A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Türkiye Eşcinsel Oluşumları Ortak Basın Duyurusu

From "worker" <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 12 Dec 2000 10:32:02 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Türkiye Eşcinsel Oluşumları Ortak Basın Duyurusu
<www.savaskarsitlari.org>'tan alınmıştır
İNSAN HAKLARI 2000

10 Aralık 2000
Türkiye Cumhuriyeti, kırk yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği'ne
girebilmek için çabalamaktadır. Bu çaba yalnızca ülkenin ekonomik
anlamda refaha ulaşabilmesi için değil, halkımızın düşünce ve
seçimlerini hiçbir kısıtlama olmaksızın hürce ifade edebildiği, tam
anlamıyla demokratik bir platform oluşturulması için de büyük önem
taşımaktadır.

Anayasamızın 90. maddesine göre iç hukukun bir parçası olan Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde, cinsel yönelim yaşam
hakkının kapsamına dahil edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
önünde birçok eşcinsel erkek ve kadın bu 8. maddeye dayanarak dava
açmış, kazanmış ve bu davalar sonucunda birçok Avrupa ülkesinin
hukuksal yapısı, eşcinsellere yönelik ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasını sağlayacak biçimde düzeltilmiştir.

Ülkemizde de eşcinsellere yönelik gizli veya açık her tür ayrımcılık
ortadan kaldırılmalı ve ayrımcılığa karşı diğer Avrupalı ülkelerde
olduğu gibi bir hukuksal güvence oluşturulmalıdır.

Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan Maastricht Antlaşmasına göre,
"İnsan Haklarına Saygı" Avrupa Kimliği'ni oluşturan başlıca
etmenlerden biridir. Türkiye de bu kimliğin bir parçası olmak
istiyorsa, insan hakları bağlamında reformlara gitmeli ve ayrımcılık
hukuksal anlamda tam olarak ortadan kaldırılmalıdır.

Türkiye Eşcinsel Oluşumları

Lambdaİstanbul, GayAnkara, Türkiye Ayıları, Boğaziçi Legato, Anadolu
Ayıları            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News