A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) ANARŞİST MAHKUMLARLA DAYANIŞMA AĞI (AMDA)'DAN DUYURU!

From "Vsevolod Voline" <v_voline@hotmail.com>
Date Wed, 13 Dec 2000 17:16:33 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


ANARŞİST MAHKUMLARLA DAYANIŞMA AĞI (AMDA)'DAN DUYURU!


"F Tipi Cezaevleri"ne karşı direnişimiz ölüm sınırına dayandı.

Dün Ankara'da, direnişi desteklemek için yapılan gösteriye polis
hunharca saldırdı ve çok sayıda göstericiyi ağır bir şekilde yaraladı.

Biz, yalnız "F Tipi"ne karşı değil, cezaevlerinin her türlüsüne karşı
olan anarşistler, "F Tipi"ne karşı mücadelenin, "zindanlar yıkılsın"
mücadelemizin bir parçası olduğu bilinciyle bu mücadelenin destekçisi
değil, bizzat sahibi olduğumuzu bir kere daha duyururuz.

Cezaevlerinde, hem devletin hem de Stalinist örgütlerin baskısı
altında olan ve Stalinist örgüt sorumlularıyla cezaevi idarelerinin
işbirliğiyle zindan zindan sürgün edilen, anarşist kimlikleri
dolayısıyla koğuşlarda yaşamalarına olanak tanınmayıp havasız tecrit
hücrelerinde şimdiden "F tipi" hücrelere kapatılmış olan anarşist
mahkum yoldaşlarımızın, koğuşlarda "anarşist kimlikleriyle yaşama
olanağı" tanınması talebinin de bu mücadelenin önemli bir parçası
olduğunu ilan ediyoruz. Bu, "F tipi"ne karşı mücadelenin tutarlılığı
açısından da hayati önem taşımaktadır.

Devlet yetkililerinden ve arabuluculardan hiçbir beklentimiz yok.
Cezaevlerine karşı mücadele başarılı olacaksa, bu, ölüm orucuna
yatanların ve onlarla aynı safta yer alan iç ve dış kamuoyunun
baskısının ürünü olacaktır. Bunun için, Türkiye dışındaki tüm anarşist
yoldaşları, yukardaki hedefler doğrultusunda, dayanışmaya çağırıyoruz.
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News