A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Motkraft Nyhetsbrev #106

From Motkraft Nyhetsbrev <nyhetsbrev@motkraft.net>
Date Wed, 13 Dec 2000 18:14:00 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

=================================================================
 M O T K R A F T  N Y H E T S B R E V  nummer 106
 m o t k r a f t  n y h e t s b r e v  utkom 30 november 2000
=================================================================

[Antal prenumeranter: 4638]

---------------------------------------
  Innehåll i Motkraft Nyhetsbrev #106
---------------------------------------

  NYHETER

  1. Antifascister tvingade polisen att upplösa nazidemo i Berlin
  2. Klimatkonferensen i Haag
  3. EU står inför viktigt avgörande
  4. Oron växer inför EU-toppmötet i Nice
  5. Flera demonstrationer planeras i Nice
  6. Handel och hunger
  7. Senaste nytt från det blå-bruna träsket

  SMÅTT OCH GOTT

  8. Demonstrera mot EU-toppmötet i Nice
  9. Ny demonstration mot Israels ockupation av Palestina
  10. Stödfest för Globalisering underifrån
  11. Veganskt julbord
  12. Radio Anarchy sänder igen

  INSÄNT

  13. Stöd Umanita Nova
  14. Antifascister i aktion mot Sverigedemokrater i Eslöv
  15. Vegansk julfest på Stockholms universitet

  KALENDARIUM


-----------------------------------------------------------------
  N Y H E T E R
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
1. Antifascister tvingade polisen att upplösa nazidemo i Berlin
----------------------------------------------------------------

Efter en beslutsam attack från drygt 2000 antifascistiska
motdemonstranter beslöt polisen i Berlin i lördags, den 25:e
november, att upplösa en demonstration arrangerad av det tyska
nazistpartiet NPD. De 1500 nazisterna tvingades med hjälp av
vattenkanoner och batonger in i ett reserverat lokaltåg vid
Alexanderplatz och transporterades från platsen.
 
För andra gången samma månad hade sympatisörer till NPD ansökt
om tillstånd att demonstrera i centrala Berlin. De protesterar
mot regeringens förslag att förbjuda partiet, vilket fungerar
som koordinationscentral för den våldsammare delen av
nazirörelsen. Tre veckor tidigare, den 4 november, lyckades
polisen eskortera nazisterna genom Brandenburger Tor, efter att
först ha skingrat den motdemonstration som arrangerats av olika
antifascistiska grupper, däribland AFA-Berlin. Den dåliga
uppslutningen från organisationer utanför vänstermiljöerna
kritiserades starkt av antifascisterna, som också ifrågasatte
allvaret i den jättelika partiövergripande manifestation till
minne av Kristallnatten, som hölls några dagar senare.
 
Den här gången var därför uppslutningen större. På Alexander-
platz hölls en manifestation, med stöd av socialdemokraterna,
vänsterpartiet PDS och de Gröna/Bündnis 90, liksom av
fackföreningar och kyrkliga organisationer. Wolfgang Thiersie,
som är talman i det tyska parlamentet, förklarade bland annat
att kampen mot högerextremismen inte får överlåtas åt polisen
och att staden inte får överlämnas till "de bruna". När den
manifestationen upplöstes, vid tvåtiden, bildade de flesta av
demonstranterna en blockad vid monumentet Neue Wache, på Unter
den Linden någon kilometer därifrån.

Det dröjde sammanlagt drygt fyra timmar innan nazisterna nådde
Alexanderplatz, som låg ungefär halvvägs på deras planerade
demonstrationsrutt. Ända från samlingsplatsen vid Östra station,
ett par kilometer därifrån, blockerades marschen upprepade
gånger av antifascistiska grupper. Vid Alexanderplatz leddes
nazisterna in på en bakgata, för att undvika blockaden. Där
överöstes de plötsligt av stenar och flaskor. Efter att polisen
avvärjt angreppet, beslöt de att avbryta demonstrationen och
transportera iväg nazisterna. 
 
Eftersom AFA den här gången inte var ensamma på gatorna, var det
inte lika enkelt för polisen att splittra dem. Det faktum att
det fanns - minst - tre olika motdemonstrationer gjorde också
sitt till. Polisbilarna gick i skytteltrafik mellan dem och det
visade sig vid flera tillfällen att det gick ganska lätt att
bryta sig igenom poliskedjor, eftersom de inte var koordinerade.

På kvällen arrangerades AFA-Berlin ytterligare en demonstration.
Den hölls till minne av husockupanten Silvio Meyer, som 1992
mördades i en tunnelbaneuppgång i östra Berlin. Ungefär 1500
antifascister slöt upp, och lyckades avstyra en mängd
oprovocerade angrepp från polisens sida. 


----------------------------
2. Klimatkonferensen i Haag
----------------------------

FN:s klimatkonferens gick av stapeln 10-24 november i Haag,
Nederländerna. Det blev startskottet för en hel vecka av protester.
2-3000 personer kom på lördagen 18 november till Jordens Vänners
aktion och bygger en symbolisk fördämning runt konferenscentrat.
På Klimat- och teknologimässan som pågick samtidigt, tog
aktivister och "höjde havsnivån" genom att fixa en översvämning
i lokalen. Shells högkvarter får strax därefter sitt inter-
nationella huvudkontor attackerat med målarfärg och krossade
rutor.

På söndagen invigs alternativkonferensen med en kritisk massa-
demonstration med 200 cyklister. Senare på dagen möts FN-
delegaterna och ministrarna på tågstationen av 500
demonstranter. På kvällen dyker aktionsgruppen Liquidators upp
på ministrarnas middag och råkar spilla en massa symboliskt
blodrött vin på dem.

Aktivister från ASEED (Action for Solidarity, Equality,
Environment and Development) klädda i gasmasker ockuperar på
måndagen miljödepartementet, efter att ha fått sina inträdespass
till konferenscentret indragna av FN. På kvällen tar sig
aktivister in på presskonferensen för lanserandet av myndig-
heternas nya klimatwebsajt. Med sig har de ett bullrigt samba-
band, samtidigt som en massa flygblad och teaterrök fyller
salen. Sajten stängs samtidigt ner av hackers.

På tisdagen fick den internationella handelsföreningen besök.
Folk rusade in på deras kontor och satte upp banderoller.
Onsdagen 22 november började med en demonstration mot kärnkraft.
Hela manifestationen, som var fredlig med en sambaorkester i
täten, massarresterades av polisen. Den holländska polisen har
tydligen inte lärt sig ett dugg av kritiken de fick för sina
massarresteringar under Europamarschen 1997.

Samtidigt tog sig aktivister in på konferenscentrat. Där inne
lade de beslag på datorer, täppte igen avloppsrör och fixade
översvämningar, allt mitt framför näsan på säkerhetsvakterna.
Ledaren för USA:s delegation fick en gräddtårta upptryckt i
ansiktet och blev utskrattad av de andra delegaterna. Från taket
hänger folk ner banderoller med texten "Climat Talk = Money
Talk". För att undvika negativ publicitet grips inga aktivister,
utan de slängs bara ut.

Bilder och mer texter finns på Independent Media Center:
www.climateconference.org

Och fler aktionsrapporter finns på:
http://squat.net/climate


-----------------------------------
3. EU står inför viktigt avgörande
-----------------------------------

EU:s ministermöte i Nice i början av december ska ta ställning
till ett förslag om viktiga förändringar i EU:s arbetssätt.
Förändringar som kan flytta mer makt från medlemsländerna till
EU-kommissionen.

- EU-kommissionen försöker genomföra förändringar i Nice som
kan föra oss flera år bakåt i tiden när det gäller demokratin i
EU, varnade författaren Susan George, en av världens ledande
debattörer i globaliseringsfrågor, när hon i helgen talade på
Fokus på Världshandeln.

EU:s handelskommissionär Pascal Lamy vill öka EU-kommissionens
befogenheter att besluta om handelsfrågor. Därför har han
föreslagit förändringar i artikel 133 i Amsterdamfördraget som
innebär att alla beslut som rör handelsavtal i framtiden ska tas
med majoritetsbeslut i ministerrådet.

I dag är detta fallet för beslut som rör handel med varor. Medan
enskilda medlemsländer, har vetorätt i beslut om handel med
tjänster, intellektuell egendom och investeringar.
- Om förändringarna genomförs innebär det att offentlig service,
hälsa, kultur och miljö - saker som de flesta av oss ser som
rättigheter ­ blir något våra politiker inte kan styra över. Det
skulle öppna för en attack på välfärdsstaten i allmänhet och
social service i synnerhet, säger Susan George.

Susan George menar att EU-kommissionen står under tryck från de
transnationella storföretagen inom servicesektorn som här ser
enorma potentiella marknader.
- Jag tror inte på konspirationer, men jag tror på intressen.
Och de transnationella storföretagens intresse är att utöka
marknaden och få in offentlig service. Det vi trodde var
rättigheter ser de som en marknad att erövra.

 /Fokus på Världshandeln


----------------------------------------
4. Oron växer inför EU-toppmötet i Nice
----------------------------------------

Inför Nice växer nu oron bland fackföreningar, miljörörelsen och
andra folkliga krafter. Svenska folkrörelser har än så länge
varit rätt så tysta, men i Danmark är diskussionen desto större.
I Danmark är oron stor för att de femtiotal områden som nu
föreslås ska beslutas med hjälp av majoritetsbeslut kommer att
innebära ett avgörande hot mot den nordiska samhällsmodellen.
Det man är rädd för är att nya regler tvingas igenom som är
anpassade för länder utanför Norden utan skattebaserat social-
försäkringssystem. Man är också oroad för att tvingas sätta åt
sidan den nordiska traditionen att låta arbetsmarknadens parter
sluta avtal istället för att lagstifta. LO Århus varnar för att
Nice kan resultera i våldsam privatisering av hälsosektorn.
Europafacket tycks tvärtemot danska fack vara positiv till den
nuvarande utvecklingen inom EU med fler majoritetsbeslut och
tätare samverkan mellan EU, facket och näringslivet.

Miljö- och solidaritetsrörelsen oroar sig inte minst för ett
förslag från EU-kommissionen om att ta bort vetorätten i
handelsförhandlingar enligt artikel 133 när den inte handlar om
varor utan tar upp tjänster, investeringar och intellektuella
patenträttigheter, så kallade TRIPS.

De olika tendenserna sammanstrålar i Nice som kan bli fyllt av
motsatta budskap både inne i förhandlingssalarna och på gatan.

För den som vill få information om EU-toppmötet i Nice är den
bästa källan danska hemsidor. Lars Pedersen har exempelvis
publicerat Baggrundsnotat om Regeringskonferencen Gennemgang
af oplæggene til regeringskonferencen, der i december forventes
at munde ud i en ny traktat i Nice .Detta är mycket bra och
allsidig översikt över Nice och den regeringskonferens som ska
avslutas där.
Den finns på Folkebevægelsen mot EUs hemsida:
www.folkebevaegelsen.dk
Du kan läsa mer EU-nyheter som uppdateras dagligen på:
www.euobserver.dk
eller på engelska:
www.euobserver.com.

 /Tord Björk, Miljöförbundet Jordens Vänner


-----------------------------------------
5. Flera demonstrationer planeras i Nice
-----------------------------------------

Under EU-toppmötet i Nice hålls flera demonstrationer. De
socialdemokratiska facken har utlyst en aktionsdag till 6
december, då de också planerar att hålla en demonstration som
beräknas samla 60-70 000 personer till Nice. Den 7 december
håller Europamarschen en demonstration och blockad mot
toppmötet, de förväntar sig att mellan 10 20 000 personer ska
dyka upp till aktionen.

Källa: A-Infos


---------------------
6. Handel och hunger
---------------------

I teorin borde alla ha vunnit på de senaste årens avreglering av
handeln med livsmedel. Men verkligheten ser annorlunda ut. Några
få stora transnationella företag i de rika länderna är vinnare,
medan många småbönder i de fattiga länderna har fått betala ett
högt pris. Det visar en färsk rapport från Lutherhjälpen,
Diakonia, Forum Syd och Svenska Naturskyddsföreningen.
Den brittiske frilansjournalisten John Madeley har tidigare
skrivit flera uppmärksammade böcker om hur nedmonterade handels-
hinder i fattiga länder och minskade produktions-stöd för
livsmedel orsakar hunger i utvecklingsländerna. Nu har han på
uppdrag av några svenska folkrörelser inom biståndet samlat och
analyserat fallstudier som beskriver hur människor i tredje
världen drabbas av den avreglerade handeln med livsmedel.
John Madeleys rapport "Trade and hunger -­ an overview of case
studies on the impact of trade liberalisation on food security"
(Handel och hunger ­ en översikt av fallstudier om följderna av
handelns liberalisering för livsmedelssäkerheten) innehåller en
mängd konkreta exempel från olika utvecklingsländer.
I Kambodja har övergången till en liberal marknadsekonomi lett
till att jorden koncentrerats till allt färre ägare och att allt
fler jordbrukare helt saknar jord.

I Indien förlorade tre miljoner människor sin försörjning när
importen av matolja ökade sedan landet öppnat dörren för
internationell handel.

I Uganda har satsningen på exportgrödor lett till minskad
produktion för hemmamarknaden med osäker tillgång till livsmedel
för den egna befolkningen som följd.

När John Madeley ska sammanfatta slutsatserna i sin rapport
väljer han att citera J D Comtois fallstudie om Thailand: "Vi är
många som under lång tid hävdat att en okontrollerad avreglering
av den globala handeln är en katastrof som väntar på att
inträffa. Ingen lyssnade. Nu har den inträffat."

Rapporten kan hämtas hem som en pdf-fil från Forum Syds hemsida
på adressen:
http://online.forumsyd.se/web/FS_Globala%20studier/

 /Forum Syd


-------------------------------------------
7. Senaste nytt från det blå-bruna träsket
-------------------------------------------

Den radikalkonservativa tidningen Salt har problem, medan
Kristdemokraternas högerfalang flyttar fram sina positioner.

Tidningen Salt har nu funnits ett år och blivit mycket
uppmärksammad för sin rasism, hets mot homosexuella och sitt
försök att på allvar introducera radikalkonservatismen i
Sverige. Tack vare ekonomiskt stöd från skalbolagskungen Bertel
Nathhorst kunde tidningen ha påkostat utseende och fyra
anställda redaktörer. Nu har dock Nathhorst dragit sig ur,
vilket har försatt tidningen i en djup kris.

Tidningen Salt har meddelat att nästa nummer kommer bli
betydligt enklare, och att redaktionen bantas till Jonas
De Geer och Per-Olof Bolander (Åsa Ljungquist och Nils Löw
är alltså borta ur redaktionen). Detta händer just när Salt
på allvar började etablera sig som ett "intellektuellare" organ
som hade kapacitet att backa upp olika högerextrema rörelser.

Samtidigt tycks nykonservatismen få ett starkare grepp om
Kristdemokraterna, och då främst hos ungdomsförbundet KDU.
Nyligen offentliggjorde KDU:s Värmlandsavdelning ett
"konservativt nätverk" kallat Engelbrekt. Initativtagarna är
Charlie Weimers och Björn Herstad, både före detta ungmoderater
som hoppat av från MUF och gått in i KDU. Fiendebilden är den
vanliga, som vi känner igen från Sverigedemokraterna och dylika
högerextrema grupperingar: "det mångkulturella samhället",
"moraliskt förfall" och så vidare. I stället vill Engelbrekt
satsa på Familj, Gud och Fosterland, och de kallar sig
"patrioter".

Sedan i somras finns redan ett ultrakonservativt nätverk inom
KDU. Det heter "Teo", leds av Stockholmaren Daniel Lindén och
består framför allt av kristna fundamentalister som tycker att
Kristdemokraterna blivit för milda i frågor om till exempel
abort och homosexualitet.


-----------------------------------------------------------------
  S M Å T T  O C H  G O T T
-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------
8. Demonstrera mot EU-toppmötet i Nice
---------------------------------------

Demonstrera och stöd motståndet mot EU-toppmötet i Nice.
Torsdagen den 7 december klockan 14.00, samling Humlegården
bakom Kungliga Biblioteket. Demonstrationens mål är
EU-kommisionens kontor på Nybrogatan. Demonstrationen sker
samtidigt som Europamarcherna - fackföreningar och folkrörelser
mobiliserar mot EU-toppmötet i Nice som ska fortsätta att göra
Europa till ett nyliberalt paradis för multinationella företag
på vår bekostnad. Ta med instrument eller saker som låter.

 /Globalisering underifrån


--------------------------------------------------------
9. Ny demonstration mot Israels ockupation av Palestina
--------------------------------------------------------

För frihet åt det palestinska folket och mot Israels
ockupationspolitik. Det är parollerna för den demonstration som
anordnas i Stockholm lördagen den 16 december. Samling klockan
12.00 på Sergels Torg för avmarch mot Mynttorget.

Den 11/11 samlades uppemot 1500 personer under dessa krav.
Se till att vi blir fler denna gång!

Arrangörer: över 40 organisationer, bland andra
Palestinagrupperna, SUF-Stockholm, Judar för Israelisk-
Palestinsk Fred (JIPF), Palestinska föreningen, KFUK-KFUM,
AFA-Stockholm, Grön Ungdom, Broderskapsrörelsen och
Stockholms LS av SAC.


------------------------------------------
10. Stödfest för Globalisering underifrån
------------------------------------------

Nätverket Globalisering underifrån ordnar fest i Tensta i
Stockholm den 8 december. Vi serverar mat och förfriskningar.
Några turkiska kamrater står för matlagningen. De är förfarna
i kokkonsten så det blir garanterat gott. Både veganer,
vegetarianer och köttätare kommer att bli nöjda. Det kommer
att framföras såväl poesi som musik.

När: 8/12. Insläpp kl 19.00
Var: Arbetslöshetskaféet på bottenvåningen i Tensta Träff.
Hagstråket 13, T-bana Tensta.
Pris: Inget inträde. Däremot kostar en biljet 70 kr. För den
får man mat och en dryck. Det går naturligtvis bra att komma
dit och enbart läska strupen i baren.

Lokalen tar 100 personer och det är så många biljetter som vi
tänker försöka sälja. Intäkterna går till att täcka de sista
små resterna av underskottet från Prag-resan. Biljetterna kommer
att vara klara vilken dag som helst.


---------------------
11. Veganskt julbord
---------------------

Veganska ambassaden fortsätter sin succé för tredje året i rad.
Söndagen den 10 december hålls ett veganskt julbord klockan
16.00 i den gamla skridskofabriken i Järna. Pengarna går till
solidariska ändamål.

Julbordet kostar 180 kronor (betalas i förskott, ring angående
postgironummer i samband med anmälan)
Ring in din anmälan, som är bindande: 08-551 746 50, senast
4 december.

Arr: Veganska Ambassaden och djurrättsaktivister i Järna


------------------------------
12. Radio Anarchy sänder igen
------------------------------

Radio Anarchy sänder lördag 3 december klockan 11.00-12.00 i
Stockholm på studentradionätet. Frekvensen är 95,3 och
programmet kan enbart höras i Stockholmstrakten.


-----------------------------------------------------------------
  I N S Ä N T
-----------------------------------------------------------------

----------------------
13. Stöd Umanita Nova
----------------------

SAC-syndikalisterna startar insamling till förmån för den
italienska tidningen Umanita Nova.

Vi har en gemensam historia av antifascistiskt arbete och
revolutionär syndikalistisk arbetar organisering.
Tidningen ges ut av Federazione Anarchista Italiana och
grundades 1920 av Enrico Malatesta.

Från början var UN en dagstidning som hade 50 000 i upplaga.
UN var en av de mest populära tidningarna bland arbetarklassen
i Italien. Fascisterna förbjöd tidningen 1933 - 1945. Under
denna tid gavs den ut illegalt och fungerade som en anti-
fascistisk informations kanal till de frihetliga Partisanerna.
Efter kriget 1945 blev UN en veckotidning.

Idag har tidningen aktivt stöttat och skrivit om fria fack-
föreningars kamp i Italien och Internationellt till exempel:
Ship to Bosnia och strejkerna som organiserades i Italien mot
kriget i Bosnien.

Idag trycks UN i 4-5000 ex i veckan och fungerar som en fri
pressröst i Italien men är nu hotad av nedläggning på grund av
ekonomiska problem.

För att säkra tidningens utgivning de närmaste tre månaderna
behövs 10 000kr. SAC öppnar härmed sitt solidaritetskonto
pg 80 99 23-6 märk talongen Umanita Nova

 /Hannele Peltonen - SACs sekreterare


---------------------------------------------------------
14. Antifascister i aktion mot Sverigedemokrater i Eslöv
---------------------------------------------------------

Vi var en grupp antifascister på 30-40 perspmer som samlats vid
Eslövs centralstationen. Syftet för kvällen 22/11 var att störa
ett planerat möte som Sverigedemokraterna skulle ha för att
inleda sin valkampanj.

Först försökte vi bryta oss in i deras möteslokal på Eslövs
medborgarhus, men förgäves. Då gick vi till bilen som tillhör
ordföranden i Sverigedemokraterna. Bilen fick alla sina däck
punkterade, repor överallt, alla rutor smashade och grädden på
moset: färg i framsätet. Färgen bidrog Sverigdemokraterna själv
med, den hittades i deras baklucka.

 /Några antifascister som var där.


----------------------------------------------
15. Vegansk julfest på Stockholms universitet
----------------------------------------------

Forskare och Studenter Mot Djurförtryck på Stockholms
universitet kommer att ha en julfest den 16/12 med en vegansk
julbuffé. Festen går alltså av stapeln den 16 december och det
kommer vara en julbuffée, med efterföljande fest, på villa
Belona i Frescati. Vi behöver veta hur många som kommer för
att kunna planera mat, dryck etc. Intresseanmälan skickas till
Åsa Elmsäter, aubenas@hotmail.com, 0704-392430 så snart som
möjligt! 

 /FSMD Stockholms universitet

-----------------------------------------------------------------
  K A L E N D A R I U M
-----------------------------------------------------------------

Skicka in programpunkter till nyhetsbrev@motkraft.net

30 november. SUF-Kungsbacka arrangerar demonstration mot rasism,
nazism och fascism. Samling 18:00 vid Fyren, Kulturhuset i
Kungsbacka. För mer info: suf-kungsbacka@hushmail.com

2 december. Jönköping. 14.00 Bokkaféet. Torkil Lauesen, Danmark,
berättar om motståndet i fängelset.

4 december. Stockholm. Seminarium om kollektivtrafiken - möt
citypendelns personal. Välkommen att diskutera och ställa
frågor. ABF-huset, Sveav. 41, Hedénsalen, 4 december 19:00.
Arr: Nätverket Stockholm inte till salu.

4 december. Västerås. Attac i Västerås startar. Kort
introduktion som följs av en kort frågestund. För med info
ring Johan Lindahl 021-121400.

5 december. Stockholm. Protest utanför SL-styrelsens möte. Kom
och protestera mot misskötseln av vår kollektivtrafik och för
en bra, billig och pålitlig kollektivtrafik. Arenavägen 27,
Globen, klockan 17.00.

6 december. Stockholm. Kvinnokafé Antippa på RSM (Lundagatan 41
tunnelbana Zinkensdamm). Öppnar 18:00. Föredrag klockan 19:00.
"Linda pratar om Direkt aktion." Mer info: antippa@email.com

7 december. Stockholm. Demonstration mot EU-toppmötet i Nice.
Samling i Kungsträdgården bakom Kungliga Biblioteket klockan 14.
Sedan avmarch till EU-kommissionens lokaler. Alla uppmanas att
ta med saker som skramlar. Arr: Globalisering underifrån.

7 december. Norrköping. 19:00-21:00. Föredrag och fika på
Norrköpings LS på Trädgårdsgatan. "Autonomi, den autonoma
rörelsen växer i Sverige, vad är autonomi och är det ett bra
sätt att kämpa för ett socialistiskt samhälle?"

9 december. Jönköping. 14.00 Bokkaféet. Karl N Alvar Nilsson 
pratar kring sin bok "Svensk överklass och högerextremism under
1900-talet.

13 december. Stockholm. Kvinnokafé Antippa på RSM (Lundagatan 41
tunnelbana Zinkensdamm). Öppnar 18:00. Föredrag klockan 19:00.
"Antippa berättar om anarkafeminism och separatism med följande
diskussion." Mer info: antippa@email.com

16 december. Stockholm. Fördöm israels ockupationspolitik!
Frihet åt det palestinska folket! Demonstration, Stockholm. Mer
info kommer senare. Arr: Palestinagrupperna, SUF-Stockholm,
Judar för israelisk-palestinsk fred, AFA-Stockholm m.fl.

20 december. Stockholm. Kvinnokafé Antippa på RSM (Lundagatan 41
tunnelbana Zinkensdamm). Öppnar 18:00. Föredrag klockan 19:00.
"Elisabeth Petterson håller föredrag och diskussion om feministisk
teologi." Mer info: antippa@email.com

21 december. Norrköping. 19:00-21:00. Föredrag och fika på
Norrköpings LS på Trädgårdsgatan. "Kärnfamiljen, Vad är
kärnfamiljen för något? Vilken effekt har den på våra liv?"

Varje vecka:

Gävle. Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Gävle sänder
närradio ("Radio Radikal") varje onsdag klockan 21-22 på
frekvensen 98,3.

Linköping. Feministiskt kvinnokafé varje onsdag 18-21 på
Cafe Mon Cheri, mitt emot Frimurarhotellet. Föredrag,
diskussioner, filmvisning. Arrangeras av Linköpings
Kvinnogrupp, kvinnogruppen@hotmail.com

Lund. Djurrättskaféet Solrosen håller till på Smålands Nation
(ligger på Kastanjegatan) klockan 19.00 varje måndag (förutom
första måndagen varje månad). Kom och träffa andra aktivister,
fika, lyssna på föredrag, se på film. Det bjuds dessutom alltid
på god, billig veganmat.

Malmö. Kvinnocafé Markattan har öppet varje måndag, på
Davidshallsgatan 4 i Cafe Nutidens lokaler. Caféts mål är att
vara en möteplats för alla sorters kvinnor. Man kan komma och
bara ta en fika till självkostnadspris (allt vegetariskt med
veganalternativ) och slappna av eller diskutera feminism och
kvinnofrågor. Varje måndag mellan klockan 18 och 22
arrangeras en cafepunkt, det kan vara föredrag, filmvisning,
uppträdande eller andra aktiviteter. För att få cafets senaste
program: maila till: kafemarkattan@hotmail.com

Stockholm. Kvinnokafé Antippa. Anarkafeministiskt kafé på RSM, 
Lundagatan 41. T-Zinkensdamm. Kafét öppnar 18.00, föredragen 
börjar 19.00. Alla kvinnor välkomna. 

Uppsala. Kvinnokafé Lilla My. På Kafé Elles, Sysslomansgatan
13, Uppsala. Feministiskt kvinnokafé onsdagskvällar 18.00 -
21.00.

Lokaler:

Bokhandeln Info. Numera inhyst på Kafé 44. "Nordens mest
välsorterade frihetliga infoshop." Utöver böcker och
tidskrifter har Bokhandeln Info ett brett sortiment av
t-tröjor, märken, videoband och CD-skivor.
Öppet mån, ons, fre 11-18, lör 11-16. INFO kan även hittas
på: http://www.motkraft.net/info/

Jönköping Bokcafé. Säljer böcker, T-shirts, klistermärken,
CD-skivor och en massa annat. Anordnar föreläsningar och
diskussionskvällar i skilda ämnen. Alla är välkomna som
anser sig vara till vänster. Öppettider: Måndag-torsdag
kl 17-19 samt lördag kl 10-13. På måndagar är det
kvinnokafé kl 17-19. Killar respektera detta!
Adress och tel: Svavelsticksgränd 7, 553 15
Jönköping, 036/125670. Besöksadress: Kulturhuset i
Jönköping, Tändsticksområdet. Kontakta bokcafét om du
vill få den senaste katalogen.

Kafé 44. Tjärhovsgatan 46, Stockholm, T-Bana
Medborgarplatsen, Tel. 08-6445312. Anarkofik. Flipper och
billig fika. Öppet mån, ons, fre 11-18, lör 11-16.
Spelningar på tis och tors, 18-22

Kafé Elless. Sysslomansgatan 13, Uppsala. Uppsala LS
bokcafé. Kravmärkt kaffe och kreativa smörgåsar till
billiga priser. Anarkistisk litteratur och tidningar. På
kvällarna ofta möten och föredrag. Öppet måndag till fredag
mellan klockan 12.00 och 18.00.

Kafé Nutiden, Davidshallsgatan 4, Malmö. Malmö LS lokal,
fika, tidningar och böcker finns.

Café Revolt, Nobelvägen 17 i Malmö. Vegetariskt kafé, öppet
lördagar och söndagar klockan 13-17. Cafét ligger brevid
Statoils bensinstation (vid garaget) på Nobelvägen.

Syndikalistiskt Forum, Göteborg. Syndikalstisk och
anarkistisk litteratur, samt lokal för Göteborgs LS av SAC.
Adress: Heurlins plats 15 (bredvid Draken).

=================================================================
http://www.motkraft.net/        <nyhetsbrev@motkraft.net>
================================================================= 


            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News