A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Nice (Fransa)

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 8 Dec 2000 11:42:15 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

KAPİTALİZM, CİNSİYETÇİLİK VE HOMOFOBİ AVRUPASINA KARŞI!

KAPİTALİST KÜRESELLEŞMEYE KARŞI!

ULUSLARARASI DAYANIŞMA!

Nice(Fransa)'deki Avrupa Birliği buluşması bu kurumun inşa
sürecinde yer alan önceki basamaklara benziyor. Yurttaşların
çoğunluğundan bağımsız olarak ve hatta onların beklentilerine karşı
hazırlandı. Avrupa Birliği kapitalizmi korumak ve kapitalizme, kapitalizmin
küreselleşmesine, üretimci mantığına ve tüm dünya çapında tek kural olarak
sunulan pazar ekonomisine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kurumdur.
Bugün Nice'de Avrupa Birliği, haklar ve özgürlükler anlamında gerçek bir
geri adım olan "Temel Haklar Sözleşmesi"ni oylayacak. Emekçilerin ve
yurttaşların yüzyıllar süren özgürlük, adalet ve saygınlık mücadeleleri
sonucunda kazandığımız hakları, işverenleri memnun etmek, onların karlarını
arttırmak ve emeğiyle geçinenlerin sömürülmesini kolaylaştırmak amacıyla
basitçe baskı altına alacak. Bunu, Avrupa'daki bütün sosyal kanunların en
kötüleri temel alınarak değiştirilmesi izleyecek.

Bunun ötesinde, bu yeni kapitalist saldırı yalnızca batı Avrupa'yı
kapsamıyor. Halen sürdürülen ya da başlatılacak olan dünya çapındaki
benzeri bütün saldırıları da destekliyor ve meşrulaştırıyor. Avrupa,
fakir ülkelerin borçlar, ekonomik ve çevresel talan, ve para
transferleri yoluyla yağmalanma sürecinde bir bütün olarak da yer
alıyor. Bu nedenle Avrupalı kapitalistlerin politikasındaki bu
kötüleşme aynı zamanda bu ülkeleri de etkileyecek. Bu, kanun koyucularının
Avrupa Birliği'ne katılmak istediği Doğu Avrupa ülkelerini de tehdit ediyor.

Kale Avrupa, aynı zamanda "yasadışı" göçmenler olarak tanımlanan insanların
sömürüsüne dayalı yeni çeşit bir kölelik düzeninin de sorumlusudur. Bu
insanlar ülkelerinin yağmalanması nedeniyle göç etmeye zorlanmış kişilerdir.
Bu kişiler, en temel haklarından yoksun bırakıldıklarından, onları limon
gibi sıktıktan sonra bir kenara fırlatacak Avrupalı işverenler için, esnek
ve bütünüyle sömürülebilir bir emek gücü oluşturmaktadırlar.

Bizler, Avrupalı ve tüm dünyadan gelen anarşist aktivistler, Avrupa
Birliği ve diğer kapitalist kurumların istediğinden bütünüyle farklı
bir dünya için günlük mücadelemizi sürdürüyoruz. Seattle'da DTÖ'ye
karşı savaştık, Prag'da IMF ve Dünya Bankası'nın karşısında yer
aldık ve 2001 Nisan'ında Quebec'de Amerika Buluşması'na karşı
gösteriler yapacağız.

Bizler, eşitliğe dayalı bir toplum istiyoruz, sınıfsız bir toplum,
cinsiyetçiliğin ve ırkçılığın olmadığı, ortak birikime herkesin
yeteneklerine göre katkıda bulunduğu ve bu birikimden herkesin
ihtiyaçlarına göre pay aldığı bir toplum. Özgür bir toplum
istiyoruz, gerçekten demokratik bir toplum, üretimin emekçilerin
kendileri tarafından (kendi-kendine) yönetildiği, politik, sosyal ve
ekonomik haklarına saygılı biçimde herkesin istediği yere
taşınabileceği ve yerleşebileceği bir toplum istiyoruz. Herkesin bir
arada olduğu, sınırların olmadığı bir toplum istiyoruz. Özgürlük,
adalet ve saygınlığın gerçek olduğu bir dünya istiyoruz.

Özgürlük için, eşitlik için, herkesin biraradalılığı için, bir
devrim gerekiyor!

İmzalayan örgütler:
Al Badil al Taharouri (Lübnan), Alternative libertaire (Fransa), Büro gegen
finstere Zeiten (İsviçre), CAT/ASW (Belçika), Confederacion General del
Trabajo (İspanya), En la Calle (Argentina), FAUCH Schweiz Regional gruppen
(İsviçre), Federaçao Anarquista Gaucha (Brezilya), Federazione dei Comunisti
Anarchici (İtalya), Kulturbeiz Alpenrosti (İsviçre), No Pasaran ! (Fransa),
Northestern federation of anarcho-communists / Fédération des communistes
libertaires du Nord-Est (ABD & Kanada), Organisación socialista libertaria
(Arjantin), Organisation socialiste libertaire (İsviçre), Solidarita
Organizace Revolucnich Anarchistu (Çek Cumhuriyeti), Rote Nudel (İsviçre),
Sacco & Vanzetti Records (İsviçre), Workers Solidarity Movement (İrlanda)

İletişim için:
International statement of Nice, BP 177, 75967 Paris Cedex 20, France            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News