A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) KAPİTALİZM BİZİ ÖLDÜRMEDEN...

From "Batur Özdinç" <batur_ozdinc@hotmail.com>
Date Wed, 6 Dec 2000 13:26:03 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


kaynak: http://anarsi.cjb.net
KAPİTALİZM BİZİ ÖLDÜRMEDEN...
Neden Anarşist Platform?

Dünyanın bu bölgesinde anarşist olmak, kapitalizme karşı
verilen kavgada ayrıcalıklı ve keyifli mücadelelerinden
birinde olmak anlamına gelecek gibi görünüyor. Küresel
senaryolarda yardımcı rollerden birini kapma noktasında,
Türkiye egemenlerinin içte ve dışta yaptıkları bütün
sivrilikleri temizleme, "değişim" (imaj yenileme) sürecinin
son etapları yaşanıyor. Yeni sürece entegrasyonun
tamamlanması artık çok yakın: Türk-Yunan yakınlaşması!
Türkiye ve Suriye'nin Apo barışı! Kıbrıs sorunundaki
gelişmeler! Kürt sorununda birden bire yaşanan "yolun
sonuna gelme" süreci! İslamî kesimlerin Refah
Partisi'nden tarikatlara, radikal kesimlere kadar uzanan
yelpazesi, devlete olan yakınlıklarına göre yavaş yavaş
etkisizleştirildi. Hristiyan demokrat bir çizgiden başka bir
varoluş olanağı, İslamcı kesime kapandı. Solun DSP
dışındaki tüm yelpazesi, legal-illegal (marksist, leninist,
stalinist, troçkist, sosyal demokrat) tüm hareketleri yeni
süreçte ideolojik olarak bir çıkış bulamayıp çaresiz bir
tükeniş içindeler. Büyük bir kesimin psikolojisi AB'ye
girmeye eğilimli duruyor. Gazi ve Sivas olaylarından
sonra şişen balon patladı! Solun aslında eskisi gibi
olduğu, kendini yenileme edebiyatlarının boş olduğu
görüldü. MHP ise yumuşatılarak merkez sağ misyonuna
alıştırılıyor. Merkezî kadrolar olarak en tehlikeli olan DYP
ise, salak başkanıyla iyice devre dışı kaldı. MHP'nin
sokaktaki kontrolsüz gücünün zincirleri "dürüst
başkan"ları tarafından daha sağlama bağlandı. Oyunu
aldığı kitlelerle küreselliğin dayatmaları arasında tampon,
yumuşatıcı misyonları bir süre daha devam edip biteceğe
benziyor. İçerde siyasî istikrar çok önemli!

Siyasî panoramadaki genel görüntü kısaca böyle. Bu "yap
boz", "kapıştır, barıştır" tarzı bildik kontrgerilla
operasyonları, içinde bulunduğumuz küresel entegrasyon
döneminde büyük oranda soğuk savaş nostaljileri olarak
rafa kalkacak gibi görünüyor. Kontrgerilla, yüksek
olasılıkla, kendisini daha çok teknolojik-ideolojik
operasyonlara yoğunlaştıracak. "Küresel
köy-fabrika-hapishane"de, artık ideolojik-teknolojik
operasyonlar daha önemli. Örneğin, MERNIS tipi
teknolojik saldırılarla, F tipi değil ama, yakın zamanda
"Türkiye tipi" hapishaneye gireceğiz! Yarısı 25 yaş civarı
ve altında olan gençlik, hem iyi bir küresel pazar, hem de
ideolojik olarak kişiliksizleştirilen, geleceksizleştirilen
patolojik üretilmiş bireyler olarak Özal devrinden beri
gelen en berbat dönemini yaşıyor. Kapitalizmin elindeki
her türlü ideolojik silahla, tüketim toplumu yaratılıyor.
Özgürlük, reklamcılık argümanı, tüketici içgüdüsü oldu.
Daha da kötüsü, özgürlük bir tutkudan öte, bir korku
oldu! Biz anarşistler, özgürlük mirasının geleceğe
taşıyıcıları, zor bir dönemeci yaşıyoruz. Anarşistlerin
hiçbir ayrıntıyı atlamadan, bu alanda etkili bir
mücadele vermeleri artık yaşamsal oldu. "İdeolojiler bitti:
tarihin sonu" ideolojisi, şimdilik kendinden emin gibi. Ama
daha söyleyeceklerimiz ve yapacaklarımızın olduğu
Seattle ve Prag'da ortaya kondu!

Türkiye'ye bakmayı sürdürürsek; bu ülkede en iyi
performansını sergileyen kayıtlı ve kayıt dışı ekonomi gibi,
ekonomistlerimizin ezberlerini bozan bir gerçek var.
Ekonominin oturduğu zeminin yarısını kayıt dışı para
dolaşımı oluşturuyor. Kayıt dışı ekonominin tamamına
yakını uyuşturucudan sağlanıyor. Uyuşturucu illetinin
gündemdeki belirleyiciliği, Susurluk'ta ortaya çıkanından
çok daha büyük bir derin devlet sırrı. Savaş
ekonomisinden vazgeçme aralıkları araştırılıyor. Küresel
fabrikanın üretim ilişkileri içinde Türkiye, artık,
fabrikanın atölye kısmını çalıştırma rolünü azimle
üstleniyor (tabiî, bazı stratejik sektörler hariç). Türkî
cumhuriyetler, Kafkasya, Ortadoğu, Balkanlar ve İslam
ülkelerine yönelik küresel saldırılarda, Türkiye'nin,
küreselleşmenin en stratejik bölgesi olduğunu iddia
etmek abartılı sayılmaz. G-20'ye ve AB'ye girmenin
ayrıcalıkları Türkiye'ye kara kaşı için verilmiyor;
küreseller bunu kendi çıkarları açısından önemli olduğu
için istiyor ve istetiyorlar. "Canım, Türkiye de biraz
demokratik olsun, işkence falan da yapmayıversin!" gibi
mesajları alan egemenler de, "içeride demokrasiye
ihtiyacı olabilecek herkesin canını çıkarıp, kimsenin
ortaya çıkmaya mecali kalmayınca, alın işte size batı tipi
demokrasi, insan hakları! deriz" stratejisinin son
perdesini oynuyorlar. Ekolojik felaketlerin bu sürede
şimdikileri aratacak biçimde (bir kent olarak İstanbul;
Bergama, İzmit Körfezi, AKSA faciası vs.) yakın
zamanda artması kaçınılmaz. Sosyal ekolojik dönüşüm
projesinin yaşama geçirilememesi durumunda,
topraklarımızın geleceğinin tahmin edilemeyecek kadar
kötü bir gelecek bekliyor.

Bundan sonra...
Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız bütün bu derin ve
ayrıntılı saldırıya karşı savaşabilecek perspektifler,
anarşistlerin dünyasında mevcut. Kapitalizm içinde bir
'duruş' olmayı inatla reddeden, tarihte temiz kalmış tek
hareket ve özgürlük tutkusunun tarihsel mirasına sahip
olduğumuzu düşünürsek, bir çok "özgürlük politikası"
yapan harekete göre, gelecek günlerde bu topraklarda
umut olmamız işten bile değil.

On beş yıllık kısa tarihimizin önemli bir kısmı, eylemsiz
varoluşla geçti. Ancak son yıllarda eylemli bir sürece
girilmesi, öncelikle, anarşizm içerisinde eylemsiz-teorik
bir varoluşu benimseyenlerin süreçten düşmelerine yetti.
Bundan önce, "yapalım, edelim, oluşturalım, örgütlenelim"
fiil çekimli örgütlenme teorileri üretenlerin, "yaptık; daha
iyisini nasıl yapabiliriz" fiil çekimli teorik ve pratik
varoluş karşısında çuvalladıklarını anlamış olmalarını
umuyoruz.

Bu eylemli süreçte, özellikle İstanbul'un bir çok bölgesinde
ciddi etkinlikler oluştu. Anarşizmle ilgili olumsuz bir çok
önyargı kırıldı. Son nükleer eylemleri, sokak eylemleri,
üniversite ve liselerdeki eğitim karşıtı yıkıcı gençlik
mücadelesi, küçük Seattle'lar, Prag'lar yaratmaya devam
ediyor. Bu süreçte bir çok küresel şirketin etkinlikleri
basılarak dağıtıldı. Başka ülkelerdeki anarşistlerle iyi
ilişkiler kuruldu. En son Prag'daki barikatlarda, en ön
saflarda yer alan AGF, SED ve Efendisizler,
topraklarımızdaki anarşist hareketin eskisi gibi olmadığını
gösterdi. Bir çok anarşist grubun Türkiye'deki
anarşistlere ilişkin önyargıları değişti. Bu yapılanlar,
biliyoruz ki, devrim mücadelemizde çok büyük adımlar
değil. Ancak, eylemsiz geçen önceki yıllara bakılırsa,
bir çok dost ve düşmanın söylediği gibi, olağanüstü güzel
şeyler olduğunu biliyoruz.

YA ŞİMDİ YA DA BELKİ BİR DAHA ASLA!
Bütün gezegende yaşanan kapitalist saldırıların
topraklarımıza yönelik kısmına kısaca değinmeye çalıştık.
Bu gezegen ve hayat bizim. Önümüzdeki bir kaç yıl,
bugünümüzü ve geleceğimizi ipotek altına alanlara karşı
mücadele edip, kendi ütopyalarımıza uygun yaşamları
kurmak için daha büyük adımlara ihtiyacımızın olduğu
yıllar. Anarşistler bu dönemde varoluşlarını efendilere
karşı ciddi bir tehdit olarak geliştirebilirler. Kendine
anarşistim diyenlerin, şu dönemde olan biteni izleyip,
internette ya da şurada burada yazı yazmaktan öte
sorumlulukları var. Vicdanlarının ve anarşist bilinçlerinin
onları doğrudan kavga yerlerini götüreceklerinden emin
olsunlar, yeter ki özgürlükten korkmasınlar, korkularını
rasyonalize etmesinler!

BİZ BÜTÜN ANARŞİSTLERİ KAPİTALİZME KARŞI AKTİF HALE
GETİRECEK SOMUT ÖNERİ-ÇAĞRIMIZI YAPIYORUZ!

ANARŞİST BİR MÜCADELE DAYANIŞMA PLATFORMU ÖNERİYORUZ!

Biz buna kısaca ANARŞİST PLATFORM diyoruz!

AGF, SED ve Efendisizler grupları olarak, fiilen yaşadığımız
bu platform ilişkisini bir zemin olarak tanımlayıp deklare
etmeyi uygun bulduk. Bu platform zeminini tanımlarken,
düşünce ve eylem olarak AGF, SED ve Efendisizler'e
sempati duyanların önünü kapatmayı düşünmüyoruz. Asıl
hedeflediğimiz, bölgesel olarak farklı bir noktada bulunan,
farklı düşünen ve düşündüğünü eyleme geçiren, örgütlü
hareket eden grupları daha etkin hale getirecek, anarşist
mücadeleyi topraklarımızın her yerine yayıp
yoğunlaştırabilecek, birbirleriyle dayanışabilmelerini
sağlayacak bir organizasyonu yaratmaktır. Yerel
mücadeleyi güçlendirmek ve bunu her yere müdahale
edebilecek bir organizasyona doğru evriltmek, kapitalizmi
daha güç duruma düşürecektir. Biz bunu böyle grupların
şu anda var olduklarından değil, var olabilme olasılıklarına
inandığımızdan dolayı düşünüyoruz. Önerimiz, bu grupların
kendilerini oluşturup önümüzdeki süreçte bizimle eylemli
dünyanın dilini konuşuyor olmaları ve mücadelede ve
dayanışmada (platformda) yerlerini almaları. Güçlü bir
anarşist hareketin var olmasının şu dönemde hayatî bir
önemi olduğunu biliyor ve böyle bir hareketin ortaya
çıkmasını istiyoruz. Bir süredir, eski tarz "anarşist"
alışkanlıklardan dolayı, bizim yaptıklarımız ve
yapamadıklarımız üzerinden var olan kesimlerin, artık
kendi yaptıkları ve yapamadıkları üzerinden de var
olmalarının gerek onlar, gerekse bizim için iyi olacağını
düşünüyoruz.

Topraklarımızda, anarşistler için, kapitalizme karşı
verilecek bir mücadelenin içinde bir çok sorunun
aşılacağına inancımız büyük. Bunu bizzat kendi
deneyimlerimizden biliyoruz.

ANARŞİST PLATFORM İÇİN

SONUÇ OLARAK

DÜNYANIN EN KISA MANİFESTOLU ÖRGÜTLENME ÇAĞRISINI YAPIYORUZ!

Düşündüklerini örgütlü biçimde tanımlayan ve eyleme döküyor
olan, anarşist davaya inanan bütün organizasyonlar bu
platforma katılmak için, bizce, yeterli niteliğe sahiptir.
Teoride kalmakta ısrar eden hiçbir organizasyonun bu
platforma katılmasını doğru bulmuyoruz. Bu metnin başlangıç
için yeterli olduğunu düşünüyoruz, fazla uzatmanın gereksiz
polemiklere yol açacağının farkındayız.

KAPİTALİZM BİZİ ÖLDÜRMEDEN,


BİZ KAPİTALİZMİ ÖLDÜRELİM!

Anarşist Gençlik Federasyonu
Sosyal Ekolojist Dönüşüm
Efendisizler            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News