A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Motkraft Nyhetsbrev #107

From Motkraft Nyhetsbrev <nyhetsbrev@motkraft.net>
Date Tue, 12 Dec 2000 14:02:35 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


=================================================================
 M O T K R A F T  N Y H E T S B R E V  nummer 107
 m o t k r a f t  n y h e t s b r e v  utkom 6 december 2000
=================================================================

[Antal prenumeranter: 4649]

---------------------------------------
  Innehåll i Motkraft Nyhetsbrev #107
---------------------------------------

  NYHETER

  1. Misslyckade nazistdemonstrationer på 30 november
  2. Spanska syndikalisterna CGT i strejk
  3. Europamarschen nekas lokaler i Nice

  SMÅTT OCH GOTT

  4. Ljusvakor för Iraks folk
  5. Föredrag om nazism
  6. Aktionsvecka för Ungdomshusets bevarande

  INSÄNT

  7. Stockholms LS firar SAC:s 90-årsjubileum
  8. Globalportalen.org ­ portal för bistånd och globala frågor
  9. Fackligt upprop: Facklig solidaritet utan gränser

  KALENDARIUM


-----------------------------------------------------------------
  N Y H E T E R
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------
1. Misslyckade nazistdemonstrationer på 30 november
----------------------------------------------------

30 november har de senaste åtta åren varit en antirasistisk dag.
Nazisterna har hållit sig undan på gatorna och endast en hand-
full gamla tokstollar brukar dyka upp på Sverigedemokraternas
möte i Stockholm och 30 November-föreningens kransnedläggning
i Malmö.
I år fick de skånska autonoma antifascisterna reda på att 
fascisterna planerade att hålla en hemlig demonstration i Lund.
Ett sextiotal antifascister samlades därför i Lund och höll 
ögona öppna. Strax efter sju på kvällen började runt tjugo 
nazister sin minimarsch. Den hann vara i några minuter innan 
de attackerades med stenar och flaskor från antifascisterna. 
Nazisterna jagades därifrån och tvingades söka skydd hos 
polisen.
Ett bra tag senare anlände polisens förstärkning och de grep 18
personer på stan, som de höll några timmar och sedan tvingades 
släppa utan några bevis för att de skulle varit inblandade i 
attacken.
Polisen tystade ner nazidemon till media, så istället kunde man
läsa i TT:s nyhetsnotiser om att det enda som hänt på 30 
november i Lund var att "ett fyrtiotal ungdomar iklädda huvor 
drog på torsdagskvällen omkring i centrala Lund och bröt upp 
gatstenar".
Även i Stockholm höll nazisterna en hemlig demonstration. Ett 
trettiotal personer från Blood & Honour försökte under Robert
Vesterlunds ledning att ta sig fram till Karl XII-statyn, men 
stoppades efter bara ett tiotal meter av polisen och upplöste då
sin demonstration för att inte gripas. Antifascister anlände 
strax därefter till Kungsträdgården och att de lösa klungor av 
fascister som dök upp snabbt fick vända om.

I Kungsbacka hoppade Syndikalistiska Ungdomsförbundet av den 
antirasistiska demonstrationen eftersom kvinnoprästmotståndaren
Bertil Gertner var huvudtalare. Demonstrationen arrangerades av
Vänsterpartiet, Ung Vänster och socialdemokraterna.


----------------------------------------
2. Spanska syndikalisterna CGT i strejk
----------------------------------------

Den 29 november gick de spanska postarbetarna i det 
syndikalistiska CGT ut i strejk i Spanien mot privatiseringarna 
av Posten. Det verkar bli en tre-dagarsstrejk som följs av en 
lika lång nästa vecka.
Alldeles nyligen antogs en lag som bolagiserar Posten. De 
övriga facken struntar fullkomligt i beslutet, det 
socialdemokratiska UGT är i princip för, ochgör inget för att 
protestera. Det anarkosyndikalistiska CNT har för få 
organiserade på Posten för att kunna göra något. CGT däremot är
stora på Posten, och på vissa håll till och med det största 
facket. Får de också en del av de oorganiserade kamraterna att 
delta så kan det bli fight. Om inte annat så kommer de att visa 
vilka det är som står för kampandan i Posten.


---------------------------------------
3. Europamarschen nekas lokaler i Nice
---------------------------------------

Europamarschen meddelar att de "franska myndigheterna" och
särskilt de i Nice vägrar alternativmötet lokaler vid
EU-toppmötet. Europamarschen har hållit demonstrationer och
möten vid varje EU-toppmöte sedan 1997 och aldrig mötts av
något sådant. Även universitetet är förbjuden mark för
alternativmötet. Man jämför med Amsterdam där kommunen
ansvarade för toaletter och podium för demonstrationen.
I Luxemburg, Cardiff, Wien, Köln, Helsingfors, Lissabon och
Porto har polisnärvaron varit stor men ingenstans har
Europamarschens närvaro eller yttrandefrihet inskränkts på det
sätt som nu är den högerextreme borgmästarens linje strax före
bussarna går till Nice.

Källa: Europamarschnätverket


-----------------------------------------------------------------
  S M Å T T  O C H  G O T T
-----------------------------------------------------------------

----------------------------
4. Ljusvakor för Iraks folk
----------------------------

Stockholmssektionen av Svenska Irakkommittén mot de 
ekonomiska sanktionerna, arrangerar i december två 
manifestationer för Iraks folk.
Första mötet hålls fredagen 8 december klockan 16.30-17.30 på
Mynttorget, intill gamla Riksdagshuset i Stockholm. Torgmötet
hålls i anslutning till utdelningen av det alternativa Nobel-
priset Right Livelihood Award.
Andra mötet hålls den 10 december, klockan 16.00-17.00 på 
Sergels Torg, i anslutning till de mänskliga rättigheternas dag 
och utdelningen av Nobels fredspris.


----------------------
5. Föredrag om nazism
----------------------

Den 12/12 blir det föredragspub klockan 18.00 på Stockholms
universitet. Mathias Fuchs håller ett högintressant föredrag:
"Nynazismen i Sverige: från musikindustri till terrormaskin".
Platsen är Lilla salen, Allhuset, T-bana Universitetet.

Det utlvas även "öl, varma mackor, schysst musik och god
stämning". Arrangerar gör kårföreningen Radikal Vänster.


--------------------------------------------
6. Aktionsvecka för Ungdomshusets bevarande
--------------------------------------------

Ungdomshuset har en aktionsvecka den 12-15 december. Aktioner,
happenings och ockupationer planeras på flera håll i Köpenhamn. 
Aktiviteterna planeras i protest mot att Köpenhamns kommun sålt
Ungdomshuset till en anonym uppköpare.
Mer information kommer att ges på Ungdomshuset, Jagtvej 69 i
Nörrebro den 12 december. Åk dit och ge dem ditt stöd.
Mer info:
www.ungeren.dk


-----------------------------------------------------------------
  I N S Ä N T
-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------
7. Stockholms LS firar SAC:s 90-årsjubileum
--------------------------------------------

Den 17 december firar Stockholms LS att SAC-Syndikalisterna 
fyller nittio år i år med en hel dags öppet seminarium om 
syndikalism och facklig kamp. Föredragen äger rum på Kafé 44, 
Tjärhovsgatan 46.
11.00 Konferencier Mattias Gardell öppnar.
11.15 SAC:s historiska utveckling: Lennart Markebo
12.00 SAC:s framtidsmöjligheter: Hannele Peltonen och SUF
13.00 Lunch
14.00 Facket i fängelse: Pia Laskar
14.30 Arbetaren, en syndikalistisk tidning: Anna-Klara Bratt
15.00 Frågor/diskussion
15.30 Ingen kvinnokamp utan klasskap, ingen klasskamp utan 
kvinnokamp: Liv Marend
16.00 Visioner om den fackliga lokala kampen: Jone Källsäter
16.45 Frågor/diskussion
18.00 Bar och musik med bland annat Janne Lambert-Meuller, Billy
Shamrock och Samuel Trygger. Öppen scen.

Välkomna!

 /Stockholms LS av SAC


--------------------------------------------------------------
8. Globalportalen.org ­ portal för bistånd och globala frågor
--------------------------------------------------------------

Globalportalen.org är ett samarbete mellan 23 organisationer som
på olika sätt arbetar för en mer rättvis värld ­ bistånds- och
solidaritetsorganisationer, fackföreningar, kyrkliga
organisationer och studieförbund samt Sida. Se nedan för en
lista på organisationerna.

Allt material på globalportalen.org kommer från de deltagande
organisationernas hemsidor. Genom att välja ett land eller ett
ämne får du fram en länklista med tips på var du kan läsa mer
om landet/ämnet. Det går också att söka t.ex. pressmeddelanden,
lediga jobb eller aktuella evenemang.

Globalportalen.org vänder sig förstås till alla intresserade,
men framförallt till skolor och till aktiva i organisationer
som jobbar med globala frågor. Förhoppningen är att fler ska
få upp ögonen för de viktiga frågorna om utveckling och rättvisa
i världen och att samarbetet mellan organisationerna ska
underlättas.

Adressen är: www.globalportalen.org

Globalportalen.org är också en del i ett nordiskt nätverk av
liknande portaler. I oktober öppnade både norska www.global.no
och finska www.maailma.net (One World Finland).

Globalportalen.org består av följande organisationer:
ABF, Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Frikykliga
Studieförbundet, Kooperation Utan Gränser, LO-TCO Biståndsnämnd,
Lutherhjälpen, NBV, PMU Interlife, Rädda Barnen, Röda Korset,
SAC, SHIA, Sida, SISU Idrottsutbildarna, Studiefrämjandet,
Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkans Mission, Svenska
Missionsrådet, Svenska Naturskyddsföreningen, TBV, UBV.


-----------------------------------------------------
9. Fackligt upprop: Facklig solidaritet utan gränser
-----------------------------------------------------

Fackligt upprop inför demonstrationen i Göteborg 16 juni 2001.

20 miljoner arbetslösa, 60 miljoner fattiga, utarmning av
arbetsrätten, ökning av inkomstklyftorna, social nedrustning,
lönesänkningar, fortsatt låga kvinnolöner och en dålig - ofta
svart - arbetsmarknad för invandrare, försämrade sociala
rättigheter för alla och ständiga attacker mot
fackföreningsrörelsen. Det är resultatet av två decenniers
nyliberal politik inom EU.

Vi vill vända historiens blad, ta makten över våra liv och
arbeten, sätta arbetarklassen i centrum för den politiska
utvecklingen. Därför kräver vi, fackföreningsmedlemmar i Europa
på en internationell nivå:

- Radikal arbetstidsförkortning med bibehållen lön och utan
arbetsköparnas krav på flexibilisering - för att dela på jobben
och stoppa utbrändheten.
- Sluta attackera arbetslösa, nej till tvångsarbeten utan
riktig lön.
- Sluta stjäla från arbetarklassen. Rättvis fördelning av löner
och förmögenheter.
- Social trygghet för alla. Mot privatiseringar och för
kollektiv social upprustning.
- Ingen diskriminering på arbetsmarknaden.
- Inga försämringar av arbetsrätten.
- Förstärkningar av de fackliga rättigheterna.
- Rätt att vidta fackliga sympatiåtgärder över gränserna.

Vi uppmanar fackföreningsrörelsen över hela Europa att sluta upp
i den stora demomstrationen, För ett annat Europa, i Göteborg
den 16 juni 2001, när EU samtidigt håller toppmöte.

  / Europamarschen mot massarbetslöshet och social utslagning
   Sverige


-----------------------------------------------------------------
  K A L E N D A R I U M
-----------------------------------------------------------------

Skicka in programpunkter till nyhetsbrev@motkraft.net

6 december. Stockholm. Kvinnokafé Antippa på RSM (Lundagatan 41
tunnelbana Zinkensdamm). Öppnar 18:00. Föredrag klockan 19:00.
"Linda pratar om Direkt aktion." Mer info: antippa@email.com

7 december. Stockholm. Demonstration mot EU-toppmötet i Nice.
Samling i Kungsträdgården bakom Kungliga Biblioteket klockan 14.
Sedan avmarch till EU-kommissionens lokaler. Alla uppmanas att
ta med saker som skramlar. Arr: Globalisering underifrån.

7 december. Norrköping. 19:00-21:00. Föredrag och fika på
Norrköpings LS på Trädgårdsgatan. "Autonomi, den autonoma
rörelsen växer i Sverige, vad är autonomi och är det ett bra
sätt att kämpa för ett socialistiskt samhälle?"
8 december. Stockholm. I anslutning till utdelningen av Right
Livelihood Award (Alternativa Nobelpriset), manifestation mot
de ekonomiska saktionerna av Iraks folk. Klockan 16:30-17:30,
vid Mynttorget intill gamla Riksdagshuset. Arr: Svenska
Irakkommitten mot de Ekonomiska Sanktionerna (Stockholms-
sektionen).

9 december. Jönköping. 14.00 Bokkaféet. Karl N Alvar Nilsson 
pratar kring sin bok "Svensk överklass och högerextremism under
1900-talet.

10 december. Stockholm. Tyst ljusvaka för Iraks folk. Klockan
16:00-17:00. I anslutning till mänskliga rättigheternas dag och
uteldeningen av Nobels fredspris. På Sergels torg. Arr: Svenska
Irakkommitten mot de Ekonomiska Sanktionerna (Stockholms-
sektionen).

12 december. Stockholm. "Nynazismen i Sverige: från musik-
industri till terrormaskin". Mathias Fuchs talar på föredragspub
klockan 18.00 i Lilla salen, Allhuset, T-bana Universitetet.
Även öl, varma mackor, schysst musik och god stämning utlovas
av arrangören, kårföreningen Radikal Vänster.

13 december. Stockholm. Kvinnokafé Antippa på RSM (Lundagatan 41
tunnelbana Zinkensdamm). Öppnar 18:00. Föredrag klockan 19:00.
"Antippa berättar om anarkafeminism och separatism med följande
diskussion." Mer info: antippa@email.com

16 december. Stockholm. Fördöm israels ockupationspolitik!
Frihet åt det palestinska folket! Demonstration, Stockholm. Mer
info kommer senare. Arr: Palestinagrupperna, SUF-Stockholm,
Judar för israelisk-palestinsk fred, AFA-Stockholm m.fl.

20 december. Stockholm. Kvinnokafé Antippa på RSM (Lundagatan 41
tunnelbana Zinkensdamm). Öppnar 18:00. Föredrag klockan 19:00.
"Elisabeth Petterson håller föredrag och diskussion om feministisk
teologi." Mer info: antippa@email.com

21 december. Norrköping. 19:00-21:00. Föredrag och fika på
Norrköpings LS på Trädgårdsgatan. "Kärnfamiljen, Vad är
kärnfamiljen för något? Vilken effekt har den på våra liv?"

Varje vecka:

Gävle. Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Gävle sänder
närradio ("Radio Radikal") varje onsdag klockan 21-22 på
frekvensen 98,3.

Linköping. Feministiskt kvinnokafé varje onsdag 18-21 på
Cafe Mon Cheri, mitt emot Frimurarhotellet. Föredrag,
diskussioner, filmvisning. Arrangeras av Linköpings
Kvinnogrupp, kvinnogruppen@hotmail.com

Lund. Djurrättskaféet Solrosen håller till på Smålands Nation
(ligger på Kastanjegatan) klockan 19.00 varje måndag (förutom
första måndagen varje månad). Kom och träffa andra aktivister,
fika, lyssna på föredrag, se på film. Det bjuds dessutom alltid
på god, billig veganmat.

Malmö. Kvinnocafé Markattan har öppet varje måndag, på
Davidshallsgatan 4 i Cafe Nutidens lokaler. Caféts mål är att
vara en möteplats för alla sorters kvinnor. Man kan komma och
bara ta en fika till självkostnadspris (allt vegetariskt med
veganalternativ) och slappna av eller diskutera feminism och
kvinnofrågor. Varje måndag mellan klockan 18 och 22
arrangeras en cafepunkt, det kan vara föredrag, filmvisning,
uppträdande eller andra aktiviteter. För att få cafets senaste
program: maila till: kafemarkattan@hotmail.com

Stockholm. Kvinnokafé Antippa. Anarkafeministiskt kafé på RSM, 
Lundagatan 41. T-Zinkensdamm. Kafét öppnar 18.00, föredragen 
börjar 19.00. Alla kvinnor välkomna. 

Uppsala. Kvinnokafé Lilla My. På Kafé Elles, Sysslomansgatan
13, Uppsala. Feministiskt kvinnokafé onsdagskvällar 18.00 -
21.00.

Lokaler:

Bokhandeln Info. Numera inhyst på Kafé 44. "Nordens mest
välsorterade frihetliga infoshop." Utöver böcker och
tidskrifter har Bokhandeln Info ett brett sortiment av
t-tröjor, märken, videoband och CD-skivor.
Öppet mån, ons, fre 11-18, lör 11-16. INFO kan även hittas
på: http://www.motkraft.net/info/

Jönköping Bokcafé. Säljer böcker, T-shirts, klistermärken,
CD-skivor och en massa annat. Anordnar föreläsningar och
diskussionskvällar i skilda ämnen. Alla är välkomna som
anser sig vara till vänster. Öppettider: Måndag-torsdag
kl 17-19 samt lördag kl 10-13. På måndagar är det
kvinnokafé kl 17-19. Killar respektera detta!
Adress och tel: Svavelsticksgränd 7, 553 15
Jönköping, 036/125670. Besöksadress: Kulturhuset i
Jönköping, Tändsticksområdet. Kontakta bokcafét om du
vill få den senaste katalogen.

Kafé 44. Tjärhovsgatan 46, Stockholm, T-Bana
Medborgarplatsen, Tel. 08-6445312. Anarkofik. Flipper och
billig fika. Öppet mån, ons, fre 11-18, lör 11-16.
Spelningar på tis och tors, 18-22

Kafé Elless. Sysslomansgatan 13, Uppsala. Uppsala LS
bokcafé. Kravmärkt kaffe och kreativa smörgåsar till
billiga priser. Anarkistisk litteratur och tidningar. På
kvällarna ofta möten och föredrag. Öppet måndag till fredag
mellan klockan 12.00 och 18.00.

Kafé Nutiden, Davidshallsgatan 4, Malmö. Malmö LS lokal,
fika, tidningar och böcker finns.

Café Revolt, Nobelvägen 17 i Malmö. Vegetariskt kafé, öppet
lördagar och söndagar klockan 13-17. Cafét ligger brevid
Statoils bensinstation (vid garaget) på Nobelvägen.

Syndikalistiskt Forum, Göteborg. Syndikalstisk och
anarkistisk litteratur, samt lokal för Göteborgs LS av SAC.
Adress: Heurlins plats 15 (bredvid Draken).

=================================================================
http://www.motkraft.net/        <nyhetsbrev@motkraft.net>
================================================================= 


            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News