A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(ct) La Comissió de Justícia : solidaritat :col·lectiu de

From catalá@cata.com
Date Fri, 8 Dec 2000 22:09:07 -0500 (EST)


suport al periodista Mumia Abu-Jamal
Sender: worker-a-infos@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-d

 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

La Comissió de Justícia va aprovar ahir per unanimitat una proposició no
de llei en la qual el Parlament de Catalunya "reitera la seva posició
favorable a l'abolició immediata i incondicional de la pena de mort
arreu del món" i s'adhereix a la campanya
 internacional per a la llibertat del periodista afroamericà condemnat a
mort el 1982, Mumia Abu Jamal, en espera de lacelebració d'un nou
judici.
El Parlament també "insta al Govern de la Generalitat a fer les gestions
necessàries davant del Govern de l'Estat perquè aquest es dirigeixi al
Govern d'EUA, demanant-li que la Fiscalia General d'aquell país obri la
investigació pertinent sobre
 possibles irregularitats en la instrucció del cas de Mumia Abu Jamal,
permetent la revisió del procés judicial i la celebració d'un nou
judici". La Comissió de Justícia també va acordar donar trasllat
d'aquesta proposició no de llei a l'ambaixada d'EUA
 a Madrid i al consolat d'EUA a Barcelona.
 L'esmentada iniciativa va ser presentada conjuntament per tots els
grups parlamentaris i ha estat tramitada pel procediment d'urgència,
després de la visita que va realitzar al Parlament de Catalunya el
Col·lectiu de suport al periodista Mumia Abu
Jamal, el passat 24 d'octubre.
El Parlament de Catalunya constata que l'abolició de la pena de mort
constitueix una fita fonamental per a la salvaguarda de
la dignitat humana i el desenvolupament i el respecte progressiu dels
drets humans, i, per aquest motiu, manifesta la seva profunda
preocupació davant "l'amenaça d'execució" que recau en milers de
persones de tot el món, i molt especialment per
 la situació del periodista Mumia Abu Jamal, reconegut símbol de la
lluita contra la discriminació racial, per la justicía i els drets
socials.            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News