A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) LEHDISTÖTIEDOTE Maan ystävien väentapaamisesta

From Maan ystävät ry <toimisto@maanystavat.fi>
Date Tue, 12 Dec 2000 14:07:29 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


LEHDISTÖTIEDOTE
SAA JULKAISTA HETI


Maan ystävien väentapaaminen Kaarinan sosiaalialan oppilaitoksessa 1.-3.12.2000

Maan ystävät järjestää perinteikkään väentapaamisensa jo kymmenettä kertaa.
Väentapaamisen tarkoituksena on koota yhteen ympäristö- ja
kansalaisjärjestötoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä keskustelemaan ja
pitämään hauskaa. Tämän talven kokoontumisen ohjelmassa on
pienryhmätoimintaa mm. kampanjoinnista, ekofeminismistä ja freeganismistä.
Paikalle asetetaan myös valokuvanäyttelyt Prahan syyskuisesta
WTO-kokouksesta sekä Ekotopia-leiristä.

Väentapaaminen alkaa perjantaina 1.12. kello 18.00 Turun keskustassa
sijaitsevassa kasvisravintola Versossa, jossa Oras Tynkkynen kertoo
kuulumisia Haagin ilmastokokouksesta.

Kansainvälinen Maan ystävät (Friends of the Earth International, FoEI)
viettää "Seattlen muistopäivää" haastamalla uusliberalistisen
talouspolitiikan. Kaksivuotisen dialogin tuloksena syntynyt esitys 'Kohti
kestävää taloutta: haaste uusliberalistiselle talouden
globalisaatiolle' julkaistaan suomeksi 1.12. kasvisravintola Versossa.

Vuosi on kulunut Maailman kauppajärjestön WTO:n epäonnistuneesta
ministerikokouksesta Seattlessa, mutta mitään poliittisia muutoksia
parempaan ei ole tapahtunut. Järjestö toimii yhä epädemokraattisesti, ja
sen edistämä uusliberalistinen politiikka kasvattaa globaalia köyhyyttä ja
epätasa-arvoa, murentaa kansallisia ja kansainvälisiä lainsäädäntöjä
ihmisoikeuksien ja ympäristön kustannuksella.

"Kohti kestävää taloutta" toteaa, ettei nykyistä talouspolitiikkaa voida
jatkaa, vaan on luotava uutta, kestävää politiikkaa, jossa pääpaino ei ole
kaupan ja kilpailukyvyn edistämisessä, vaan ihmisten ja ympäristön
hyvinvoinnin turvaamisessa.

Bruttokansantuote nykyisellään laskettuna ei mittaa elämänlaatua,
sosiaalista kehitystä, köyhyyden vähenemistä, inhimillistä kehitystä tai
ympäristön laatua. Palkatonta työtä yhteisössä (kuten lasten ja vanhusten
hoito ja kotityöt) ei lasketa taloudelliseksi toiminnaksi, ja saastuttavia
tavaroidenkuljetusmuotoja tuetaan paikallisen tuotannon ja kaupankäynnin
sijaan.

Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin monet
teollisuusmaat nyt, tarvittaisiin vuonna 2050 vähintään kahdeksan
maapalloa, jotta luonnonvarat riittäisivät. Tarvitaan siis merkittäviä
muutoksia kulutus- ja tuotantomuodoissa, kauskantoista ja kestävää
kansainvälistä politiikkaa, vallan hajauttamista ja palauttamista
kansallisille parlamenteille sekä yhteisiä, sitovia periaatteita.

Lisätietoja:
Anastasia Laitila/040-542 3820		Maan ystävät/02-2310321
anastasia.laitila@eudoramail.com		toimisto@maanystavat.fi

,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'

	Maan ystävät ry - Jordens vänner i Finland
	Eatnama ustibat - Friends of the Earth Finland

	Kirkkotie 6-10		Telephone: +358-2-231 0321
	20540 TURKU		Faximile: +358-2-237 1670
	FINLAND

,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News