är sedan belägen på andra våningen.
Göteborgs Nätverk mot Rasism har möte här under dagen så de har skyltat
ordentligt. 

Dagordning
1 Formalia
mötesordförande, mötessekr, justerare, dagordningen, föregående protokoll,
tidsplanering dagens möte
2 Rapporter
a) Rapporter om organisationernas stöd till plattformen
b) Nyheter och rapporter som inte finns på annan
  plats på dagordningen.
3. Logi & lokaler:
4. Information:
a) Hemsida
b) Nyhetsbrev
5) Programmet vid EU-toppmötet.Rapporter
6) Ekonomi 
a) Ekonomiunderlag från Tord Björk
b) Förslag från förra mötet om tionde från organisationers projektbidrag
c) Resersättningar till detta möte
7) Principer om ickevåld
8) Ev. Nice-uttalande
9) Förslag om storplenum enligt tidigare utskickat förslag
10)Internationella kontakter/informationsspridning
11) Val av arbetsgrupper;
behövs det fler arbetsgrupper? I så fall vilka?
12) Vårens möten
Planering av vårens möten, antal, datum...
13) Film om Göteborgsaktiviteterna
14) Nästa möte

----OBS SLUTTIDEN OCH FÖRÄNDRAD LOKAL---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Nice-nyheter och demonstration

a)Europamarschen nekas lokaler i Nice

Europamarschen meddelar att de "franska myndigheterna" och särskilt de i
Nice vägrar alternativmötet lokaler vid EU-toppmötet. Europamarschen har
hållit demonstrationer och möten vid varje EU-toppmöte sedan 1997 och aldrig
mötts av något sådant. Även universitetet är förbjuden mark för
alternativmötet. Man jämför med Amsterdam där kommunen ansvarade
för toaletter och podium för demonstrationen. I Luxemburg, Cardiff, Wien,
Köln, Helsingfors, Lissabon och Porto har polisnärvaron varit stor men
ingenstans har Europamarschens närvaro eller yttrandefrihet inskränkts på
det sätt som nu är den högerextreme borgmästarens linje strax före bussarna
går till Nice.

Källa: Michel Rousseau, Europamarschnätverket <rousseau@ras.eu.org>
marches97-info.fr@ras.eu.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Inbjudan till demonstration från "Globalisering underifrån"

  Stöd motståndet mot EU-toppmötet i NICE
  Tor 7 dec 14:00
  Samling: Humlegården bakom KB kl. 14:00.
  Mål: EU-kommissionens kontor på Nybrogatan.
  Demon sker samtidigt som Europamarcherna, fackföreningar och folkrörelser
  mobiliserar mot EU-toppmötet i Nice som ska fortsätta att göra Europa
  till ett nyliberalt paradis för multinationella företag på vår bekostnad.
  Ta med instrument eller saker som låter.

  G L O B A L I S E R I N G U N D E R I F R Å N

- - - -- - - - - -- - - - --
c)Nice2000.dk intressant webplats om Nice under toppmötet

Velkommen til Nice2000.dk
Dette website vil fra den 24. november og frem til EU-topmødets
forventedeafslutning den 8. december.
Sitet indeholder en række artikler fra magasinet Nice Fight, der kan
erhverves ved henvendelse hos:
Socialisten Weekend
Studiestræde 24, 3, sal
1455 Kbh. K
Telf: 33 33 91 99
E-mail: socialisten@inform-bbs.dk

Fra den 6. december vil nice2000.dk rapportere direkte fra Nice.

Sitet er endnu ikke helt færdigt, hvorfor du vil finde et par sider uden
indhold. Sitet vil være færdigt i starten af næste uge.

God fornøjelse! 

http://www.nice2000.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Upprop från TEAM om europeiskt folkomröstningskrav inför Nice
  Undertecknas av organisationer.
  Svar sändes till Ulla Klötzer,Träskbyvägen 6, 02780 Esbo,Finland
  ullaklotzer@yahoo.com

a) Följebrev
          
 To EU-critical organisations and movements all over Europe!

Dear friends!

Enclosed you will find a "Call for People's Referendums on the EU".
We sincerely wish that your organisation/movement would sign this Call and
send it back by January 15th, 2001 to:

Alternative to EU
Mäkelänkatu 62 C, 00530 Helsinki, FINLAND
Fax: +358-9-682 3544

You can also send it by e.mail to:

Ulla Klötzer (chair of Alternative to EU)
ullaklotzer@yahoo.com
Phone/fax: +358-9-81 01 67

This Call has been initiated by Alternative to EU in Finland, Les états
géneraux de la
souveraineté nationale in France, the National Platform in Ireland, Group
Neutro in Slovenia and Centre No to EU in Sweden.

This Call will in some way be handed over to the EU Summit in Nice in
December and it will also be sent to all the governments of the EU Member
States and the EU Applicant States. If your organisation/movement is
interested in making some special arrangements around this Call in your
country, please let us know so that we can let you have all the documents
in time. 

October 1st, 2000


On behalf of the initiative-taking organisations.

Ulla Klötzer

b) Själva uppropetTO ALL GOVERNMENTS IN EUROPE,TO ALL PARLIAMENTS IN EUROPE
To the attention of THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COMMISSION

 Call for People's Referendums on the EU
   
 We, a broad spectrum of organisations and movements from all over Europe,
 are deeply concerned about the way the peoples of Europe have lost
 democratic influence on the development of their own countries.

 We therefore call on the governments of all the EU Member States and all
 the EU Applicant States to respect the democratic basis of our societies
 and to legitimize their EU policy-making - which lacks such legitimacy at
 present - by involving the people in the decision-making process.
   
  - We demand that referendums be held in all the EU Member States about
   everynew EU Treaty and every proposed change in the existing Treaties

  - We demand that referendums be held in all the EU Applicant State about
   membership in the European Union

  Yours respectfully,

  ________________________________   ________  _______________________
  organisation             date    signer
          
  ________________________________   _________________________________
  street/city address         country

 _____________________   ____________________   ______________________
  e.mail         fax            phone
     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. TEAM ska ha möte i Göteborg

 TEAM, The European Anti-Maastricht Alliance höll
 sin höstkonferens i Budapest 16-19 nov. På konferensen deltog 40-talet
 EU-kritiska organisationer och alternativrörelser med 100-talet
 representanter från 33 länder. Konferensen beslutade att hålla sitt årliga
 möte i Stockholm den 23-24 mars 2001 i samband med EU-toppmötet. Program
 och detaljer kommer senare.
 Tacksamma för om detta kan läggas in i Gbg-2001-programmet
 Hälsn.
 Hans Lindqvist, ordförande i TEAM och Centernej till EU


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Uttalande från Nordisk Folkriksdag om vikten av att satsa på Nordiskt
  samarbete efter EMU-omröstningen i Danmark. (från 8 okt.)

PRESSMEDDELANDE

Efter det danska "Nej till EMU":
- Vi bör satsa på nordiskt demokratiskt samarbete.

Det står nu klart att flertalet av den danska
befolkningen röstat nej till den ekonomiska och
monetära unionen för att de inte önskar en
centraliserad superstat, utan vill säkra
självbestämmande och demokrati.

JA-sidan påstår att det är ett problem att Frankrike
och Tyskland nu vill isistera på ett EU där några av
medlemsländerna kan gå vidare med integrationen än de
andra.

Vi tycker däremot att det är en fördel att vi frigörs
från den täta bindningen till dem som önskar bygga en
centralistisk stormakt. Och det bör vara människorna
själva i länderna som avgör vad de vill.

Som alternativ föreslår vi att de nordiska länderna
bygger ut det samarbete som man av hänsyn till EU har
avhållit sig från och nedmonterat de senaste åren. Ett
utbyggt nordiskt samarbete där man inspirerar varandra
nedifrån i stället för de odemokratiska direktiven
från EU-kommissionen uppifrån. Ett samarbete som kan
utvidgas till att omfatta även de baltiska länderna.

Ett sådant samarbete kan säkra den nordiska
samhällsmodellen, med folkstyre och en socialt och
ekologiskt uthållig samhällsutveckling. Vi kan
samtidigt, i solidaritet med världens fattiga och
undertryckta folk, enas om det nödvändiga motståndet
mot de stora transnationella och multinationella
företagens dominans.

Antaget av Nordisk Folkriksdag på Solidaritetsrörelsens hus i Stockholm 8
oktober 2000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. 
En grupp som varit särskilt drabbad av den politik som förts inom EU i namn
av globaliseringen är de arbetslösa. Arbetslösheten har också varit i fokus
för de Europamarscher som har hållit vid varje EU-toppmöte sedan 1997.
Tycker därför det är särkilt viktigt att sprida följande inbjudan till ett
stormöte för arbetslösa som nåt mig via VAK "Vi arbetslösas kontaktnät", i
Vingåker.
/Louise P

Inbjudan till arbetslösas stormöte, från VAK (Vi arbetslösas kontaktnät)

Nu är det bråttom! 
Onsdagen 13 december 2000, planerar riksdagsledamöterna av allt att döma
besluta om ännu fler försämringar i arbetslöshetsförsäkringen
m.m. enligt Prop. 1999/2000:139 Arbetsplikt är på väg att införas och det är
inte längre självklart vad som är åtgärd eller anställning.

Vi måste göra våra protesterande röster rejält hörda! Omgående!
Ännu finns chansen att informera och påverka "våra folkvalda".

Vid ett förberedande möte den 25/11, i Västerås med dussintalet engagerade
arbetslösa från olika orter och organisationer som deltagare, beslutades att
genomföra ett STORMÖTE för arbetslösa, med start kl 9:00 lördagen 9 december
och med avslutning på eftermiddagen söndagen 10 december. Trolig trakt blir
Stockholm eller ev ett något nordligare alternativ.Vi inbjuder nu Sveriges
ALLA arbetslösa att anmäla sig för deltagande i STORMÖTET!

Vi ber nu er alla som läser det här att på lämpligaste och hastigaste sätt
sprida nyheten om STORMÖTET för arbetslösa 9-10 december ut över hela
Sverige! 

DU som är arbetslös - välkommen att redan nu anmäla Dig till STORMÖTET!
Kontaktpersoner:

Bertil Ekendahl,Arbetslösas parti,partiet@arblpart.org,tfn 0221-19060
Bosse Pontén,Vi Arbetslösas Kontaktnät, VAK_sidan@yahoo.com

Mer information på VAK-sidan http://welcome.to/VAK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Ekonomi
a) Ur svenska riksdagsdebatten: Anna Linds svar på fråga från Sven-Erik
  Sjöstrand (v) om stöd till EU-kritiska organisationer
Till riksdagen
Svar på fråga

Fråga 2000/01:89 av Sven-Erik Sjöstrand om bidrag inför Sveriges
ordförandeskap i EU

Sven-Erik Sjöstrand frågar mig vad regeringen avser göra för att fördela
kommande projektbidrag till organisationer mer rättvist. Sven-Erik Sjöstrand
anser att EU-kritiska organisationer som engagerar sig i de svenska
profil-frågorna inför ordförandeskapet missgynnas. Vidare menar Sven-Erik
Sjöstrand att föreningar som engagerar sig i frågor där EU kritiseras inte
får några projektbidrag alls. Regeringen har sedan 1998 fördelat sammanlagt
16 miljoner kronor i informationsinsatser om EU, med syfte att stimulera
debatten om det framtida Europa. Ansökan om projektbidrag kan lämnas till UD
två gåner per år och ansökningstillfällena annonseras i dagspressen. Den av
mig tillsatta beredningsgruppen lämnar förslag till regeringen på vilka
projekt som skall beviljas. Regeringen fattar därefter det foremlla beslutet
och den har aldrig frångått regeringsgruppens förslag.

Beredningsgruppen har en samlad och bred EU-kompetens. I gruppen sitter
bl.a. en riksdagsledamot, en representant för Folkbildningsrådet och en
statsvetare. Den förre chefen för Utbildningsradion Börje Dahlqvist är
ordförande. 

Totalt har 748 ansökningar om projektbidrag inkommit mellan 1998-2000. Av
dessa har 240 beviljats. Av ansökningarna kan man sällan utläsa om projekten
är EU-positiva eller EU-negativa. Ansökningarna är oftast neutrala till sitt
innehåll och beredningsgruppen delar heller inte upp ansökningar i "ja" och
"nej" till EU.

Jag kan dock konstatera att till namnet EU-kritiska organisationer under
åren 1998-2000 fått projektbidrag med 1 184 000 kronor till nitton olika
projekt. Detta betyder att av den samlade fördelningen på 16 miljoner kronor
har 
7.4 procent av tillgängliga medel fördelats på s.k. EU-kritiska
organisationer. Bidrag har bl.a. getts till projekt om Sveriges
ordförandeskap, EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, utvidgningen, Schengen,
EMU och EU:s jordbruks-
och regionalpolitik.

På samma sätt kan jag se att s.k. EU-positiva organisationer under samma
period fått 754 000 kronor till 13 olika projekt. Det utgör 4.7 procent av
tillgängliga medel. Bidrag har bl.a. getts till projekt om Sveriges
ordförande-skap, de svenska prioriterade EU-frågorna, utvidgningen,
demokrati och EU samt EU:s stadga för grundläggande rättigheter.

De övriga 208 projektbidragen har gått till organisationer av vilkas
ansökningar det är svårt att avgöra om de är positiva eller negativa till
EU. 

Jag kan vidare konstatera att det hittills inte har inkommit en enda ansökan
om projektbidrag om polissamarbetet inom EU. Flyktingpolitiken har berörts i
några beviljade projekt om Schengensamarbetet.

Mot bakgrund av ovanstående anser jag att regeringen har fördelat
projekt-bidrag på ett korrekt och rättvist sätt.

Stockholm den 25 oktober 2000

Anna Lindh

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b) Neutrala ansökningar från folkbildningens byråkrater. En kommentar från
Tord Björk

Genom ett mångskiftande och kritiskt samarbete har arbetslösa,
fackföreningar, miljörörelsen, solidaritetsröresen och andra krafter lyckats
ifrågasätta den rådande världsordningen genom samordnad kritik mot WTO och
andra internationella organisationer. Ett viktigt moment har varit att ordna
gemensamt kunskapssökande kopplat till handling i samband med toppmöten.
Inför toppmötet i Göteborg har svenska staten delat ut stora summor med
pengar men inte till sådana folkrörelser som önskar samarbeta med andra och
knappt några organisationer som vill genomföra folkliga aktiviteter under
EU-toppmötet. Framtiden i våra händer som sökte medel för folkrörelsemöte
med stöd av ett flertal organisationern i miljö-, freds-, småbrukar och
fackföreningsrörelsen fick avslag på sin ansökan.

Normalt sätt är samarbete så att många människor blir engagerade något som
svenska staten värdesätter när det ges bidrag till folkrörelser. Nu finns
det risk för att en ny linje håller på att införas. Inför Sveriges
ordförandeskap i EU var en av de kriterier som fanns för att söka bidrag att
det gjordes av en organisation och samarbete var inget som efterfrågades.
Tvärtom så strävade UD efter att ge små resurser till ett passande urval av
icke-samarbetande organisationer från ponnyklubbar till diverse
folkbildningsorganisationer där det inte framgår hur man vill bidra till
samhällsförändring än mindre delta i ett gemensamt riksomfattande arbete för
att samla kritisk kunskap. Det demokratiska intresset för att engagera
ersätts av kunskapsförmedling frikopplad från samhällsanvaret att bidra till
folkligt samarbete.

Utrikesministern förklarar att de ansökningar som kommit in oftast har varit
neutrala till sitt innehåll. Den stora andelen av bidragen har gått till
folkbildnignsorganisationer som tydligen skriver neutrala ansökningar och
belönas avför detta av staten med stora bidrag. En gång i tiden startade
folkbildningen för att vara ett led i folkrörelsernas förändring av
samhället och inte för att skriva neutrala ansökningar till staten för att
få medel till verksamhet där man undviker att ta engagerad ställning som
folkrörelser gör. Fortfarande är folkbildningens demokratiska legitimitet
uppbyggd på att bidra till att kollektivt förändrar samhället. Men nu tycks
både Utrikesministern och folkbildningsorganisationerna samverka för att
premiera påstått neutral informationsspridning vilket inte är
folkbildningens uppgift och bidrar till avdemokratisering.

I ett sådant klimat är det förståligt att ABF i Göteborg och Studieförbundet
Vuxenskolan samverkar med välgörenhetsorganisationen Stadsmissionen och
Europarörelsen för att genomföra ett NGO Forum i Göteborg. Arbetarrörelsens
studieförbund samarbetar med politiska krafter som knappast är intresserade
att värna om den nordiska generella välfärdspolitiken, än mindre att
samarbeta med arbetslösa och folkrörelser i hela Europa kritiska till den
rådande samhällsutvecklingen. När folkbildningen gör sig alltmer neutral
blir den i själva verket mer i händerna på att försvara det rådande systemet
mot demokratisk förändring genom folkrörelsers engagemang och samarbete.

Tord Björk

c) Ekonomiskt underlag från Tord Björk

EKONOMIUNDERLAG

Ekonomin för Göteborgsaktionen 2001 måste bygga på att parallellt arbeta med
budget för utgifter och inkomster. Det mest omedlebara är gemensamt
förberedelsearbete som hittils mest Miljöförbundet jordnes Vänner stått för
ekonomiskt. 

Omedelbart prioriterade utgifter för förberedelsearbete kan vara
1. Möteslokalkostnad
2 Programrådets kostander för kommunikation och resekostnader.
3. Hemsidan ca. 1.000:- för att upprätta domän etc.
4. Utskick med post.
5. Nordiska resor för koordinering i ordningen en person från Finland,
möjligen en från Danmark, knappast någon från rika Norge.
6. Resurser för någon form av kansli för GBG2001 som kan fungera samordnande
före juni.

Inkomsterna handlar i första hand om att se till att samverka. T.ex.
finansierar mötet med Nätverket mot rasism en del av lokalkostnaderna för
GBG2001 under helgen 2-3.12. Tidigare finansierade MJV resor för flera
deltagare till första GBG2001 mötet genom att ordna ett seminarium dagen
innan. Seminarium i Göteborg 2.12 ger också ett bidrag till gemensamma
ekonomin. 

På detta sätta går det att en mindre tid hitta tillfälliga lösningar. Det
behövs dock mer hållbara lösningar både för förberedelsearbetet och för
gemensamma kostnader under toppmötet.

De kostnader som kan uppkomma är t.ex.

Informationscentral med resurser för kommunikation
Informationsmaterial, programblad, tidning, affisch, klistermärken eller
liknande
Lokaler för större gemensamma möten, eventuellt också för seminarier ordnade
av flera orgranisationer i samverkan
Talare vid större arrangemang resa och/eller uppehälle
Demonstrationskostnader
Koordinering av resor till GBG2001
Resebidrag till östeuropeer och logi
Resebidrag för deltagande från Tredje världen
Logibokningar
Administrationskostnader för redovisning efter toppmötet

Några av dessa kostnader kan helt eller delvis täckas av organisationer med
speciellt intresse för samarbete för att se till att östeuropeer kan delta
etc.

Inkomster:

1. Egen insamlingsverksamhet
2. Egen försäljning av stödmaterial ...
3. Gratisannonser för material i organisationstidningar sympatiska eller
deltagande i GBG2001.
4. Bidrag från organisationer. Ett förslag är 10% av de medel som
organisationerna lägger ner på sina egna arrangemang går till en gemensam
pott för information, gemensamma möten etc.
5. Nya ansökningar för hela projektet eller specifika delar som
informationsmaterial
6. Organisationer poolar resurser för gemensamma aktiviteter t.ex. talare
vid gemensamma möten betalas för resa och uppehälle av de organisationer som
bjudit in samme talare till ett särskilt seminarium, stor lokal för
gemensamma möten betalas av den organisationer som har särskilt intresse av
debattt som når ut brett, informationsmaterial inför GBG2001 betalas av
organisationer som tekniskt samarbetar om en gemensam tidning som gör att
alla seminarier och gemensamma aktiviteter får större spridning, de som är
särskilt intresserade av östeuropadeltagande samverkar för att få fram
bidrag för detta etc. Detta gäller också utländska eller internationella
organisationer som kan ha intresse för att genomföra aktiviteter i Göteborg.

När det gäller egen insamling och försäljning av material så är två saker
viktiga. 

1. Det ena är att ta fram material. En symbol för GBG2001 har tagits fram av
Tord Björk med ett jordklot där Afrika ligger överst samt Göteborg i mitten.
det kan användas till stödknappar, dekaler, på affischer, t-tröjor eller
liknande. Insamling av pengar kan ske genom gratisannonser där både
postgironummer för direkt stöd och materialbeställning kan ske. Om vi får
växande intresse kan stafettbrev sändas ut med uppmaning om stöd från
personer som dels stödjer själva, dels uppmanar nya personer att stödja. På
detta sätt kommer också information ut till nya kretsar.

2. Att få organisationerna att sprida information om GBG2001, insamling och
beställning av material. Genom artiklar, gratisannoser etc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Kontaktinformation
Programrådet: 
BirGitta Tornerhielm - (Framtiden i våra händer)
Porkalagatan 7, 164 76 Kista, Sverige telefon: +46 8-750 6350,
e-post: gitta_t@yahoo.com
Louise Pettersson - (Miljöförbundet Jordens Vänner)
Fredrik Bööks väg 5, 291 45 Kristianstad, Sverige telefon:+46 44-123294,
e-post: louise.pettersson@delta.telenordia.se
Merete Kapstad -
(Folkrörelsen Nej till EU/ Nätverket Göteborg 2001)
c/o Berg, Noleredsvägen 13 c,423 32 Torslanda, Sverige telefon:+46
31-561724,
e-post: merete.kapstad@spray.se

Hemsideskontakt: Torbjörn Granrot - per e-post:
torbjorn.granrot@telia.com

Praktiska gruppen i Göteborg:
Jonas Jonlund,(Göteborgs Miljögrupp/MJV)
Kalendervägen 121-17, 41513 Göteborg telefon: +46 31438404,
e-post:nostromo@telia.com
Annika Tigerryd, SAC per e-post:batseba@telia.com
Jonathan Bye, Örjan E. samt en representant från Kvinnofolkhögskolan.

Arbetsgrupp inför mötet den 3 december:
Bolof Stridbeck - (Nordisk Folkriksdag) Majorsgatan 8, 41308 Göteborg
telefon: +46 31-423595,
e-postbolof@www.phil.gu.se
Jonas Jonlund - (se ovan)
Merete Kapstad -
(se ovan)


Gbg2001-nyhetsbrev
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News