A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Greenpeace Akdeniz Basın Bülteni'nden

From "worker" <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 12 Dec 2000 10:14:18 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


DÜNYANIN EN TEHLİKELİ KİMYASALLARI YASAKLANIYOR :
PETKİM PVC FABRİKASI VE İZMİT ATIK YAKMA TESİSİ (İZAYDAŞ)
SONUNA HAZIRLANMALI

İstanbul, 12 Aralık 2000 - Zehirli kimyasallara ve tehlikeli üretim
tarzlarına karşı yıllardır mücadele eden uluslararası çevre
organizasyonu Greenpeace, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
dahilinde Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’da yapılan
toplantının sonunda geçtiğimiz pazar günü sunulan ve dünyanın en
tehlikeli kimyasal maddelerini yasaklayan küresel antlaşmanın
taslağını memnuniyetle karşıladı (1). Söz konusu kimyasalların içinde
Petkim’in PVC tesislerinden ve İzmit Atık Yakma Tesisi’nden (İzaydaş)
çevreye yayılan kanserojen dioksin ve furanlar da (genel tanımıyla
dioksinler) bulunmaktadır.

Greenpeace Toksik Maddeler Kampanyası Sorumlusu Tolga Temuge "Bu
antlaşma Greenpeace’in tehlikeli atık yaratan sanayilere karşı
yıllardır sürdürmekte olduğu kampanyalarının önemini göstermektedir.
PVC üretimi gibi tehlikeli atıkları çevreye yayan üretim tarzlarının
ve atık yakma tesisleri gibi kirletici atık bertaraf yöntemlerinin
ortadan kaldırılmasına yönelik küresel bir çağrıdır. Zehirli
kimyasallar ile üretim yapan endüstriler artık bu eskimiş
yöntemlerinin sonunun geldiğini görmelidirler. Artık tehlikeli atık
yaratmadan yapılan üretim tarzlarına yönelmenin ve yıllardır çevreye
vermiş oldukları zararın bedelini ödemenin zamanı geldi." dedi.

Söz konusu kimyasal maddelerin bir çoğu KLOR içeren bileşiklerdir ve
bütün dünyaya yayılmış durumdadırlar. Bu kimyasallara genel olarak
Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) adı verilmektedir ve yıllardır
doğada bozunmadan birikmekte ve besin zinciri yoluyla insanları
zehirlemektedir. Bu KOKların çevreye ve vücudlarımıza girmesine neden
olan musluğu kapatma kararı nihayet alındı. Bu küresel antlaşma yeni
KOKların üretilmesine ve kullanılmasına küresel bir yasak getirmeyi ve
mevcut KOK stoklarının temiz teknolojiler yoluyla ortadan
kaldırılmasını hedeflemektedir. Antlaşmanın hedeflediği öncelikli 12
adet KOK arasında klorlu tarım ilaçları, trafolarda kullanılan PCBler
ve PVC üretimi gibi klorlu üretimler sırasında ortaya çıkan dioksinler
bulunmaktadır.

KOKların insanlarda bir çok rahatsızlığa neden olduğu bilinmektedir.
Çeşitli kanser türleri, öğrenme bozuklukları, endometriosis ve hormon
sisteminin tahrip olması bilinen belli başlı bazı etkileridir.
KOKların özellikle anne sütü yoluyla bebeklere geçtiği, hatta anne
rahmindeki bebeklerde gelişim bozukluklarına neden olduğu ve 0-3 yaş
arasındaki çocukları özellikle tehdit ettiği son bilimsel çalışmalarda
ortaya çıkmıştır.

Antlaşma’da hedeflenen 12 KOKtan 2 tanesi, dioksin ve furanlar,
özellikle dikkat çekmektedir. Dioksinlerin bilinen en büyük kaynağı
İzmit’teki gibi atık yakma tesisleri ve yanan çöp alanlarıdır. Ayrıca
Petkim Aliağa ve Yarımca tesislerindeki gibi PVC üretimi sırasında
yüksek miktarda dioksin oluşmaktadır. Aynı zamanda antlaşmada
belirtilen DDT, PCB gibi KOKların yakılması sonucunda da önemli
miktarda dioksin oluşmaktadır. Türkiye’nin bir çok yerinde önemli
miktarda KOK stokları bulunmaktadır. Batılı atık yakma şirketleri bu
stokları ve diğer atıkları yakarak imha edecekleri iddiasıyla Türkiye’
ye kirli teknolojilerini satmaya çalışmaktadırlar.

Temuge "Bu antlaşma hükümetlere çevreye dioksinleri yayan atık yakma
tesisleri gibi kirletici teknolojileri kullanmama mesajı vermektedir.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler batının geçmiş hatalarından ders
alarak kaynaklarını temiz teknolojilere yatırmak durumundadırlar."
dedi.

Antlaşma, insan ve çevre sağlığına potansiyel tehdit uyandıran
maddeleri de içeren Tedbirli Yaklaşım Prensibi üzerine dayanmaktadır.
Yani bir kimyasalın insan sağlığı üzerinde potansiyel tehdit
oluşturduğu durumda yeterli bilimsel kanıtın o an için mevcut olmaması
gerekli tedbirleri almayı engelleyemez.

Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin KOKları ortadan kaldırmaları için
gerekli olan finansal desteğinde verilmesi konusunda bir taahütte de
bulunulmuştur.

Temuge "Bu antlaşma insnalığın geleceğini tehdit eden zehirli
kimyasalların ortadan kaldırılması için cesaret verici bir gelişme ve
zehirsiz bir dünya için atılan somut bir adımdır. Greenpeace’in
yıllardır yaptığı çağrıyı destekler niteliktedir; Üretimde, Yemeğimde,
Bebeğimde ZEHİR istemiyorum." dedi.

Daha fazla bilgi için,
Toksik Maddeler Kampanyası Sorumlusu Tolga Temuge, 533-2148776 veya
Greenpeace Ofisi 212-2927620,
Görüntü ve ayrıntılı bilgi için Internet:
http://www.greenpeace.org/~toxics/


Notlar:

1- Antlaşma Mayıs 2001’de Stokholm’de yapılacak toplantıda
imzalanacaktır.

2- Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından belirlenen 12
KOK şunlardır:

- Dioksinler ve Furanlar : PVC gibi Klorlu bileşiklerin yakılması ve
üretilmesi sırasında istenmeden ortaya çıkan yan ürünlerdir. En önemli
dioksin kaynakları PVC atıklarının yanması, PVC ve diğer klorlu
organik bileşik ürünlerinin üretilmesi ve atıklarının atık yakma
tesislerinde yakılmasıdır. Türkiye’deki en belirgin kaynakları; Petkim
Aliağa ve Yarımca tesisleri, İzmit Atık Yakma Tesisi, İstanbul,
Ankara, Antalya’daki küçük çaplı tıbbi atık yakma tesisleri, Aliağa ve
diğer bölgelerdeki demir çelik tesisleri, haddaneler, yangın çıkan
çöplükler, PVC ürünlerinin (kablo, boru, pencere vs.) bulunduğu
binalarda çıkan yangınlar.

- Poliklorlu Bifeniller (PCBs) : Elektrikli cihazların yalıtımı
amacıyla kullanılmışlardır. Rusya dışında her yerde üretimleri
yasaklanmıştır. Ancak bugüne kadar üretilmiş olan miktarın üçte
birinin çevreye yayıldığı tahmin edilmektedir. Geri kalan ise halen
kullanımda veya atık stoklarında çevreye yayılma tehlikesi
oluşturmaktadır. PCBler aynı zamanda atık yakılması ve PVC üretimi
gibi organoklor üretimleri sırasında istenmeyen yan ürünler olarak
ortaya çıkmaktadırlar. Türkiye’deki en belirgin kaynakları; Mevcut
Trafolar, Adana İncirlik Hava Üssü, Petkim Aliağa ve Yarımca
tesisleri, İzmit Atık Yakma Tesisi, Aliağa ve diğer bölgelerdeki demir
çelik tesisleri, haddaneler, yangın çıkan çöplükler.

- Heksaklorobenzen (HCB) : Tarımda tohumlar için fungisit (bir tür
tarım ilacı) olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda klorlu solvent ve PVC
gibi organoklorlu madde üretimleri sırasında istenmeden ortaya çıkan
yan ürünlerdendir. Atık yakma tesislerinin uçucu külleri ve baca gazı
kirlilik kontrol sistemlerinde, klorl-alkali tesislerinin ve ahşap
koruyucusu üreten tesislerin atıklarında rastlanan yan ürünlerdir.
Türkiye’deki belirgin kaynakları; Petkim Aliağa ve Yarımca tesisleri,
İzmit Atık Yakma Tesisi, diğer tıbbi atık yakma tesisleri, kaza sonucu
yangın çıkan çöplükler, İzmit körfezi.

- Organoklorlu Pestisitler (Klorlu Tarım İlaçları) : UNEP tarafından
tespit edilmiş 8 pestisit bulunmaktadır: aldrin, dieldrin, endrin,
DDT, klordane, mireks, toksafen ve heptaklor. Hemen hepsi olmasada
büyük bir çoğunluğunun üretimi ve kullanımı bütün dünyada yasaklanmış
veya kısıtlama altına alınmıştır. Gene de DDT’nin halen bazı üçüncü
dünya ülkelerinde sinek öldürücü olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Türkiye’deki belirgin kaynakları; geçmişte bu tarz üretimlerin
yapıldığı alanlar (örneğin: İzmit körfezi), pestisitlerin yoğun olarak
kullanıldığı tarım alanları.            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News