A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) 1 Eylül

From "serd kara" <serdkara@excite.com>
Date Sat, 9 Dec 2000 08:54:15 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


"1 EYLÜL"


1 Eylül 2000 Barış Günü için Ankaralı Anarşistler tarafın dan
hazırlanıp Ankara'da dağıtılan bildiridir.

BARIŞA KARŞI ANARŞİ

Barış kelimesi, asla, "kiminle?", "hangi şartlarla?", "neyin üzerinde
barış?" sorularından azade düşünülemeyecektir.

Silahlar sustu ve Diyarbakır'da Kürtçe kasetler yasaklanıyor.

Doksanlı yılların ilk yarısında Kürdistan'da barış başka bir şey ifade
edebilirdi. Şimdi ise barış çağrısı kendi canının derdine düşmüş bir
liderin rehin aldığı özgürlük mücadelesinin teslim alınması demek
olacaktır. Çekilen acılar zerre kadar hafiflemeyecek, azgınlaşmış bir
zulmün eşliğinde inkar ve asimilasyon devam edecektir.

Yenik bir savaşçı için barış görüşmesi teslimiyet şartlarının
görüşülmesi anlamını taşır. Kendimizi yenik hissettiğimiz her alanda
barış köleliğimizi perçinler. Haklı olmak savaşımızın zemini ise
barışımız ın zemini zaferimiz olabilir ancak. Bütün ezilenlerin
zaferi.

Hepimize, her yerde, her an ilan edilmiş bir savaşın içinde yaşıyoruz.
Cezaevinde, sokakta, evlerinde insanlar gözümüzün içine baka baka
infaz ediliyor. Ekonomik, sosyal, sendikal ve siyasal haklarımız
pervasızca gasp ediliyor, grevlerimiz erteleniyor, kıyım yasalarıyla
bütün işyerleri kışlaya çevriliyor. Her geçen gün daha fazla
yoksullaşıp baskıdan işkenceden soluk alamazken barış kelimesi
hangimizin içine siniyor? Aslında hepimiz bir zamanlar yitirdiğimiz
savaşçı ruhun yokluğundan mustaribiz.

Barış yalnızca ezilenlerin kendi aralarında istenir bir şey olabilir.

Bu ülkeyi yönetenlerde kana bulanmamış, sıkılası bir el yoktur.
Ellerimizi kirletmeyelim.

Bu ülkedeki kapitalist, ceberut devletin "barış" kelimesinden anladığı
"istikrar"dır. Yani, talan ve zulümlerine karşı bütün seslerin
susturulduğu, dikensiz gül bahçesidir.

İSTİKRARI BOZALIM!
BARIŞA KARŞI ANARŞİSTLER

a-infos çalışanı notu: bu bildiri henüz elimize geçmiştir.            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News