A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Ş. Yurdatapan'dan açıklama: 2001'de Görüşelim

From "worker" <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Wed, 6 Dec 2000 12:31:33 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


06.12.2000
21.YÜZYILDA GÖRÜŞMEK ÜZERE..
"TAVŞANIN SUYUNUN SUYU" davasından 8 Aralık
Cuma günü hapse giriyorum

Konu ile ilgili Basın Toplantısı:
7 Aralık 2000 Cuma
Saat: 12:00’de
İHD İstanbul Şubesinde. Beklerim...

Genelkurmay Askeri Mahkemesi tarafından "Düşünceye
Özgürlük-38" adlı kitapçığın yayıncısı olarak, suç(‘?)
ortağım Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi
eski Başkanı Nevzat Onaran’la birlikte TCY’nın 155.
Maddesini çiğnediğimiz gerekçesiyle (Halkı askerlikten
soğutmak) ikişer ay hapse ve 2 milyon ltıyüzyirmi’şer TL
para cazasına mahkum olmuştuk. Cezamız Askeri
Yargıtayca onaylandı. Nevzat Onaran’ı 23 Kasım günü
Metris Cezaevine yolcu ettik. Şimdi sıra bende. (Bu arada
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de başvurduk tabii.)


Buraya nasıl gelindi?

"Düşünceye Özgürlük-38", Mart 1998'de yayınlanan
"Düşünceye Özgürlük-9" adlı kitapçığın aynen bir kez
daha yayınlanmasından ibaretti. Kitapçığın yayıncıları
gazeteci Koray Düzgören ve şarkıcı Nilüfer Akbal, aynı
mahkeme tarafından aynı suçtan yargılanmışlar, 2'şer ay
hapse mahkum olmuşlar, hüküm Yargıtayca onaylanmış,
ancak 1999 Eylülünde çıkan ERTELEME YASASI ile 3
yıl için ertelenmişti. Ama "Düşünceye Özgürlük-38" 23
Nisan 1999 tarihinden sonra yayınlandığı için erteleme
kapsamına girmiyor.

"Düşünceye Özgürlük-9" adlı kitapçık da aslında başka
birinin suç!?unu, "Vicdani Red"ci Osman Murat Ülke'nin
1 Eylül 1995 günü yaptığı Basın Duyurusu metnini
taşıyordu. Ülke, bu metin nedeniyle 6 ay hapis cezasına
çarptırılmıştı. Yani, O. M. Ülkenin bildirisini yayınlayan
Düzgören ve Akbal mahkum olunca, onların yayınladığını
tekrar yayınlayan Yurdatapan ve Onaran aynı suçu bir
daha tekrarladıkları için yargılandılar. D.Ö.9 davası
ertelenirken, D.Ö. 38 davası (23.04.1999’dan sonra
yayınlandığı için) bu kapsama girmedi.

Sanıklar, duruşma boyunca "askeri mahkemelerin doğal
yargı mercii olmadığını, ve sivilleri yargılayamayacağını"
ileri sürerek soruları yanıtlamadılar, savunma yapmadılar.
Yalnızca TCK'nun ilgili maddelerinin (58. 155. ve 162.
maddeler) Anayasaya aykırılık gerekçesiyle Anayasa
Mahkemesine gönderilmesini istediler. Mahkeme bu
istemi reddetti.

Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdük.
Herkesin bildiği gibi bu mahkeme, üç üyesinden birisi
asker olduğu için, DGM’lerin "adil yargı mercii"
sayılamayacağını belirtmiş ve bu yüzden, Öcalan davası
sürerken acele bir Anayasa değişikliği ile DGM’lerdeki
askeri yargıç, yerini sivil yargıca terketmişti. Askeri
mahkemelerde ise üç yargıç ve savcı, hepsi birden
asker. Üstelik mahkeme başkanı hukukçu bile değil,
kıta subayı ve mahkemede asker giysisi ile oturuyor.
Mahkeme sırasında, sonucu belli olan bu yola
girilmemesi için, "uluslararası hukukun iç hukuğumuzun
bir parçası olduğunu ve eski iç hukukla çelişki halinde
ne yapılacağının da, Anayasa’nın 90. maddesinde
açıkça belirtildiğini" hatırlatıp durduk. Başkaca savunma
da ypmadık. Günah bizden gitti.

YA AF YASASI? 5 Aralık 2000 tarihinde meclis yollanan
tasarının tüm maddeleri "23 Nisan 1999 tarihine kadar
işlenen suç(‘?)lar..." diye başlıyor. Bizi ilgilendiren bir
yanı yok!.
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News