A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(nl) Aktie tegen kerntransporten!

From groenfr@dds.nl (NL EarthFirst! GroenFront)
Date Mon, 4 Dec 2000 21:25:48 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Stop de kerntransporten,
roep zelf tot aktie op!

Vanochtend diende in Amsterdam een kort geding tegen WISE, 
waarin de 
kerncentrale Dodewaard eiste dat WISE geen aktie voerde, noch 
opriep 
tot aktie door anderen, op 14 december, wanneer het volgende 
kerntransport vanuit Dodewaard naar Sellafield plaatsvindt. Alom 
verbijstering toen de rechter zei op 14 december zelf uitspraak te 
doen! Omdat WISE een negatieve uitspraak vreest is het niet 
waarschijnlijk dat van hen een aktie-oproep komt. Dus bij deze een 
oproep aan iedereen om tot aktie op te roepen om het transport de 
14e 
tegen te houden. Laat ze ons allemaal maar voor de rechter dagen, 
en 
hou de 14e vrij!

Een aantal vrienden van GroenFront!.


---------
WISE EN HET KORT GEDING
Donderdag 30 november, 9.30u, Rechtbank Parnassusweg 220-228,
Amsterdam
Steun ons in de strijd tegen deze transporten! Schrijf of kom op 30
november.

Achtergrond
Zoals al eerder aangekondigd willen de kerncentrale in Dodewaard
(GKN) en de eigenaar BNFL van de Britse opwerkingsfabriek
Sellafield middels een kort geding een actieverbod tegen WISE
afdwingen. Dit kort geding zal aanstaande donderdag plaatsvinden.
De aanleiding vormt de oude en opgebrande brandstof van de
inmiddels gesloten kerncentrale in Dodewaard. Met oude brandstof
kun je twee dingen doen: direct opslaan als radioactief afval of
opwerken. Bij opwerking worden de verschillende afvalproducten
gescheiden in het hoogstralende splijtingsafval, het resterende 
uranium
en plutonium. Plutonium kan worden hergebruikt in een kerncentrale
maar eigenlijk groeit de wereldwijde berg van dit 
kernwapenmateriaal
alleen maar. Bovendien is opwerking sterk vervuilend door de grote
lozingen, kunnen radioactieve stoffen kanker veroorzaken, is het 
duur,
etc. BNFL en Sellafield zelf zijn de laatste tijd veel in het nieuws
i.v.m. falsificaties en slecht management. Tegen opwerking bestaat 
er
in de anti-kernenergie beweging al heel lang oppositie. Lang
lobbywerk naar parlement heeft helaas gefaald. WISE heeft 
gekozen
om in actie te komen tegen de aanstaande transporten naar 
Sellafield.

Maar dat mag niet?
Tegen de geplande acties van WISE heeft de GKN/BNFL nu iets
nieuws bedacht. Middels een kort geding zouden wij een verbod
krijgen op het voeren van actie. Eind oktober ontvingen we de eerste
dreigende brief met het dringende verzoek af te zien van acties.
Omdat wij daar natuurlijk niet mee instemden kwam er een serieuze
dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Dit proces is dus 
a.s.
donderdag.
Parallel loopt een proces van Greenpeace bij de Raad van State 
tegen
de transportvergunning. Greenpeace moet overigens ook op het kort
geding verschijnen. De Raad van State heeft op 23 november een
zitting gehad. Het is nog onbekend wanneer die een uitspraak doet
over de vergunning. Tot nu toe werd de vergunning tot een aantal
malen geschorst wegens gebreken. In ieder geval is het zo dat de
advocaat van BNFL daar heeft laten weten dat het transport op
donderdag 14 december gaat rijden.

Wij staan niet alleen in de strijd tegen opwerking
De transporten tegen het kernafval uit de reactor in Petten lieten al
zien dat veel individuen en groepen in actie komen tegen 
kernenergie
en dit soort transporten. Een viertal transporten vanuit Petten naar 
de
opslagfaciliteit in Borssele werd door verschillende groepen
aangegrepen om in actie te komen. Omdat opwerking zo 
bekritiseerd
is weten we dan ook zeker dat tegen het geplande Dodewaard
transport veel mensen actie willen ondernemen, heel veel.

Help ons; steun ons
Het betekent enorm veel voor ons en voor de zaak bij de rechtbank
als we zien hoeveel mensen acties tegen de transporten willen
ondernemen of ons steunen in onze strijd om een actieverbod-bij-
voorbaat van tafel te krijgen. Stuur ons een brief. Laat ons weten 
wat
je van opwerking vindt. Laat zien dat jullie zelf ook in actie zullen
komen. Alle reacties, snel per email of =91chique=92 op briefpapier zijn
welkom. Wel moeten we ze op woensdag a.s. (of 
donderdagochtend
bij de rechtbank) allemaal binnen hebben. Alle reacties worden in 
het
kort geding gebruikt om te laten zien hoe breed de strijd tegen
transporten/opwerking/kernenergie is. Ze zullen een belangrijke rol 
in
het kort geding spelen!
Maar net zo belangrijk als veel steunbrieven is de aanwezigheid op
het kort geding van veel mensen. Laat de rechter zien hoe belangrijk
de zaak is. Het kan niet zo zijn dat het recht op actievoeren wordt
beperkt. Straks mag er niks meer worden ondernomen tegen
bedrijven als BNFL. Deze zaak kan een gevaarlijk precedent
scheppen. Laat de rechtbank zien dat WISE niet alleen staat.

DUS:

-Stuur ons een brief, fax of email dat je ook in actie komt tegen de
transporten en ons steunt

-Kom naar het kort geding op donderdag 30 november

-Stuur deze oproep door aan bekenden

WISE Amsterdam

P.S. Voor diegenen die in het verleden al een petitie of iets 
dergelijks
hebben getekend: doe het astjeblieft nu weer. We hebben vooral
recente reacties nodig die naar het huidige kort geding verwijzen

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News