A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Savaşkarşıtları'ndan Duyuru

From "Savaşkarşıtları.org" <webmaster@savaskarsitlari.org>
Date Wed, 6 Dec 2000 12:31:10 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Savaşkarşıtları'ndan Duyuru

Duyuru, 06.12.2000
15 Mayıs 1999’da, Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde, İHD
İstanbul Şubesi'nde, İstanbul Antimilitarist İnisiyatif
olarak yapılan basın açıklamasından sonra, açıklamanın
altına imzasını koyan üç kişi (Gökhan Birdal, Mustafa
Şeyhoğlu ve Yasin Yıldırım) hakkında Beyoğlu 4. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde, önce "izinsiz bildiri dağıtmak"
suçundan, sonrasında da "halkı askerlikten soğutmak"
suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu 155. maddeden
dava açıldı. Haklarında "izinsiz bildiri dağıtmak" tan
dolayı açılan davadan beraat eden üç kişinin TCK 155.
Madde ile ilgili davası ise görevsizlik kararı verilerek
Genelkurmay Askeri Mahkemesi’ne gönderildi. Şimdiye
kadar yapılan duruşmalarda sanıklar gerek kendileri
bizzat mahkemeye gelerek, gerek avukatları aracılığıyla
"sivil olduklarını, askeri mahkemede yargılanmalarının ve
TCK 155. maddenin varlığının hukuksal normlarla ilgisi
olmayan bir yargılama ve madde olduğunu bu nedenle
askeri mahkemeye "esasa dair ifade vermeyeceklerini"
belittiler.

Davanın son duruşması, yani karar duruşması 5 Aralık
2000 Salı günü saat 14.00’de Ankara Genelkurmay Askeri
Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme beraatle sonuçlanmıştır.

Mahkemeye Hollanda, İngiltere ve Yunanistan’dan 3 kişilik
gözlemci-delegasyon ve Ankara, İzmir ve İstanbul’dan
savaş karşıtları katılmıştır.

Delegasyon aşağıdaki metni, basına duyurmak için kaleme
almıştır.
"İstanbul Antimilitarist İnisiyatif"


Basın Açıklaması:

Biz, Yasin Yıldırım, Gökhan Birdal ve Mustafa Şeyhoğlu’nun
davasını izlemek için Türkiye’ye gelen uluslararası bir
delegasyonuz. Bu üç şahıs bugün Ankara’daki Genelkurmay
Askeri Mahkemesi’nde "Halkı Askerlikten Soğutma"
suçlamasıyla yargılandılar. Bu suçlama, Mayıs 1999’da
yapılan ve vicdani retçilerle dayanışmayı belirten bir basın
açıklamasına dayanıyordu.

Askeri Mahkeme’nin, sanıkları beraat ettirerek onların
düşünce ve açıklama haklarını tanımasını memnunlukla
karşıladık. Biz, mahkum edilmelerini onların vicdani
retçilerle ilgili görüşlerini açıklama haklarına yapılan bir
tecavüz olarak görecektik. Düşünceyi açıklama
özgürlüğü bir demokrasinin işlemesi için olmazsa olmaz
bir koşuldur, aksi halde vatandaşların sağlıklı bilgi
edinme ve karar verme hakları olmayacaktır. Bu
nedenle biz, TCK’nın 155. maddesini yukarıda
belittiğimiz hakların bir ihlali olarak değerlendiriyoruz.
Bu sanıkların askeri bir mahkemede yargılanıyor
olmaları bile adil yargı hakkının ihlalidir: siviller,
askeri mahkemelerde değil, sivil mahkemelerde
yargılanmalıdırlar.

Beraat kararıyla birlikte vicdani ret konusunda daha aktif
bir kampanya yapmanın ve askerliğini yapmak istemeyenler
arasında bir bilgi ve destek ağı geliştirmenin yolları da
açılmış olmaktadır.

Biz Türk Hükümeti’nden, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa
Konseyi, Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Örgütü (OSCE) ve
Birleşmiş Milletler karar ve önerilerinde belirttiği
şekilde, askerliği vicdani gerekçelerle reddetme hakkının
tanınmasını istiyoruz.

Hans Van Heijningen: X minus Y Dayanışma Vakfı - Hollanda
Sarah Voodhouse: Uluslararası Savaş Karşıtları - Britanya
Yiannis Glarnetatzis: Yunan Vicdani Retçiler Derneği,
Vicdani Retçilik Avrupa Bürosu Başkan Yardımcısı

Bu basın açıklaması SYNASPISMOS (Yunanistan’daki İlerici ve
Sol Partiler Koalisyonu) ve 6 Yunan Parlamento Üyesi
tarafından da desteklenmektedir.
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News