A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv)Veckans Yelah 29 november 2000 (1/2)

From "yelah.net" <info@yelah.net>
Date Tue, 12 Dec 2000 14:05:57 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

Veckans Yelah 29 november 2000 e-postversionen
url: http://www.yelah.net
e-post: <info@yelah.net>
___________________________________________

Veckans ledare

http://www.yelah.net/yelah/20001129/ledare1129

Gud bevare oss alla

I samband med presidentvalen i USA är det förstås tradition att
utvärdera den avgående presidentens förtjänster och
tillkortakommanden. I fallet Bill Clinton är det särskilt en egenskap
som framhävts - hans framstående roll som diplomat och fredsmäklare.
Men innan minnet av fredsduvan Clinton för evigt etsar sig fast på
våra historiska näthinnor är det kanske på tiden att vi tar en titt
på vad som egentligen har hänt under Clintons två mandatperioder som
världens mäktigaste man. Den amerikanske ekonomen och debattören
Edward S. Herman har nyligen gjort ett kort bokslut över 1990-talets
USA-imperialism, där följande skamfläckar på stjärnbaneret kan
registreras.

1. Colombia. Clintonadminstrationen fick viss uppmärksamhet när den
avlade en offentlig ursäkt för USA:s tidigare stöd till det blodiga
anti-gerillakriget Guatemala (ett krig som bland annat skildrats i
filmer som "Pumans dotter"). Denna ursäkt kunde förstås inte ge de
omkring 200 000 dödsoffren livet åter, men gesten kunde ändå ha
uppskattats om inte andra policybeslut så tydligt hade visat att för
USA:s del är det fortfarande Monroe-doktrinen som gäller för Syd- och
Mellanamerika.

Colombia är en av de regioner som på ett skandalöst sätt utelämnats
ur mediarapporteringen under de senaste åren. Här har
Clintonadminstrationen formligen pumpat in vapen och militär
rådgivning till regimen, alltmedan våldet har eskalerat. Men hur
många gånger har vi kunnat läsa i de svenska dagstidningarna om hur
dödstalen och flyktingmassorna i Colombia nu vida överstiger de
siffror som föranledde samma dagstidningars ledarskribenter att
helhjärtat ställa sig på USA:s sida i bombningarna av Kosovo?

2. Irak. I augusti i år, på 55-årsdagen av Hiroshimabomben, kunde vi
också fira ett annat jubileum - nämligen tio år av sanktioner och
krig mot civilbefolkningen i Irak. I maj-juni-numret av Foreign
Affairs hävdar John och Karl Mueller exempelvis att de
"massförstörelsesanktioner" som hårdnackat upprätthållits av Clinton
och Tony Blair skördat fler dödsoffer än "alla massförstörelsevapen i
mänsklighetens historia tillsammans". I Irak dör fler barn varje
månad till följd av sanktionerna än serberna dödade i Kosovo under
hela året innan luftkriget inleddes.

3. Haiti. Här har Clinton hyllats för sitt "återinförande av
demokratin" efter militärjuntans kupp, men i verkligheten
återinstallerades president Aristide först efter löften om att strikt
följa Washingtons nyliberala ekonomiska linje. Och var fanns den
omtalade hängivenheten till de mänskliga rättigheterna när 3000
människor dödades under militärkuppens första skede? Eller ska kanske
Clintons vänskapliga avsked till kuppledarna uppfattas som det
främsta uttrycket för denna humanism?

4. Rwanda. USA såg inte bara mellan fingrarna med folkmordet - i
praktiken gjorde man sitt bästa för att förhindra dess upphörande
genom att motarbeta även mindre interventioner. USA:s (och flera
andra stormakters) agerande har nyligen fördömts i mycket hårda
ordalag av den afrikanska samarbetsorganisationen OAU. Fast Clinton
har förstås "gjort en Guatemala" och bett om ursäkt även för delar av
detta agerande.

5. Östtimor. Redan ett halvår innan massakrerna i samband med
folkomröstningen om självstyre för Östtimor i augusti 1999, hade
USA:s underrättelsetjänster information om planerade våldshandlingar
i den händelse att omröstningen skulle gå den indonesiska regeringen
emot. Men vad gjorde Clinton och hans administration? De lät terrorn
verka så länge som möjligt innan de till följd av internationella
påtryckningar till slut tvingades se till att den gamle kompisen och
diktatorn Suharto kallade tillbaka sina blodhundar. Under det
påföljande året gjorde man heller ingenting för att bistå de över 100
000 flyktingarna.

6. Turkiet. Serbiens agerande i Kosovo känns mer än väl igen från
Turkiets agerande i Kurdistan - med den skillnaden att Turkiets
övergrepp pågått längre och skett i långt större skala. I detta fall
har emellertid USA givit sitt massiva ekonomiska och militära stöd
till aggressorlandet, utan någon som helst kritik av regimens
behandling av kurderna.

7. Ryssland. Här gav Clinton sitt fulla stöd till de omfattande
liberaliserings- och privatiseringsreformer som under 1990-talet fått
så fruktansvärda konsekvenser för det ryska samhället. En raserad
ekonomi, ett civilt samhälle i spillror, en tilltagande nationalism,
en nyauktoritär stat, växande spänningar och krig har följt som på
beställning.

8. Serbien/Kosovo. Vi vet nu att de motiv som angavs för
NATO-angreppen mot Serbien våren 1999 till största delen var rena
fabrikationer för att skapa en positiv opinion för bombningarna,
vilka utfördes enbart av strategiska skäl och för att stärka
uppfattningen av NATO:s nödvändighet även efter Warszawapaktens fall.
USA:s och NATO:s ledare ljög exempelvis medvetet om antalet dödsoffer
och utbredningen av den serbiska terror (en terror vars existens inte
för ett ögonblick skall förnekas) för att legitimera sin bombkampanj.

Den 16 maj 1999 hävdade exempelvis USA:s utrikesminister William
Cohen att upp till etthundratusen personer hade dödats av serberna i
Kosovo. I själva verket sköt dödssiffrorna i höjden först efter att
bomberna börjat falla, och fram till i augusti i år hade endast
enligt Svenska Dagbladet 2 788 kroppar hittats (inklusive de som
dödades under året före bombkriget). Den mediala rapporteringen under
kriget dansade emellertid helt efter Pentagons pipa, ett skrämmande
faktum som Carsten Palmær redogjort för i en utmärkt artikel i
Ordfront (nr 10/00).

9. Mellanöstern. Clintons vittomsjungna "ansträngningar" för att
hålla "fredsprocessen" mellan Israel och Palestina vid liv tillhör de
mer absurda inslagen i myten om Förenta staternas 42:e president.
Clintons linje har i verkligheten varit att konsekvent gynna Israels
intressen. För palestinierna har detta inneburit påtvingad acceptans
av sin krigsförlust, expropriering av land och egendom, förlusten av
rätten att återvända till ockuperade områden och ett tredje klassens
medborgarskap. Israel däremot, har under de senaste tio åren
tiodubblat antalet kolonister och utvidgat bosättningsområdena
drastiskt. 200 000 judar kan röra sig fritt på Västbanken, medan tre
miljoner palestinier spärras in i små Bantustans. Det pågående
blodbadet är bara en naturlig följd av de två O:na, dvs. ockupationen
och Oslo-avtalet som godkänner Israels fortgående apartheidpolitik .

Sådan ser alltså världen ut efter tio års imperialism av modell
William Jefferson Clinton.

Edward S. Hermans gamle författarkollega, lingvisten och
policyexperten Noam Chomsky, konstaterade en gång att om
Nürnberglagarna hade tillämpats, så skulle alla USA:s presidenter
efter andra världskriget ha dömts till döden för sina brott mot
mänskligheten. Men det finns ingen större anledning att anta att
Clintons efterträdare - vem det nu än blir efter höstens fars till
presidentval- - skulle visa något större intresse för att ställa de
ansvariga till svars.

Varken Al Gore - som varit Clintons sidekick under hela 1990-talet -
eller George "Dubya" Bush - som helt och hållet är sin pappas pojke i
dessa frågor, sin "medkännande" konservatism till trots - kan
förväntas bryta med den inslagna linjen på allvar.

För världens utsugna och förtrampade folk bibehåller den
obligatoriska avslutningsfrasen i de amerikanska presidenternas
installationstal alltjämt sin karaktär av hån och öppet hot: "Gud
bevare er alla."

Per-Anders Svärd
___________________________________________

Veckans krönika

http://www.yelah.net/yelah/20001129/kronika1129

Värre än killarna

En gång när jag gick i femman hade jag och en annan tjej betett oss
dåligt i kyrkan. Jag kommer inte exakt ihåg vad vi gjorde, jag tror
vi satt och flamsade eller något. Det har egentligen inte så stor
betydelse. Efteråt gav våran klassföreståndare oss varsin
utskällning. Det kan jag helt och hållet förstå. Men vad som
fortfarande gör mig förbannad sex år senare är att det vi gjort var
extra dåligt bara för att vi råkade vara tjejer.

- Ni betedde er till och med värre en killarna. Det fanns inte en
enda kille som betedde sig så dåligt som ni gjorde, sa hon upprört.

Jag är inte säker, men jag tror att de killar som också betett sig
dåligt faktiskt slapp utskällning. För de var ju killar, och killar
kan man ju inte alltid kräva av att de ska sitta stilla och vara
tysta. Och den här gången hade ju också tjejer betett sig illa och
flamsat och till och med varit värre än dem så inte kunde man väl
skälla ut dem då heller. Nej, nej. De var ju bara killar.

Och vi. Vi var tjejer som ännu inte riktigt förstått hur tjejer
skulle bete sig. Men det fick vi lära oss. Tjejer ska sitta stilla
och vara tysta och om de någon gång är lite bråkiga får de i alla
fall inte vara lika bråkiga som killarna, utan med måtta.
Jag blev ganska arg redan då, men hur lätt är det för en elvaåring
att sätta sig upp mot en lärare? Jag kände mig väldigt frustrerad och
orättvist behandlad, och förstod inte varför hon gjorde sådan
skillnad på tjejer och killar. Hade jag fel själv? Ska det inte vara
rättvist?

Tiden gick och jag glömde bort händelsen. Men inte helt och hållet.
För den lämnade sina spår. Den låg i mitt undermedvetna och tryckte,
och när jag flera år senare upptäckte den blev jag otroligt
förbannad. Jag vet inte riktigt varför jag kommer ihåg just den här
händelsen så väl. I själva verket var den nog egentligen bara en i
raden. Kanske är det för att hon så uppenbart uttryckte att tjejer
och killar hade olika regler.

Ida Ömalm
___________________________________________

Veckans citat

http://www.yelah.net/yelah/20001129/citat1129

Vem vill kyssa ledaren till jul?

"Slicka uppåt" har fått en ny dimension i Danmark. Underdånighet mot
maktens hantlangare har där nämligen blivit ett reellt hot mot
företagscheferna. Det menar Ledernes Hovedorganisation, en facklig
sammanslutning för landets 80 000 chefer, vars anti-kysskampanj det
berättades om i Sydsvenska Dagbladet onsdagen den 29 november.

"Så nu rekommenderas de danska cheferna att se till att kyssandet och
kramandet inte blir alltför intensivt under julefrokosten...

- Man ska vara ledare 24 timmar om dygnet, även i sociala sammanhang,
säger Vibeke Skytte, personalansvarig för Ledernes Hovedorganisation
som tycker att en chef bör föregå med gott exempel och därför hålla
både sig själv nykter och fingrarna i styr."
___________________________________________

Veckans kalendarium

http://www.yelah.net/yelah/20001129/kalend1129

Om bland annat Palestina, antirasism och party

Ideella politiska caféer, teatrar, föredrag, fester, demonstrationer
m.m. annonserar gratis i Veckans kalendarium.
Tips och annonstexter skickas till: kalendariet@yelah.net

30 november
Kungsbacka: Demonstration mot rasism
SUF-Kungsbacka arrangerar demonstration mot rasism, nazism och fascism.
Tid: 18.00
Plats: Fyren, Kulturhuset, Kungsbacka
Arr: SUF-Kungsbacka
Info: suf-kungsbacka@hushmail.com

30 november
Piteå: Demonstration mot rasism
Demonstration mot rasism och nationalism.
Tal av Gunnar Eriksson, Luleå LS av SAC
Tid: samling 19.00
Plats: Badhusparken, avmarsch mot Byxtorget
Arr: Syndikalistiska Ungdomsförbundet - Piteå

1 december
Piteå: Rockkonsert
På scen bl.a. Bittersweet och Ménage Boogies.
Inträde 20:-
Arr: SUF-Piteå
För mer info: sufpitea@spray.se

2 december
Jönköping: Föredrag om fängelsemotstånd
Torkil Lauesen, Danmark, berättar om motståndet i fängelset
Tid: 14.00
Plats: Jkpg Bokkafé, Kulturhuset, Jönköping
Arr: Jönkpings Bokkafé

4 december
Stockholm: Seminarium om kollektivtrafiken
Möt Citypendelns personal. Välkommen att diskutera och ställa frågor.
Tid: 19.00
Plats: ABF-huset, Sveav. 41, Hedénsalen
Arr: Nätverket Stockholm inte till salu.

4 december
Västerås: Attac bildas
Attac i Västerås startar.
Kort introduktion som följs av en frågestund.
För med info ring Johan Lindahl 021-121400.

5 december
Motala: Marxism vs. syndikalism
Marxism och syndikalism, vad förenar och vad skiljer?
Mattias Pettersson, SUF-Motala, håller ett kort föredrag och leder en
diskussion
Tid: 18.00
Plats: Rum 1, ABF-Centrum, Motala
Arr: SUF-Motala

5 december
Stockholm: Protest utanför SL-styrelsens möte
Kom och protestera mot misskötseln av vår kollektivtrafik och för
en bra, billig och pålitlig kollektivtrafik.
Tid: 17.00
Plats: Arenavägen 27, Globen

6 december
Stockholm: Om direkt aktion
Linda pratar om direkt aktion.
Endast för kvinnor!
Tid: Kafé från 18.00, föredrag från 19.00
Plats: Kvinnokafé Antippa på RSM, Lundagatan 41 (T-Zinkensdamm), Stockholm
Arr: Stockholms anarkafeminister
Mer info: antippa@email.com
Web: http://go.to/antippa

7 - 9 december
Nice, Frankrike: Protester mot EU-Toppmöte
Den 7-9:e december hålls det sista EU-toppmötet under Frankrikes
ordförandeår i Nice (södra Frankrike). Mötet är ett planeringsmöte
inför Sveriges ordförandeår och de olika svenska toppmötena ska
planeras. Protester mot EU är inplanerade under mötet och det kommer
att bli demonstrationer, blockader, aktioner o.s.v.
Om du är intresserad av att åka buss till Nice den 5e december och
komma tillbaka till Köpenhamn den 10e så kontakta niceeu00@hotmail.com
Resan kommer att kosta mellan 400 och 500 danska kronor.

7 december
Norrköping: Föredrag om autonomi
"Autonomi. Den autonoma rörelsen växer i Sverige. Vad är autonomi och
är det ett bra sätt att kämpa för ett socialistiskt samhälle?"
Tid: 19.00 - 21.00
Plats: Norrköpings LS, Trädgårdsgatan
Arr: SUF-Norrköping

7 december
Stockholm: Solidaritet med demonstranterna i Nice!
Demonstration mot EU-kontoret i Stockholm.
Tid: 14.00
Plats: Bredvid KB i Humlegården, Stockholm
Arr: Globalisering Underifrån

8 december
Stockholm: Fest för Globalisering Underifrån
Mat och förfriskningar serveras.
Musik och poesi.
Gratis inträde, biljett gällande för mat och en dryck 70:-
Tid: Insläpp kl. 19.00
Plats: Arbetslöshetskaféet på bottenvåningen i Tensta Träff, Hagstråket 13,
T-Tensta
Arr: Globalisering Underifrån

9 december
Jönköping: Föredrag om överklass och högerextremism
Karl N Alvar Nilsson pratar kring sin bok "Svensk överklass och
högerextremism under 1900-talet".
Tid: 14.00
Plats: Jkpg Bokkafé, Kulturhuset, Jönköping
Arr: Jönkpings Bokkafé

13 december
Stockholm: Anarkafeminism och separatism
Antippa berättar om anarkafeminism och separatism med påföljande diskussion.
Endast för kvinnor!
Tid: Kafé från 18.00, föredrag från 19.00
Plats: Kvinnokafé Antippa på RSM, Lundagatan 41 (T-Zinkensdamm), Stockholm
Arr: Stockholms anarkafeminister
Mer info: antippa@email.com
Web: http://go.to/antippa

16 december
Stockholm:Demonstration till stöd för den palestinska kampen
Fördöm Israels ockupationspolitik!
Frihet åt det palestinska folket!
Mer info kommer senare.
Tid: 13.00
Plats: Medborgarplatsen, Stockholm
Arr: Palestinagrupperna, SUF-Stockholm, Judar för Israelisk-Palestinsk
fred, AFA-Stockholm m.fl.

20 december
Stockholm: Feministisk teologi
Elisabeth Petterson håller föredrag och diskussion om feministisk teologi.
Endast för kvinnor!
Tid: Kafé från 18.00, föredrag från 19.00
Plats: Kvinnokafé Antippa på RSM, Lundagatan 41 (T-Zinkensdamm), Stockholm
Arr: Stockholms anarkafeminister
Mer info: antippa@email.com
Web: http://go.to/antippa

21 december
Norrköping: Föredrag om kärnfamiljen
"Kärnfamiljen. Vad är kärnfamiljen för något? Vilken effekt har den
på våra liv?"
Föredrag och Fika
Tid: 19.00 - 21.00
Plats: Norrköpings LS, Trädgårdsgatan
Arr: SUF-Norrköping

13-14 januari
Uppsala: Ett eget rum
En 24-timmars intensiv kampfest, en kulturfest baserad på ett
feministiskt ställningstagande.
Festen är separatistisk - alltså, endast för kvinnor!
Plats: Grand, Trädgårdsg 5, Uppsala.
Info & Anmälan: ett_eget_rum@hotmail.com

Varje vecka

Gävle
Onsdagar:
Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Gävle sänder närradio ("Radio Radikal")
varje onsdag klockan 21-22 på frekvensen 98,3.

Linköping
Onsdagar:
Feministiskt kvinnokafé klockan 18-21 på Café Mon Cheri, mitt emot
Frimurarhotellet.
Föredrag, diskussioner, filmvisning.
Arrangeras av Linköpings Kvinnogrupp, kvinnogruppen@hotmail.com

Jönköping
Måndagar:
Kvinnokafé mellan klockan 17-19 på Kulturhuset/JKPG Bokcafé.
Plats: Kulturhuset i Jönköping, Tändsticksområdet.
Arrangeras av Svavelflickorna, svavelflickorna@hotmail.com

Malmö
Måndagar:
Kvinnocafé Markattan håller till på Davidhallsgatan 4 i Café Nutidens lokaler.
Caféets mål är att vara en mötesplats för alla sorters kvinnor. Man
kan komma och bara ta en fika till självkostnadspris (allt
vegetariskt med veganalternativ) och slappna av eller diskutera
feminism och kvinnofrågor.
Varje måndag mellan klockan 18 och 22 arrangeras en cafépunkt, det
kan vara föredrag, filmvisning, uppträdande eller andra aktiviteter.
För att få caféets senaste program, e-posta till: kafemarkattan@hotmail.com

Uppsala
Onsdagar:
Feministiskt kvinnokafé Lilla My kl. 18-21. På Kafé Elles,
Sysslomansgatan 13, Uppsala.
E-mail: kvinnocafelillamy@chickmail.com

Lokaler

Bokhandeln Info, Stockholm
Numera inhyst på Kafé 44. "Nordens mest välsorterade frihetliga
infoshop." Utöver böcker och tidskrifter har Bokhandeln Info ett
brett sortiment av t-tröjor, märken, videoband och Cd-skivor.
Öppet måndag, onsdag, fredag 11-18, lördag 11-16.
INFO kan även hittas på http://www.motkraft.net/info/

Jönköping Bokcafé
Säljer böcker, T-shirts, klistermärken, cd-skivor och en massa annat.
Anordnar föreläsningar och diskussionskvällar i skilda ämnen. Alla
som anser sig vara till vänster är välkomna.
Öppettider: Måndag-torsdag klockan 17-19 samt lördag klockan 10-13.
På måndagar är det kvinnokafé klockan 17-19. Killar respektera detta!
Adress och telefon: Svavelsticksgränd 7, 553 15 Jönköping, 036/125670.
Besöksadress: Kulturhuset i Jönköping, Tändsticksområdet.
Kontakta bokcafét om du vill få den senaste katalogen.

Kafé 44, Stockholm
Tjärhovsgatan 46, Stockholm, T-Bana Medborgarplatsen, Tel. 08-6445312.
Anarkofik. Flipper och billig fika.
Öppet mån, onsdag, fredag 11-18, lördag 11-16.
Spelningar på tisdag och torsdag, 18-22

Kafé Elless, Uppsala
Sysslomansgatan 13, Uppsala. Uppsala LS bokcafé
Kravmärkt kaffe och kreativa smörgåsar till billiga priser.
Anarkistisk litteratur och tidningar. På kvällarna ofta möten och föredrag.
Öppet måndag till onsdag mellan klockan 14.00 och 18.00.

Kafé Nutiden, Malmö
Davidhallsgatan 4, Malmö. Malmö LS lokal.
Fika, tidningar och böcker.

Café Revolt, Malmö
Nobelvägen 17 i Malmö.
Vegetariskt kafé, öppet lördag 13-17, söndag 13-17.
Cafét ligger bredvid Statoils bensinstation (vid garaget) på Nobelvägen.

Syndikalistiskt Forum, Göteborg.
Syndikalistisk och anarkistisk litteratur, samt lokal för Göteborgs LS av SAC.
Adress: Heurlins plats 15 (bredvid Draken).
___________________________________________

Veckans robotkamel

http://www.yelah.net/yelah/20001129/robotk1129

I framtiden...

Illustration: Mikael Altemark
___________________________________________

Veckans reportage

http://www.yelah.net/yelah/20001129/reportage1129

Kärnvapenamiral i fläckad uniform blir guvernör vid Östersjön

Kaliningrad, Ryska Baltikum: Amiralen Vladimir Jegorov valdes
söndagen den 19 november till guvernör i Kaliningrads län - den enda
del av Ryssland som gränsar till Sverige, vilket sker där våra
länders ekonomiska zoner möts mitt i Östersjön.

Jegorov tillträder guvernörsämbetet vid en officiellt
installationsceremoni nästa fredag, den 8 december.

Amiral Jegorov valdes 56,5 procent av rösterna, medan den sittande
guvernören Leonid Gorbenko fick nöja sig med 33,7 procent.
Valdeltagandet var dock lågt, inte mer än 47 procent. Och av de som
deltog röstade 8,5 procent emot båda de guvernörskandidater som gått
vidare till den andra och utslagsgivande valomgången.

Parallellt med guvernör valdes även borgmästare i de flesta av de 22
kommunerna i den ryssländska enklaven Kaliningrads län, vilket som
landskap även kallas Ryssländska Baltikum.

Regionala och lokala val genomförs denna höst i omkring en tredjedel
av Rysslands 89 regioner och delrepubliker. De ryssländska regionerna
har betydligt större autonomi från huvudstaden än svenska län.

Amiral Jegorov har hittills varit befälhavare för den
kärnvapenutrustade ryssländska Östersjöflottan. Valet föregicks av en
valkampanj till amiralens fördel, vilken ifråga om smutskastning och
demagogiska trick förmodligen saknar motstycke längs Östersjöns
stränder.

Professionella propagandamakare har exempelvis skapat rena
pappersorganisationer, vilka utgett sig för att vara ideella
aktivistgrupper som propagerat mot amiralens opponenter.

Vladimir Slivjak, aktivist i ADA (Anarkiströrelsernas Förbund) och
medordförande i miljögruppen Ekoförsvar (Ekosasjtjita), fördömer
manipulationerna i en artikel i den regionala tidningen "Strana
Kaliningrad":

- Den mest allvarliga skada som kan tillfogas oberoende
samhällsorganisationers anseende är att de utnyttjas av smutsiga
politiska teknologier, skriver han.

Ålderspensionärer

Några ideologiska skillnader mellan den nyvalde guvernören och dennes
föregångare, vilka båda häromåret uppnådde pensionsåldern vilken för
män i Ryssland infaller vid 60 års ålder, kan inte urskiljas. Den
bortröstade guvernören Gorbenkos tid vid makten har varit
skandalomsusad. Utmanaren Jegorovs främsta politiska argument var att
hävda sin egen hederlighet.

Under valkampanjen har både Jegorov och Gorbenko tävlat om att
framställa sig som utvalda av president Putin, trots att dennes
kansli officiellt deklarerat presidentens neutralitet i
guvernörsvalen.

Kaliningrads län har närmare en miljon invånare, som bor på en yta
nästan en och en halv gång så stor som Skåne. Oljeutvinning spelar en
viktigt roll för regionens ekonomi. Oljan utvinns än så länge bara
vid landbaserade oljefält, men Rysslands största oljebolag Lukoil
förbereder just nu öppnandet av Rysslands första oljefält till havs i
Kaliningradlänets ekonomiska zon i Östersjön.

Fördubblad oljeutvinning

Tack vare det nya oljefältet kommer oljeutvinningen i regionen att
fördubblas till 1,5 miljoner ton om året. Lukoil har varit
huvudfinansiär av amiral Jegorovs påkostade valkampanj, något som
vare sig oljebolaget eller amiralen gjort någon hemlighet av.

Tidigt i valrörelsen stod det klart att bara fyra av de många
kandidaterna hade några realistiska chanser att tävla om
guvernörsposten - nämligen förutom amiral Jegorov och sittande
guvernör Gorbenko även Kaliningradlänets ledamot av riksduman i
Moskva, den av kommunisterna uppbackade Vladimir Nikitin och den unge
affärsmannen, tillika sedan något år tillbaka fiskeriministern i
federationsregeringen, Jurij Sinelnik.

Den smutskastning som amiral Jegorovs tre huvudopponenter utsattes
för inför den första valomgången den 5 november skedde framför allt
med hjälp av dyrbar tevereklam och gatuaffischer.

Okänd officer

Officiellt ansvarig för denna kampanj var en okänd marinofficer vid
namn Stepanov, själv registrerad som kandidat till guvernörsposten.
Denne Stepanov drev ingen som helst kampanj för att främja sin egen
kandidatur, utan ägnade sig enbart åt svartmålning av Jegorovs
medtävlare.

Vare sig amiral Jegorov själv eller dennes kampanjstab gjorde något
för att markera avståndstagande till Stepanov eller den propaganda
som bedrevs i dennes namn, vilken var särskilt intensiv mot
fiskeriminister Sinelnik. Någon motsvarande smutskastning av amiral
Jegorov förekom inte.

Ett av inslagen i smutskampanjen gick ut på att associera offret med
allmänt illa omtyckta personer. I Sinelniks fall användes ett
fotomontage där denne sågs posera med oligarken, det vill säga
finansmagnaten och politikern, Roman Abramovitj i bakgrunden, med
texten "Vi behöver inga sådana guvernörer". I Gorbenkos fall var det
i stället Mussolini (!) som skymtade. Och i Nikitins en bild på
oligarken, finans- och mediemagnaten Berezovskij.

Marschmusik

Ytterligare en kampanjmetod till Jegorovs fördel var en förment
oförarglig frågesport, där allmänheten - till ackompanjemang av
militär marschmusik (!) - uppmanades tippa vilka kandidater till
guvernörsposten som skulle komma på första, andra, tredje respektive
sista plats. Tävlingen annonserades i de regionala tevekanalerna ett
otal gånger varje dag. Från första stund tillkännagavs där att det
var just Jegorov som tippades bli segrare med stor marginal - vilken
undan för undan ökades på. Fyra dagar innan den första valomgången
tillkännagavs oväntat att den regionala valkommissionen med omedelbar
verkan förbjudit "frågesporten".

De smutsiga metoderna i Kaliningradlänets valrörelse påminner mycket
om de organiserade förtalskampanjer som opponenterna till Vladimir
Putin och dennes stödjeparti Jedinstvo (Enhet), även kallat Medved
(Björnen) - utsattes för i de statskontrollerade tevekanalerna inför
de federala parlaments- och presidentvalen förra vintern.

Vänorter

Kaliningrads län är den enskilda ryska region som Sverige har mest
livaktiga förbindelser med - och flera svenska kommuner har eller är
på väg att skaffa sig vänorter bland regionens 22 kommuner. När
amiral Jegorov, på inbjudan av sin svenske marinchefskollega Torsten
Lind, för ett år sedan besökte Sverige, blev han som hittills ende
ryske medborgare invald som hedersmedlem i Svenska
Örlogsmannasällskapet.

En förklaring till de många kontakterna mellan Ryska Baltikum och
Sverige är naturligtvis den geografiska närheten på varsin sida av
den gemensamma Östersjön. Avståndet från kust till kust mellan Ryska
Baltikum och Gotland är bara 24 landmil. Avståndet från den ryska
Östersjöenklaven till dess moderland är en och en halv gång så långt
- mer än 35 mil.

En annan att länet, avskuret som det är från landgränser med
moderlandet efter Sovjetunionens upplösning, utgör en komplikation
för det EU-medlemskap som väntar dess grannländer Litauen och Polen.
Kaliningradenklaven riskerar då att till lands bli inneslutet av EU:s
yttre gränser, ett scenario som påkallar någon sorts skräddarsydd
lösning och kommer att tarva stor uppmärksamhet under Sveriges
förestående ordförandeskap i EU.

Text och foto: Leif Petrovitj Sörman/Via Venia
Korrespondent i Ryssländska Baltikum från 1993
E-post: viavenia@baltnet.ru
___________________________________________

Veckans analys

http://www.yelah.net/yelah/20001129/analys1129

Säg ja till bättre bemötande

Som synskadad har jag många gånger haft anledning att reflektera över
hur jag blir bemött som människa, invandrare, kvinna och synskadad.

Bemötande för mig handlar om ömsesidighet, om respekt och förståelse.

Bengt Lindqvist har på regeringens uppdrag forskat mycket kring det
här med bemötande och enligt honom är det många handikappade som har
blivit dåligt bemötta, kränkta och ifrågasatta, framförallt från
myndigheter och tjänstemän. Lindqvist formulerar detta på ett väldigt
bra sätt: handikappade blir satta på plats, på handikapplats.

Detta har jag också upplevt från myndighetshåll, framför allt från
försäkringskassa, färdtjänst och paradoxalt nog mest från de
myndigheter som påstås finnas till för att underlätta mitt liv som
funktionshindrad.

Färdtjänsten är expert på att anvisa handikapplats. I vissa kommuner
är det till och med så horribelt att efter klockan 23.00 så fungerar
inte färdtjänsten. Handikapplatsen är då hemma i sängen och ingen
annan stans. Även det att jag som vuxen, självständig medborgare ska
behöva uppge var jag åker och varför - det är att sätta mig på
handikapplats.

Jag har också blivit satt på handikapplats av privatpersoner. Det
känns på ett sätt mer kränkande än när man blir det av myndigheter,
för med myndigheter kan man tänka "ja, ja - regelverk och dumma
tjänstemän är som dom är".

Jag har många gånger funderat på hur vi kan agera för att förbättra
bemötandet gentemot oss, vi som kollektiv och även individer. Jag
tror att det handlar om innötning av självklarheter och tyvärr tror
jag att det kan ta lång tid. Jag tror inte att man mot vissa
människor kan vara för tydlig.

Jag tror att det är viktigt att namnge det man blir utsatt för. Att
kräva att mina upplevelser och min känsla faktiskt blir tagen på
allvar. Också att exemplifiera det som är fel. Exempel på detta kan
vara:

"Jag vill gärna hålla i dig på det här sättet och inte bli framsläpad
efter dig som ett kolli"

"Nej, just nu får du inte prata med min hund eftersom den och jag störs av det"

"Tack, men du behöver bara läsa det som står med små bokstäver."

Dessa önskemål borde ju inte vara så otroligt svåra att tillgodose,
om de framförs på ett rakt och lättförståeligt sätt, men ibland
uppstår det problem.

Problemet är att för vissa människor ska vi vara just på
handikapplats och ingen annan stans. Vi ska tacksamt ta emot den
hjälp de erbjuder, helt på deras villkor. Att jag är den som
rimligtvis bör veta bäst hur jag fungerar når trots mina
förklaringsförsök inte fram.

De har sin bild, och jag har enligt dem min plats, min handikapplats.

Till viss del har kanske vår uppfostran lett till att bemötandet inte
är så bra. Vi har uppfostrats till att vara trevliga och
tillgängliga, svara på alla frågor vilt främmande människor vill
ställa om våra funktionshinder.

Vi ler och ler och svarar snällt, när andra människor tycker sig har
rätt att fråga om de mest intima detaljer i våra liv. I ensamheten
kommer ilskan, ibland tårarna och frågan "varför" Varför tycker de
att de har rätt att kränka min integritet?

Vi läser om och hör att social kompetens är en nödvändighet för alla
människor idag.

Men som en självklarhet i den sociala kompetensen tycker jag att det
bör ingå att jag blir lyssnad på, respekterad, och att det inte bara
är jag som ska visa empati. Krävs det social kompetens av mig så ska
det i lika hög grad krävas av den som möter mig.

Jag tror att det är bra att träna sig i att få bort dåligt bemötande.
I det arbetet tror jag att handikapporganisationerna kan göra ganska
mycket, till exempel ha kurser i bemötande där vi får exemplifiera
och namnge vad det är som är bra, vad det är som är dåligt och hur vi
blir bättre på att sätta gränser. Rollspel är ett utmärkt sätt att
just träna sig i att namnge jobbiga situationer.

I början känns det otroligt svårt att säga "nej, så här vill jag inte
ha det!" för det ingår oftast inte i vår uppfostran, framför allt
inte som kvinnor.

Jag tycker att det är viktigt att vi alla försöker tänka på hur vi
själva vill bli bemötta. Ingen människa vill väl ha sin integritet
kränkt, ifrågasättas om hur hon/han ska leva, agera och vara. Det är
inte svårare än att gå till sig själv och ställa sig frågan "Hur vill
jag bli bemött?"

Varför tycks det då fortfarande för en del människor vara så stor
skillnad på dem och mig? Varför finns det människor som tycker sig ha
rätt, och tar sig rätt att behandla mig på ett kränkande sätt på
grund av mitt funktionshinder, min könstillhörighet eller mitt
utländskt klingande namn?

Låt oss inte acceptera ett dåligt bemötande, varken riktat mot oss
själva eller mot andra. Låt oss inte heller acceptera ett samhälle
där uppdelningen "vi och dom" fortfarande råder på många håll.

Shakti Slawomirska

Relaterade länkar:

http://www.handikappombudsmannen.se
http://www.ungasyn.se
___________________________________________

Veckans debatt

http://www.yelah.net/yelah/20001129/debatt1129

Bidrag skickas till: debatt@yelah.net
Inläggen får max vara 3000 tecken långa

Skitprat och trixande

Fred Torssander, Riddarhyttan, angriper Aftonbladet för vilseledande
information om arbetslösheten. "Jag har jämfört detta med de
arbetslöshetssiffror som publiceras av OECD, och deras statistiker är
uppenbarligen inte lika lojalt lättlurade som en del av
journalisterna på Aftonbladet", skriver Torssander.

Som rubrik för ledaren 17:e november i Aftonbladet står det:
Regeringen har gått i mål. Längre in i texten finner man att "Den
öppna arbetslösheten i landet är 4 procent."

Nyckelordet är "öppna" arbetslösheten, och redan i följande mening
tvingas man att medge att den totala arbetslösheten är något helt
annat. Men påstår att även denna - nästan - är halverad.            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News